Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. КОНЦЕПЦІЯ ДОХОДУ ДЖ. Хікс

Поняття доходу є (як це не парадоксально) одним з найбільш складних в економічній науці. Тільки протягом XX в. поняття доходу, сформульоване в роботах ряду економістів і статистиків, зазнавало значних змін. Так, наприклад, в роботі І. Фішера, опублікованої ним в 1930 р., поняття доходу зведено до кінцевого споживання. Відомий голландський статистик Ф. Бос у роботі «Сістемагіческій огляд в національних рахунках» (1989 р.) визначає дохід як суму кінцевого споживання і чистого приросту запасів капітальних активів. Однак він визнає, що це загальне визначення необхідно конкретизувати й уточнити по ряду напрямів, зокрема, слід дати більш точне визначення капіталу. З цього питання в економічній літературі також існують різні визначення. Наприклад, у багатьох роботах капітал визначається як загальна сукупність всіх обмежених ресурсів. Однак, на думку багатьох фахівців, таке визначення капіталу важко реалізувати на практиці через відсутність інформації про ціни на всі види обмежених ресурсів. Тому нерідко використовується визначення капіталу як сукупності ресурсів, які можуть бути реалізовані на ринку (тобто мають ринкову вартість). У роботах відомого американського економіста Самуельсона визначення капіталу обмежена такими видами ресурсів, які є результатом виробничого процесу, тобто виробленими ресурсами. На думку Самуельсона, земля, запаси природних копалин та інші непроізведенние активи набувають рис капіталу тільки в тому випадку, якщо для їх залучення в економічний процес був прикладений працю.
Складний характер концепції доходу визнав свого часу один зі світових авторитетів у цій галузі - відомий англійський економіст Дж. Хікс. У своїй роботі «Вартість і капітал» він зазначає, що «багато знаменитих автори наводили один одного, та й самих себе, у замішання, приймаючи різні визначення заощадження і доходу, які були досить суперечливі і не цілком задовільні». Дж. Хікс вважає, що загальновідомі поняття доходу і заощадження не є логічними категоріями, а являють собою лише деяке наближення до дійсності, необхідне бізнесменам для кращої орієнтації у вирішенні практичних питань. Цієї точки зору дотримується відомий німецький економіст і статистик, професор П. фон дер Ліп-пе - автор популярного в Німеччині підручника з економічної статистики. Він висловлює думку про те, що визначення доходу залежить від цілей аналізу і практичних завдань, для вирішення яких повинні використовуватися дані про доходи і заощадженнях. На думку Ліппе, дохід - це деяка суммаденежнихдоходов, регулярно надходять господарюючим суб'єктам, яка впливає на грошовий попит.
Це визначення доходу пов'язані із завданням вивчення грошового попиту. Воно, отже, виключає багато надходження доходів у натуральній формі. Інший підхід, на думку професора Ліппе, може складатися у включенні до визначення доходу вимог господарюючих суб'єктів на товари та послуги, що утворюють національний продукт. Це визначення доходів, що включає як грошові, так і натуральні надходження, частіше застосовується при аналізі рівня життя і наближається до того, яке прийнято в СНС.
У недалекому минулому термін «заощадження» використовувався для позначення накопичених грошових коштів (готівки або на рахунках ощадних банків). Однак у СНС він має інший зміст. Заощадження - це частина наявного доходу, що не витрачена на цілі кінцевого споживання. Таким чином, згідно з визначенням в СНР заощадження може прийняти форму приросту всіх фінансових активів (грошових готівкових коштів, депозитів, цінних паперів, позик та кредитів і т. д.) і приросту матеріальних активів. Ця різниця в термінології та визначенні іноді вводить в оману щодо змісту заощадження, визначеного в СНС.
У новій СНР ООН 1993 система показників доходів грунтуючись--,. ється на концепції, запропонованої Дж. Хіксом у згаданій вище роботі. Її суть полягає в наступному: дохід слід визначати як максимальну суму, яку можна витратити на споживання протягом деякого періоду і в той же час зберегти в кінці цього періоду капітал, який був спочатку.
