Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Спроби вирішення проблеми зіставлення оптимальних станів


У 1939 р. був запропонований компенсаційний критерій Калдора-
IN ікси, по імені двох економістів, незалежно і практично од-Ц | тимчасово його сформулювали ". Суть пропозиції Хікса і Кал-
| світу полягала в тому, що перехід від одного стану до іншого, при | юром хтось виграє, а хтось програє, можна вважати | \ 'i \ читанням, якщо виграли здатні (але не обов'язково це де-' | ніг) компенсувати переможеним їх втрати і при цьому вони оста-| і \ i ся у виграші.
Kaldor N. Welfare Propositions and Inter-personal Comparisons of Unity / /
I1 Minomic Journal. 1939. Vol. 49; Hicks J. The Foundation of Welfare Economics / / lll.iH
249
Слід враховувати, що критерій Хікса-Калдора представляє, собою деяку спробу неявного порівняння індивідуальних корисностей. Однак скоро Сцітовскі показав, що критерій Кал-'дора-Хікса суперечливий у тому сенсі, що процедура компенсації може бути встановлена таким чином, що поліпшенням буде як перехід від А до В, так і навпаки. Щоб уникнути подібної ситуації, Сцітовскі запропонував подвійний компенсаційний критерій, який виключає зворотні переміщення, т.
е. перегляд компеп саціонних виплат20.
Однак незважаючи на удосконалення критерію, сохранялаа. незадоволеність, викликана саме тим, чого ці та інші крп терии прагнули уникнути, - необхідністю обговорювати проблеми розподілу. Один з можливих підходів до вирішення цієї про блеми запропонував в 1938 р. Бергсон21. Він ввів поняття громадському функції добробуту, яка задає систему громадських крівич байдужості, за допомогою якої пропонувалося ранжувати комбі нації індивідуальних корисностей. Йшлося про класифікацію сі стоянь економіки з точки зору суспільства.
Припущення про можливість ранжирування означає призна ня існування етичних правил для досягнення більш широ кого оптимуму, ніж передбачає оптимум Парето. Останній мо же бути «перекладений» на мову суспільної функції благосостон ня, наприклад, таким чином: суспільна функція добробуту ня зростає , якщо зростають всі її компоненти, тобто індивіду альні корисності, або одні зростають, а інші не зменшуються Але таке формулювання не усуває практичні проблеми поис ка оптимуму оптимумів, поки не вказано, яким чином враховуються i ся внесок кожної індивідуальної функції, т .
е. ми знову поверну емся до старої проблеми порівняння індивідуальних полезностеп-яке ж рух у бік конкретизації в цій області СОПРО жено з великими і, як згодом показав Ерроу, непереборний мимі труднощами; «не існує такого загального правила класу фікації станів на рівні суспільства, яке було б совмести мо з якоюсь обгрунтованою системою індивідуалістичних етичних-^, ких обмежень суспільної функції добробуту »22.
Scitovsky Т. A Note on Welfare Propositions in Economics / / Review Economic Studies. 1941. Vol. 9. № 1.
21 Bergson AA A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics / / Quarterly Journal of Economics. 1938. February.
22 Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. i англ під ред. В.С.Афанасьева, PM Ентов. М.: Прогресс, 1981. С 640.
250
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "5. Спроби вирішення проблеми зіставлення оптимальних станів "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  рішення, що стосуються майбутньої діяльності, впливає тільки результат цього історичного процесу кількість і якість факторів, наявних в розпорядженні сьогодні. Ці фактори оцінюються лише щодо їх спроможності надавати продуктивні послуги з усунення майбутнього занепокоєння. Кількість грошей, витрачених у минулому для їх виробництва та придбання, не грає ніякої
 2. 4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль: проблема ринкового соціалізму
  спроби розширити трактування критерію 11; | рето і вирішити проблему прямого зіставлення оптимальних со-
 3. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  спроби придушити одну з них негативно позначаються на інших. Не можна зберегти стимулюючу функцію, відокремивши її від розподільної. М.Фридмен роз'яснив: "Ціни стимулюють людей тільки тому, що впливають на розподіл. Якщо те, що людина отримує за свою діяльність, не залежить від того, що він робить, якщо ціни не виконують третю функцію - розподілу доходу, то йому немає сенсу
 4. 4. Економічний розрахунок і ринок
  спробам виміряти їх. Вони не є фактами в тому сенсі, в якому фізики називають фактом встановлений вага певної кількості міді. Вони є історичними подіями, що виражають те, що сталося одного разу в певний момент за певних обставин. Таке ж чисельне мінове відношення може виникнути знову, але немає ніякої впевненості в тому, що це насправді
 5. 6. Монопольні ціни
  рішення є особливий стан ринку. Монополія, яка виступає одним з двох обов'язкових умов появи монопольних цін, може бути і, як правило, є результатом інституційного втручання в ринок. Але ці зовнішні сили безпосередньо не призводять до монопольними цінами. Можливість монополістичної діяльності з'являється тільки тоді, коли виконується друга вимога. В
 6. 3. Нерівність
  спробу відхилитися від традиційних стандартів. Однак Китай і мусульманські країни, не рахуючи рабства порівняно невеликої кількості людей, були вільні від кастової жорсткості. Ними правили деспоти. Але окремі піддані були рівні перед деспотом. І навіть для рабів і євнухів шлях до вищих посад ні закритий. Саме на це рівність перед государем посилаються сьогодні, коли говорять про
 7. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  спробу об'єд-нить, синтезувати різного роду теорії вульгарною бур - жуазной політичної економії. Зокрема він спробував об'єднати теорії вульгарної політичної економії першої половини XIX в. (Погляди Джемса Мілля, Мак-Куллоха) з модною в кінці XIX століття теорією «граничної корисності», я також злити, реакційні теорії вульгарної політичної економії з домислами
 8. Глосарій
  рішень в області забезпечення та формування ринку для збуту продукції Матеріаломісткість - відношення вартості використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів до вартості випущеної продукції Міжбанківський ринок - частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно в
 9. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  спроби об'єднати критерії окремих елементів продуктивних сил і окремих сторін власності. Так, зокрема, виділяється «організований капіталізм», або «народний капіталізм», де в якості критерію класифікації використовується володіння частиною найманих працівників акціями підприємств. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність використання інтегрального показника,
 10. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  рішень. 3. Економічна пропорція розглядається як існуюча в системі господарських зв'язків. Необхідно враховувати адресність матеріально-речових і фінансово-кредитних потоків, що по-зволяет розглядати економічний оборот як реальний процес відтворення. 4. Пропорції стабільні або «поворотні» з точки зору впливу на структурні зрушення. У першому випадку вони пов'язані з
© 2014-2022  epi.cc.ua