Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності

Статистичної формою подання явища диференціації населення за рівнем матеріального добробуту є ряди розподілу населення за розміром середньодушового грошового доходу.
Особливості диференціації населення за рівнем доходів аналізується за допомогою структурних характеристик рядів розподілу:
1) модальний дохід - це рівень доходу, що зустрічається найбільш часто серед населення;
2) медіанний дохід - це рівень доходу, який ділив сукупність на дві рівні частини: половина населення має середньодушовий дохід, що не перевищує медіанний, а інша половина - доход не менше медіанного;
3) доцільний коефіцієнт диференціації доходів населення, що показує у скільки разів мінімальні доходи 10% найбагатшого населення перевищують максимальні доходи 10% найменш забезпеченого населення:


де d9, d1 - відповідно дев'ятий і перший децили;
4) коефіцієнт фондів - це співвідношення між середніми доходами населення в десятій і першою децильних групах:


де d1, d10 - середньодушовий дохід на місяць відповідно у 10% населення, що має мінімальний дохід, і у 10% найбагатшої його частини.

Показник купівельної спроможності грошових доходів населення розраховується для кількісної характеристики змін у співвідношенні цін на окремі товари по регіонами і різним сегментам споживчого ринку:


де ДД - середньодушовий грошовий дохід;
? Pi - середня ціна i-го товару.
При статистичному вивченні рівня та меж бідності визначається межа доходу або вартісна величина прожиткового мінімуму, з якою порівнюються фактичні доходи окремих верств населення.
Величина прожиткового мінімуму розраховується за формулою:
А=В + С + D + Е,
де А - величина прожиткового мінімуму ;
В - вартість мінімального продовольчого кошика;
С - вартісна оцінка споживання непродовольчих товарів;
D - вартісна оцінка витрат на платні послуги;
Е - витрати на податки та обов'язкові платежі.
Аналіз динаміки рівня бідності в країні характеризується за допомогою показників:
1) індексу глибини бідності:


2) індексу гостроти бідності:


де N - загальна чисельність населення обстежуваних домашніх господарств;
n - чисельність домашніх господарств з доходами нижче прожиткового мінімуму;
i - їх порядкові номери;
Cmini - середньодушовий величина прожиткового мінімуму для i-го домашнього господарства;
Дi - середньодушовий дохід i-го домашнього господарства, що має доходи нижче прожиткового мінімуму .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності "
 1. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  диференціації доходів і рівні концентрації купівельної спроможності
 2. Контрольні питання
  диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9.
 3. КАРТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ
  доходу і багатства аналогічно поверхні Землі: воно формує економічний клімат. У капіталістичній економіці розподіл купівельної спроможності визначає, що буде вироблено, хто платитиме і хто користуватиметься товарами і послугами, виробленими економікою. Без купівельної спроможності індивіди - в деякому цілком реальному сенсі - просто не існують. Для більшості
 4. Фактори споживчого попиту
  диференціацією індивідуальних доходів, концентрацією купівельної спроможності і сукупного купівельного попиту в руках вузького шару населення. У 90-ті роки імущі верхи, складові 10% населення, отримували майже стільки ж національного доходу, скільки 60% жителів нижчих соціальних груп. В останні десятиліття відбулися певні зміни в розподілі між різними групами
 5. ДЖЕРЕЛО: U.
  Питання, чим, власне, погана інфляція, більшість людей відповість, що вона веде до зниження купівельної спроможності зароблених ними грошей. Справді, в умовах швидкого зростання цін кількість товарів, яке ви можете придбати на кожен долар, постійно зменшується. Може здатися, що інфляція дійсно викликає зниження рівня життя. Однак більш глибокий розгляд цього
 6. Запитання для самоперевірки
  диференціацію доходів і заробітної плати в Росії в перехідний період? 4. У чому полягає суперечність соціальної справедливості та економічної ефективності? 5. Номінальні доходи населення зросли за рік на 20%, а індекс споживчих цін за цей же період склав 16%. Як змінилися реальні доходи населення? 6. Чим характеризується бідність в Росії і які її масштаби? 7. Що
 7. Диференціація доходів
  диференціацією доходів. Нерівність доходів характерно для всіх економічних систем. Найбільший розрив у рівні доходів відзначався в традиційній системі. Цей розрив був більше, ніж в епоху капіталізму вільної конкуренції. Потім при переході до сучасної ринкової економіки відмінності у рівні доходів (і майна) помітно зменшуються. При переході від адміністративно-командної до ринкової
 8. 20.3. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства
  диференціація доходів, що включають в себе оплату праці, соціальні трансферти, доходи від власності та доходи від підприємницької діяльності. У збалансованій економіці більша частина доходів припадає на оплату праці. Оскільки в Росії за 70-90-і рр.. виявлялася стійка тенденція до зниження цього показника (з 80,6 до 65%) і водночас зросли доходи від власності та
 9. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
  купівельної здібності фінансових активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 10. 44. Диференціація доходів населення
  диференціація заробітної плати і диференціація сімейного стану працівників. Однак диференціацію заробітної плати і диференціацію доходів не можна оцінювати з одних і тих же позицій. У першому випадку економічна нерівність відповідає поняттю соціальної справедливості в рамках даного суспільного ладу і є умовою прогресу, у другому випадку нерівність складається в
 11. Терміни і поняття
  концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині) Мінімальний розмір оплати праці Соціальна справедливість Соціально орієнтована економіка Бідність Абсолютна межа бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 12. Індексація доходів
  доходів (заробітної плати, пенсій, допомог) від інфляції. З цією метою застосовується індексація, тобто встановлений державою механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати йому подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація доходів спрямована на підтримку купівельної спроможності, особливо соціально вразливих груп населення з фіксованими
 13. Доходи і роздрібненість попиту
  концентрація купівельної спроможності і велика розпорошеність попиту при його відносно невеликих розмірах прискорюють насичуваність внутрішнього ринку промислових виробів і створюють умови для недовантаження існуючих потужностей з випуску товарів споживчого призначення. Положення країн, що розвиваються, що з'явилися на індустріальній арені з запізненням, ускладнювалося тим, що початкові етапи
 14. 66. Теорія паритету купівельної спроможності
  купівельної спроможності базується на номіналістіческой і кількісної теоріях грошей. Основні положення цієї теорії полягають у твердженні, що валютний курс визначається відносною вартістю грошей двох країн, яка залежить від рівня цін, а останній - від кількості грошей в обігу. Дана теорія спрямована на пошук «курсу рівноваги», який підтримав би врівноваженість платіжного
 15. Зростання цін і купівельна сила грошей
  купівельна спроможність, структура грошової маси. Грошова маса може зростати. Якщо при цьому купівельна спроможність грошей падає, то порушення відбуваються через те, що власники грошей, прагнуть якнайшвидше позбутися «падаючих» грошових одиниць. Збільшується швидкість грошового обігу. Викидаються на ринок в надмірній кількості гроші підстьобують інфляційне зростання цін.
 16. Інтелектуальний тренінг і практикум
  доходів: а) позитивно впливає на зростання купівельної спроможності населення, б) сприяє зростанню ефективності використання факторів виробництва; в) забезпечує справедливий розподіл благ, створених працівниками виробництва. 2.2. Державний регулятор розподілу доходів: а) забезпечує всім громадянам гідні умови життя, б) не дотримується недоторканність
 17. 1. Доходи та їх вимір. Проблема диференціації доходів
  диференціації
© 2014-2022  epi.cc.ua