Іншими словами, показники доходів повинні показати, скільки люди можуть витратити на споживання, не стаючи при цьому біднішим. Розвиваючи свою концепцію, Дж. Хікс вводить в теоретичний аналіз дві категорії доходів. Перша категорія доходів охоплює регулярний, передбачуваних потік надходжень (ex-ante), друга категорія - потік фактичних надходжень (ex-post). На думку Дж. Хікса, для проведення аналізу перевагу слід віддавати першої категорії (ex-ante), так як вона більшою мірою пояснює поведінку господарюючих суб'єктів. Для її отримання з категорії «ex-post» необхідно виключити непередбачені, випадкові надходження і, зокрема, приріст вартості активів внаслідок інфляції. Із загальної концепції доходу, сформульованої Дж. Хіксом, випливає кілька конкретних висновків *.
По-перше, не всяка сума надійшли грошей є доходом.
Звичайно, зрозуміло, що та частина виручки, яку необхідно витратити для відшкодування понесених витрат на покупку витрачених засобів виробництва, не є доходом.
Наприклад, якщо ви продали свою квартиру, а виручені гроші поклали в банк і живете на відсотки, то надходження грошей від реалізації квартири не можна вважати доходом, так як в даному випадку відбувається проста зміна форми активів: замість активів у матеріальній формі (квартири) ви отримали активи у формі фінансових вимог.
До доходів слід, однак, віднести відсотки, отримані на гроші, покладені в банк. Звичайно, у нашому прикладі ніщо не зміниться з визначенням доходу, якщо припустити, що ви витратили частину грошей, виручених від реалізації квартири, на покупку споживчих товарів і послуг. Відповідно до концепції Дж. Хікса ви повинні в цьому випадку зареєструвати споживчі витрати і на ту ж величину негативний заощадження. Таким чином, загальний обсяг доходу буде дорівнює нулю. Витрати на придбання споживчих товарів та послуг були в цьому прикладі профінансовані за рахунок заощаджень минулих періодів. В принципі споживчі витрати можуть бути профінансовані і за рахунок позик і кредитів. І в цьому випадку сума грошей, витрачена на споживання, не може розглядатися як дохід. Керуючись концепцією Дж. Хікса, слід зареєструвати негативний заощадження, погашають позитивну величину витрат на споживання.
По-друге, заощадження не можна прирівнювати до суми приросту грошової готівки, депозитів у банку та інших фінансових активів (акцій, облігацій і т. д.), так як фінансові активи можуть збільшуватися в результаті зміни форми активів або прийняття фінансових зобов'язань, а не в результаті заощадження, як його розумів Дж. Хікс. Наприклад, приріст грошової готівки може відбутися в результаті позики, продажу акцій, матеріальних активів і т. д. З іншого боку, заощадження може бути використано для фінансування придбання матеріальних активів (купівлі землі, квартир), і в цьому випадку приріст фінансовим-. вих активів буде рівний тільки частини заощадження, що розуміється Дж. Хик-сом як різниця між розташовуваним доходом і витратами на споживання. Можна, нарешті, теоретично уявити собі ситуацію, при якій заощадження має місце навіть при скороченні фінансових активів. Така ситуація може скластися в тих випадках, коли скорочення фінансових активів перекривається чистим збільшенням матеріальних активів.
По-третє, приріст капіталу, обумовлений випадковими причинами, наприклад, інфляцією або підвищенням вартості активів у результаті яких-небудь зовнішніх обставин (підвищення вартості землі внаслідок проведення в найближчій місцевості залізниці), не повинен розглядатися як дохід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. КОНЦЕПЦІЯ ДОХОДУ ДЖ. Хікс "
 1. Терміни і поняття
  Держава Функції держави Концепції регулювання економіки Способи, методи та інструменти державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Питання для самоперевірки 287 Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат
 2. Глава 17. Капітал
  Прагнення пояснити суть і значення капіталу виявили представники всіх найбільших шкіл і напрямів економічної науки. Це видно навіть з назви багатьох праць. Згадаємо, зокрема, «Капітал» К. Маркса, «Капітал і прибуток» Е. Бем-Баверка, «Природу капіталу і прибутку» І. Фішера «Вартість і капітал» Дж.
