Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 92. Узагальнюючі показники рівня життя населення. Показники забезпеченості житлом населення та якості житла

Основним узагальнюючим показником рівня життя населення є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Даний індекс є складовим, що включає три показника, що характеризують найбільш важливі сторони категорії рівня життя населення:
1) очікувана тривалість життя при народженні;
2) досягнутий рівень освіти;
3) реальний обсяг ВВП у розрахунку на душу населення (у доларах США на основі паритету купівельної спроможності).
ІРЛП розраховується як середня арифметична з індексів трьох зазначених показників. Індекс кожного показника розраховується за формулою:


де xi - фактичне значення i-го показника;
ximin, ximax - мінімальне і максимальне значення i-го показника.
Для розрахунку індексу очікуваної тривалості життя при народженні мінімальне значення приймається рівним 25 рокам, а максимальне - 85: розраховується як середня арифметична зважена з індексу грамотності серед дорослого населення (i21) вагою та індексу сукупності частки учнів початкових , середніх та вищих навчальних закладів (i22) вагою:


Індекс досягнутого рівня освіти


При розрахунку індексу реального обсягу ВВП на душу населення використовується порогове значення, рівне середньоособовому обсягом ВВП по світу в цілому.

Основними завданнями статистики житла є:
1) надання відомостей про забезпеченість населення житлом;
2) оцінка комфортабельності житла і ступеня його зношеності;
3) диференціація житлових умов у різних соціально-демографічних групах населення, в різних регіонах країни і по країні в цілому;
4) аналіз стану і руху житлового фонду;
5) збір інформації про розвиток ринку житла в країні і в окремих регіонах;
6) аналіз взаємозв'язків між доходами населення, структурою споживання населення та житлових умов;
7) розробка нових і вдосконалення діючих показників ефективності функціонування житла в країні.
Коефіцієнт забезпеченості населення житлом розраховується за формулою:


де R - середній розмір житла-якого типу;
Ж - число жител даного типу;
? S - середня чисельність населення за звітний період.
До показників статистичного аналізу житлових умов населення відносяться:
1) чисельність населення, що проживає в окремій квартирі;
2) чисельність населення , що проживає в комунальній квартирі;
3) чисельність населення, що проживає у гуртожитку;
4) чисельність населення, що проживає в окремому будинку;
5) середня площа окремих квартир;
6) середнє число жителів на одну кімнату;
7) число сімей, які перебувають на обліку на отримання житла;
8) розмір житлового фонду, капітально відремонтованого за поточний період та ін

Однак характеристика житлових умов населення визначається як об'єктивними, так і суб'єктивними параметрами. До об'єктивних показників якості жител відносять:
1) місце розташування;
2) час будівлі;
3) матеріал стін;
4) наявність водопроводу;
5) наявність центрального опалення;
6) розмір житла;
7) число кімнат і їх ізольованість;
8) висота стель;
9) тип квартири (комунальна або індивідуальна).

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 92. Узагальнюючі показники рівня життя населення. Показники забезпеченості житлом населення та якості житла "
 1. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  узагальнюючі оцінки рівня життя населення. Ця підсистема показників більшою мірою характеризує кількісну сторону рівня життя населення. Для якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я;
 2. Рівень і якість життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: | стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 3. Контрольні питання
  показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники
 4. 40. Рівень життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: а) стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 5. Питання 2. Завдання економічної статистики
  питань, пов'язаних з формуванням соціально-економічної політики, розробкою різних державних програм і заходів щодо їх реалізації; 10) забезпечення інформацією про розвиток економіки керівників підприємств і компаній, менеджерів, організаторів виробництва і бізнесменів; 11) інформування про основні підсумки і тенденції економічного розвитку широкої громадськості,
 6. Питання 79 . Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  показників: 1) показник числа ощадних установ ощадбанку C на 10 000 (100 000) осіб постійного населення N: {foto234} За допомогою даного показника здійснюється порівняльний аналіз забезпеченості населення ощадними установами по територіях і часу; 2) показник чисельності населення N в середньому на одну ощадна установа С: {foto235} Даний
 7. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Узагальнює дані 24 (окремих) показників економічної безпеки. Ці показники стосуються, зокрема: - низькій забезпеченості населення продовольством за рахунок національного виробництва; - дуже недостатнього забезпечення людей ліками та медичними препаратами; - гіперінфляції; - масового безробіття та ін У 1990-х рр.. з 24 показників економічної безпеки Росії
 8. 48. Рівень життя: сутність та фактори
  показники екологічної ситуації. Рівень життя відображає найважливіший з виділяються в соціології аспектів положення людини в суспільстві. Висловлюючи ступінь реалізованості життєвих інтересів і переваг, які є рушійною силою господарської діяльності. Виділяють чотири рівня життя населення: 1) достаток - користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини; 2)
 9. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 10. § 4. ПОКАЗНИКИ накопичене майно І забезпечення населення житлом
  показники благоустрою житлового фонду. Забезпеченість населення житлом розраховується як частка відділення всього житлового фонду станом на кінець року на чисельність постійного населення (по країні в цілому або окремих регіонах) на ту ж дату. Цей показник може обчислюватися з урахуванням загальної площі або тільки жилою. Загальна площа житлових будинків-це площа житла та підсобних приміщень
 11. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  узагальнюючих показників. Система показників економічної статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає
© 2014-2022  epi.cc.ua