Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ

У сучасних умовах переходу до ринку велике значення має статистика доходів. Вона необхідна:
для аналізу загального стану економіки та рівня життя;
для розробки соціальної та податкової політики;
для оцінки можливості розширення інвестиційного процесу за рахунок мобілізації внутрішніх резервів.
Для того щоб дані статистики доходів могли використовуватися для зазначених цілей, вони повинні бути ув'язані з іншими макроекономічними показниками, що характеризують суміжні аспекти економічного процесу, наприклад, з показниками виробництва або руху фінансових ресурсів і т.
д.
Слід зазначити, що визначення доходу, яке використовується при обчисленні основних показників СНР, не збігається з визначеннями доходу, застосовуваними в практиці бухгалтерського обліку. Справа в тому, що положення про бухгалтерський облік взагалі і про категорії доходів, зокрема, розробляються Міністерством фінансів для визначення оподатковуваного доходу та вирішення інших завдань. Тому існують визначення доходу на макро-і мікрорівні і між ними немає прямого зв'язку в тому сенсі, що показники доходів на макрорівні не можуть бути отримані шляхом простого підсумовування показників доходів на мікрорівні.
Обидва визначення доходів (на макро-і мікрорівнях) можуть представляти інтерес для економічного аналізу і, можливо, повинні доповнювати один одного. Наприклад, дані про доходи на мікрорівні в ос-'новном використовуються при вивченні поведінки в економічному процесі господарюючих суб'єктів. Визначення доходів на мікрорівні також може представляти інтерес при вирішенні питань фіскальної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ "
 1. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит);
 2. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між
 3. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 4. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й
 5. 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
  завдання курсу; його практичне значення. Основні етапи розвитку економічної теорії. Чим обумовлюється наявність різних шкіл і концепцій? Наступність поглядів і теорій. Зв'язок сучасних концепцій з попередніми поглядами і розробками. Розвиток вітчизняної економічної
 6. Карасьов. Економіка, 2011
  завдання курсу економіки промислового виробництва та її місце в циклі економічних
 7. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 8. ПЕРЕДМОВА
  предмет, методи і завдання економічної статистики та її зв'язок з економічною теорією і деякими іншими суміжними дисциплінами; технологічний цикл отримання статистичних даних: ідентифікація тих явищ і процесів, які підлягають статистичному опису та аналізу, розробка методології обчислення статистичних показників, організація збору первинних даних і їх подальша обробка
 9. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 10. План семінару
  предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії. Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсіанський аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до аналізу економіки. Специфіка російської цивілізації. Відмінні риси
 11. Глава 6 За шляху до головної мети
  предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою ». Ця думка конкретизує зміст головної мети діяльності за якістю. Філософ підкреслює положення про те, що значення для нас предметів споживання (читай - якість
 12. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими і практичними
 13. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  завдання органів державної статистики зумовили необхідність перетворення Науково-експертної ради Держкомстату РРФСР в 1991 р. в Науково-методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр.. Основна мета цієї програми - створення умов для підвищення ефективності державного
 14. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаев СП. Що потрібно знати про цінні папери. М .: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери і фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А . А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 15. Додаток 4 ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
  предмет економічної
 16. Тема 2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн
  статистики зарубіжних
© 2014-2022  epi.cc.ua