 3. 5. СПРОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВСТАВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТАНІВ
  У 1939 р. був запропонований компенсаційний критерій Калдора - Хікса, по імені двох економістів, незалежно і практично одночасно його сформулювали. Суть пропозиції Хікса і Калдора полягала в тому, що перехід від одного стану до іншого, при якому хтось виграє, а хтось програє, можна вважати поліпшенням, якщо виграли здатні (але не обов'язково це роблять) компенсувати
 4. 15. Неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Основні напрямки кейнсіанства в післявоєнний період. Неокейнсианство: теорії циклу та економічного зростання. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа («ліве» кейнсіанство). «Теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон. Теорія монополістичної конкуренції Ед. Чемберлина. Модель IS-LMДж. Хікса, її роль. Модель економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара. Інновації як фактор
 5. Критерії оцінки добробуту
  доходи вище збитків потерпілих. За критерієм Калдора (рис. 11.4) рух від А до Е'цьому випадку є поліпшенням, тому що в точці Е можна так перерозподілити багатство, що в результаті зміни ніхто не понесе збитків. Збиток, який несе X, компенсований в точці G, а особливо в точці F. Однак слід зазначити відому обмеженість критерію Калдора, яка полягає в тому, що він
 6. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  доходу полягає в тому, що за інших рівних умов зниження ціни товару веде до зростання добробуту домогосподарства-споживача. Суть ефекту доходу полягає в наступному: зниження ціни товару зробило господарюючого суб'єкта багатшими і дозволило розширити обсяг попиту. У тому випадку, якщо зростання попиту даного споживача призупиняється, при подальшому зниженні ціни кількість покупок на
 7. 6. ТЕОРІЯ КЕЙНСА ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЖ. Хікс
  концепція Кейнса була викладена в опублікованій в 1937 р. статті «Загальна теорія зайнятості», де він спробував прояснити положення, що викликали найбільші суперечки, зробити акцент на деяких найбільш важливих аспектах - невизначеності та очікувань, нарешті , звести всі лінії міркуванні воєдино. Аналіз причин коливань економічної активності - саме це він вважав своїм головним завданням - Кейнс
 8. Висновки
  концепція, сучасна теорія розподілу). 9. Індивідуальне розподіл слід розглядати на мікро-і макрорівнях. 10. При вивченні індивідуального розподілу економічна теорія стикається з проблемою нерівності особистих доходів людей. Для вимірювання нерівності використовується крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Величезну роль у подоланні нерівності може відігравати держава,
 9. 5. Спроби вирішення проблеми зіставлення оптимальних станів
  У 1939 р. був запропонований компенсаційний критерій Калдора-IN ікси, по імені двох економістів, незалежно і практично од-Ц | тимчасово його сформулювали ". Суть пропозиції Хікса і Кал - | світу полягала в тому, що перехід від одного стану до іншого, при | юром хтось виграє, а хтось програє, можна вважати | \ 'i \ читанням, якщо виграли здатні (але не обов'язково це де-' |
 10. 6. Теорія Кейнса та її інтерпретація Дж. Хіксом
  концепція Кейнса була викладена в опублікованій в 1937 р. статті «Загальна теорія зайнятості» 11, де він спробував прояснити положення, що викликали найбільші суперечки, зробити акцент на деяких найбільш важливих аспектах - невизначеності та очікувань, нарешті, звести всі лінії міркувань воєдино. Аналіз причин коливань економічної активності - саме це він вважав своїм головним завданням - Кейнс
 11. Модель IS-LM
  доходу, інакше кажучи, обидва ринки визначають одночасно рівень рівноважного доходу і рівноважний рівень норми відсотка. Модель дещо спрощує картину: передбачається незмінність цін, короткий період, рівність заощаджень та інвестицій, попит на гроші відповідає їх
 12. Питання 11 Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому і по Хиксу.
  доходу вперше висунув російський економіст, математик і статистик Євген Євгенович Слуцький (1880-1948). У 1915 р. він опублікував в італійському економічному журналі статтю «До теорії збалансованого бюджету споживача». Ця стаття була «відкрита» в 30-х рр.. англійським економістом, математиком і статистиком Р. Алленом. Про пріоритет наукового дослідження цієї проблеми Е . Слуцьким говорить
 13. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи
 14. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. В заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 15. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
    концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 16. Рекомендації неокейнсианцев
    концепцію мультиплікатора вони доповнили концепцією акселератора. Акселератор означає «прискорювач» (лат. accelerare - прискорювати) і показує залежність приросту інвестицій від приросту доходу. Кожен приріст доходу викликає більший у процентному відношенні приріст інвестицій. Виходячи з взаємозв'язку мультиплікатора і акселератора, неокейнсіанці розробили схему безперервного, динамічного зростання
 17. 3.5 Ефект заміни і ефект доходу
    доходу. Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін. Ефект заміни сприяє зростанню споживання щодо здешевілого товару, тоді як ефект доходу може стимулювати і
© 2014-2022  epi.cc.ua