Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА КРЕДИТУ

Предметом вивчення статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин.
Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й позичкового і фіктивного капіталу. Значна частина платіжного обороту в країнах з ринковою економікою припадає на фінансові операції, тобто на операції з різними видами цінних паперів, позичкові операції, податкові платежі та інші фінансові угоди.
Велика частина грошового обороту здійснюється в безготівковій формі, що пов'язано з різким збільшенням платіжно-розрахункових операцій.
Кредит - надання на основі зворотності та цінну фінансових ресурсів одним господарюючим суб'єктом іншому.
Грошово-кредитне регулювання - система заходів держави, спрямована на стабілізацію грошового обігу, валютної системи, поліпшення функціонування кредитної системи. Шляхом зміни грошової маси кредитних ресурсів держава впливає на економіку. Конкретний механізм такого впливу коригується у зв'язку з коливаннями економічної кон'юнктури.
Центральний банк при грошово-кредитному регулюванні використовує такі прийоми, як регулювання облікової ставки, зміна норми обов'язкових резервів банків, проведення операцій з державними цінними паперами.
Завданнями статистики грошового обігу та кредиту є:
визначення розмірів грошової маси та її структури;
відображення грошового обігу та оцінка факторів, впливають на знецінення грошей;
характеристика кредитної політики;
статистичне вивчення-форм кредиту;
вивчення позичкового відсотка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  статистика. 1991. Регіональна економіка / За ред. Т.Г. Морозової. М.: ЮНИТИ,
 2. Терміни і поняття
  звернення Засіб утворення скарбів, накопичень і заощаджень Засіб платежу Грошова система Кількість грошей в обігу Грошова маса Кредитна мультиплікація Банки Готівкові гроші (монети і банкноти) Безготівкові гроші (рахунки в центральному банку) Електронні засоби платежу Кредит Позичковий капітал Кредитна система Комерційний кредит Банківський кредит
 3. 4. Грошово-кредитна політика
  грошового обігу та кредиту отримала назву грошово-кредитної політики. Її головна мета - регулювання економічної активності в країні і боротьба з інфляцією. Грошово-кредитна політика спрямована або на стимулювання кредиту і грошової емісії (кредитна експансія), або на їх стримування і обмеження (кредитна рестрикція). В умовах падіння виробництва і збільшення безробіття
 4. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 5. 101. Принципи і функції міжнародного кредиту
  задач суб'єктів ринку і держави. Міжнародний кредит виконує такі функції, що відбивають специфіку руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин: 1. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення. Через механізм міжнародного кредиту позичковий капітал потрапляє в ті сфери, яким віддають
 6. Висновки
  грошового капіталу), що надається в позику на умовах повернення за плату у вигляді відсотка. Він виступає у двох основних формах: комерційного і банківського кредиту. 4. Кредит виконує функції: перераспределительную, економії витрат обігу, прискорення концентрації і централізації капіталу. У сучасних умовах кредит поряд з грошима і фінансами використовується як інструмент
 7. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит);
 8. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між
 9. Предмет бухгалтерського обліку
  предметами праці. Процес виконання послуги - результат проведеного курсу лікування, результат дослідження, виконання та реалізація послуги немедичного характеру. Питання для самоконтролю: 1. Дати визначення предмета бухгалтерського обліку. 2. Дати поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 10. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  грошово-кредитної системи країни. У цьому розділі і будуть розглянуті сутність і функції кредиту, структура кредитної системи, роль і місце банків у сучасній економіці, процес перетворення заощаджень в інвестиції, механізм впливу грошової маси на рівень виробництва, зайнятість і ціни, принципи і методи державного регулювання грошового
 11. Суперечка грошової і банківської шкіл
  завданням було з'ясування самих механізмів грошового обігу в умовах змішаної паперово-металевої системи, то до середини XIX в. центр уваги змістився в бік практичних питань регулювання грошового обороту. Навколо цих питань і розвернувся відомий суперечка між грошової і банківської школами, що проходив в Англії в 30-40-ті роки XIX ст. Прихильники грошової школи (лорд Оверстоун,
 12. Суперечка грошової і банківської шкіл
  завданням було з'ясування самих механізмів грошового обігу в умовах змішаної паперово-металевої системи, то до середини XIX в , центр уваги змістився в бік практичних питань регулювання грошового обороту. Навколо цих питань і розвернувся відомий суперечка між денежной20 і банківську школами, що проходив в Англії а 30-40-ті роки XIX ст. Прихильники грошової школи (лорд Оверстоун,
 13. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml, M2, МЗ, L, D Купівельна
 14. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml , M2, МЗ, L, D Купівельна
 15. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування , тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 16. Контрольні питання
  грошова система і грошовий обіг? 3. Які види грошей ви знаєте? 4. Що таке електронні засоби платежу? 5. Які елементи структури грошових агрегатів? 6. Які мотиви визначають попит на гроші в кейнсіанської теорії? 7. Від яких факторів залежить пропозицію грошей? 8. Що таке коефіцієнт монетизації? 9. Що таке кредит і які функції він виконує? 10. Які форми
 17. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  грошовому ринку визначає кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит- но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові
 18. Опції кредиту
  задач реструктуризації банківської системи передбачається більш активну участь держави в цьому процесі, в тому числі стимулювання процесу кредитування банками реального сектору економіки. Даний напрямок розвитку кредитного регулювання передбачає збереження окремих великих багатофіліальних банків, які могли б виконувати функції провідників державної структурної та
© 2014-2022  epi.cc.ua