Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій

Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності.
Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації).
Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться:
1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна:


Загальна рентабельність характеризує, скільки грошових одиниць було залучено підприємством для отримання одного рубля прибутку, незалежно від джерел залучення цих коштів;
2) рентабельність (збитковість) активів (групи активів) чиста:


Чиста рентабельність дозволяє визначити вплив на прибутковість діяльності підприємства (організації) податкових відрахувань та інших платежів з прибутку;
3) рентабельність (збитковість) джерел формування активів загальна:


Даний показник характеризує ефективність використання всіх засобів підприємства , незалежно від джерел їх формування;
4) рентабельність (збитковість) джерел формування активів (за групами: власні і позикові) чистий:


Даний показник характеризує ефективність використання коштів підприємства залежно від джерел їх формування (власний, позиковий, основний, оборотний капітал).
Окрема увага при аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу;
5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг:


Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
6) рентабельність (збитковість) продажів загальна:


Даний показник характеризує частку балансового прибутку в доході, тобто який прибуток підприємство має з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції;
7) рентабельність (збитковість) продажів чистий:


Даний показник характеризує тиск податкових платежів на доходи підприємства на всіх напрямках діяльності.

Показники рентабельності, що характеризують ефективність використання чистого прибутку, важливі в основному для кредиторів та акціонерів організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій "
 1. Інші показники ефективності
  показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
 2. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше називають рівнем
 3. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних засобів для її досягнення у галузевій економіці
 4. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Показник підраховують шляхом ділення річного обсягу чистої продукції на середньорічну повну балансову вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. В
 5. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  показнику; 5) визначається собівартість одиниці певної продукції; 6) визначається маржинальний дохід як різниця між відпускною ціною і собівартістю однієї одиниці продукції. Маржинальний запас міцності - це процентне відхилення фактичної виручки при здійсненні реалізації продукції (робіт, послуг) від порогової виручки (точки беззбитковості). Виробничий важіль (леверидж)
 6. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  показниками, які характеризують фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках) : {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів.
 7. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  показників, використовуваної в статистиці фінансів, характеризується фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі простроченої та ін У процесі статистичного вивчення основних закономірностей фінансового стану підприємств і організацій широко використовуються наступні
 8. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 9. 41 ПЛАН МАРКЕТИНГУ
  питання, які допомагають виділити основні орієнтири виробничо-господарської діяльності підприємства в виниклих ринкових умовах. 1. Які зміни відбулися на ринку виробленої продукції? Отримати відповідь на це запитання можна на базі ревізії руху реалізації продукції і технологій маркетингу, уточнивши, чи змінився ринок за розміром, його складу, географічному розташуванню та
 10. Який показник ефективності краще?
  Питання зводиться до вибору між NPV і IRR, так як підрахунок найменших витрат використовується лише в певних випадках, рентабельність є відображенням NPV, а термін окупності як показник має занадто великі недоліки. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі й протилежні
 11. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  показників, що відображають фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі простроченої, та ін При статистичному вивченні основних закономірностей фінансового стану підприємств (організацій) широко використовуються методи угруповань, структурного аналізу, регресійного і
© 2014-2022  epi.cc.ua