Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)

Для визначення предмета статистики фінансів підприємств та організацій необхідно визначити поняття фінансів.
Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг.
Фінансові відносини підприємств (організацій) можна класифікувати за їх характером і спрямованості.
По спрямованості фінансових відносин виділяють відносини підприємств (організацій) з іншими підприємствами, з банками, страховими компаніями, з державою, а також внутрішні фінансові відносини.
Усередині підприємств (організацій) причиною виникнення фінансових відносин є процеси утворення доходів, формування та використання цільових фондів внутрішньогосподарського призначення для задоволення потреб виробничого і споживчого призначення.
Основними причинами існування фінансових відносин між підприємствами-резидентами і нерезидентами є процеси руху коштів в акції та облігації інших підприємств і отримання за ними дивідендів і відсотків, сплати або отриманні штрафів у разі порушення договірних зобов'язань, участі в розподілі прибутку від кооперації виробничих процесів і т.
д.
Виникнення фінансових відносин підприємств (організацій) з банками обумовлено отриманням і погашенням банківських позичок, сплатою відсотків за ним і наданням банками за певну плату в тимчасове користування вільних грошових коштів.
Існування фінансових відносин підприємств (організацій) із страховими компаніями викликане об'єктивною необхідністю утворення і використання різних страхових фондів.
Фінансово-грошові відносини підприємств (організацій) з державою виникають на основі формування і використання бюджетних та позабюджетних фондів. Ці відносини виражаються у формі платежів до бюджету і позабюджетні фонди різних рівнів.
Предметом вивчення статистики фінансів підприємств та організацій є кількісна характеристика їх фінансово-грошових відносин з урахуванням їх якісних особливостей, обумовлених утворенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, виконанням зобов'язань господарюючих суб'єктів один перед одним, перед фінансово- банківською системою і державою.
До основних завдань статистики фінансів підприємств та організацій відносяться:
1) завдання вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів;
2) завдання аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів;
3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів;
4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства чи організації;
5) завдання оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності;
6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань.

За допомогою системи показників, використовуваної в статистиці фінансів, характеризується фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі простроченої та ін
У процесі статистичного вивчення основних закономірностей фінансового стану підприємств і організацій широко використовуються наступні статистичні методи:
1) метод угруповань;
2) метод регресійного і кореляційного аналізу;
3) метод рядів динаміки;
4) індексний метод та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій) "
 1. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  завданнями статистики фінансів підприємств (організацій) є: вивчення стану та розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової
 2. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 3. ЛІТЕРАТУРА
  статистика. 1991. Регіональна економіка / За ред. Т.Г. Морозової. М.: ЮНИТИ,
 4. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 5. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  завданнями статистики страхування є: 1) характеристика функціонування системи страхування, 2) оцінка показників витрат страхових організацій; 3) розрахунок показників передбачуваного або статичного збитку при настанні страхових випадків. Страхове поле - це максимальне число об'єктів, які можуть бути застраховані. Показник страхового поля є базисом при
 6. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між
 7. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 8. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит);
 9. ПЕРЕДМОВА
  питання, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах. відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості , який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д. При викладі основ економічної
 10. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 11. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  питань фіскальної
 12. Статті в періодичній пресі
  фінансів Росії / / Питання економіки. 2006. № 9. Афанасьєв МСТ., Крівогов І. Управління збалансованістю федерального бюджету: іноземний борг перед Росією / / Питання економіки. 2005. № 4. Афанасьєв М.П., Крівогов І.В. Фінанси правової держави / / Питання державного і муніципального управління. 2007. Том II. № 2-3. Кудрін A.Л. Стабілізаційний фонд: зарубіжний і російський
© 2014-2022  epi.cc.ua