Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ


Ефект доходу полягає в тому, що за інших рівних умов зниження ціни товару веде до зростання добробуту домогосподарства-споживача.
Суть ефекту доходу полягає в наступному: зниження ціни товару зробило господарюючого суб'єкта багатшими і дозволило розширити обсяг попиту. У тому випадку, якщо зростання попиту даного споживача призупиняється, при подальшому зниженні ціни кількість покупок на ринку буде збільшуватися у зв'язку з тим, що люди з низьким рівнем доходу почнуть задовольняти свої потреби.
Ефект заміщення пов'язаний з тим, що при падінні ціни товару він стає дешевше інших, тому більш привабливим для споживача.
Ефект заміщення (заміни) виникає в результаті відносної зміни цін, він сприяє зростанню споживання щодо здешевілого товару.
Для того щоб визначити ефект заміни, потрібно відокремити вплив ефекту доходу, і навпаки.
Існують два підходи до визначення реального доходу, пов'язані з іменами англійського економіста Дж. Хікса (р. 1904) і російського математика і економіста Е.Е. Слуцького (1880-1948). Підхід Хікса більшою мірою відповідає основним положенням порядкової теорії корисності, тоді як підхід Слуцького має перевагу, яке дозволяє отримати кількісне рішення задачі на основі статистичних матеріалів.
Ефекти доходу і заміщення за Хиксу полягають в наступному: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу.
Ефекти доходу і заміщення за Слуцькому пояснюються наступним чином: незмінний рівень реального доходу забезпечує лише той рівень грошового доходу, який достатній для придбання одного і того ж набору або комбінації товарів.
Підхід Слуцького до розкладання загального результату зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни відрізняється від підходу Хікса трактуванням реального доходу. Виділення ефекту доходу досягається визначенням такого його рівня, який забезпечив би споживачеві можливість придбати після зміни цін той же самий набір товарів, що й до зміни, а не зберегти колишній рівень задоволення, як це передбачається в моделі Хікса.

Порівнявши два підходи, можна зробити висновок, що метод Хікса припускає знання споживчих переваг, кривих байдужості, тоді як метод Слуцького не вимагає цього, він базується на спостережуваних і реєстрованих фактах поведінки споживача на ринку.
Еластичність - це міра або швидкість реакції однієї величини на зміну іншої. Еластичність показує, на скільки відсотків зміниться одна змінна при зміні іншої на 1%. Еластичність розглядають в тому випадку, коли необхідно виявити ступінь впливу фактора на досліджувану величину (наприклад, зміна попиту при зміні ціни на взаємозамінні товари).
Еластичність попиту - це чутливість попиту у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів.
Розглянемо основні види еластичності попиту.
Еластичність попиту за ціною вимірюється як процентне відношення зміни величини попиту на товар до зміни ціни на даний товар.
У зв'язку з цим виділяють наступні види попиту:
- еластичний - купується кількість товарів збільшується більше ніж на 1% на кожен 1% зниження його ціни;
- нееластичний - купується кількість товару збільшується менше ніж на 1% на кожен 1% зниження його ціни;
- з одиничною еластичністю - купується кількість товару збільшується на 1% на кожен 1 % зниження його ціни;
- абсолютно еластичний - купується кількість товару не впливає на ціну;
- абсолютно нееластичний - купується кількість товару не залежить від ціни.
До товарів з абсолютно нееластичним попитом належать товари Гіффена, тобто ті види товарів і послуг, попит на які не залежить від ціни на них. Це товари першої необхідності, які служать для підтримки життєдіяльності людини, наприклад, сірники, хліб, сіль. Їх купуватимуть незалежно від ціни.
Еластичність попиту за доходами вимірюється як відношення обсягу попиту на товар до зміни доходу споживача. Еластичність попиту за доходами дозволяє віднести той чи інший товар до нормальних або нижчих.
Нормальний товар - це товар, попит на який зростає при зростанні доходів споживача.

Нижчий товар - це товар, попит на який падає при зростанні доходів споживача.
Перехресна еластичність вимірюється як процентне відношення зміни попиту на даний товар до зміни ціни на інший товар.
Вона використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту даного товару зміни ціни на інший товар.
Виділяють наступні фактори, що впливають на еластичність попиту:
- наявність товарів-замінників. Чим більше на ринку продавців, покликаних задовольняти одну й ту ж потреба, тим більше можливостей для покупця відмовитися від придбання даного конкретного товару у разі підвищення його ціни, тим вище еластичність попиту на даний товар;
- час . У короткостроковому періоді попит менш еластичний, ніж у довгостроковому;
- індивідуальні переваги - значимість того чи іншого товару для споживача.
Еластичність пропозиції - це чутливість пропозиції у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів.
Еластичність пропозиції вимірюється як відношення зміни величини пропозиції товару до зміни ціни на даний товар.
Виділяють наступні фактори, що впливають на еластичність пропозиції:
- зберігання товару - можливість тривалого зберігання товару і витрати цього зберігання;
- час. Жоден виробник не може миттєво відреагувати на зміну ціни свого товару, щоб закупити сировину, налагодити лінію виробництва, знайти робочу силу. Для цього необхідний час. Чим швидше перебудовується виробництво, то еластичнішою пропозицію;
- особливості технології виробництва. Якщо виробник здатний швидко перемкнутися на виробництво іншого продукту при зниженні ціни на даний товар, то пропозиція даного товару еластично.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ "
 1. Механізм функціонування ринку праці
  ефект доходу і ефект заміщення (рис. 8.3). На графіку представлена крива пропозиції, що відрізняється своєю конфігурацією від звичайної і що показує загальну кількість робочого часу, який при даній величині заробітної плати згоден відпрацювати працівник. ефект доходу ефект заміщення До певного моменту (Wh) зростання заробітної плати збільшує пропозицію праці, яке досягає в
 2. Глосарій
  ефекту масштабу - теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція -
 3. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  ефекти доходу і заміщення. Перший вказує на те, що при більш низькій ціні товару споживач може купити його, не відмовляючи собі в придбанні інших альтернативних товарів, другий виражається в тому, що при більш низькій ціні споживач хоче придбати дешевий товар замість аналогічних, які стали відносно дорожчими. Обидва ефекти діють в одному напрямку (тобто зумовлюють зростання
 4. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  ефективний допоміжний засіб математичного аналізу, висновки якого слід обережно переносити на реальні проблеми. Прообразом моделі Л.1 Вальраса, як правильно зазначають західні та вітчизняні вчені, послужила біржа, зокрема, дії аукціоніста, який називає попередні ціни, що дає можливість укладати попередні контракти. Крім того, аукціоніст швидко
 5. 5. Надлишок споживача
  ефект заміщення. Нона більшість благ доводиться тільки мала частка потребітельскіхбюджетов, так що результати впливу змін їх пен на реальниедоходи споживачів незначні. Точно так само важко представітьсебе нижчі блага, обсяги попиту на які високочутливі дозміни в доході. Таким чином, зв'язки між зміною піни та збільшення попиту, що реалізуються за допомогою ефекту
 6. ЗМІНИ ДОХОДУ
  ефект заміщення) і реакцію на зрушення ВТВЗ до AF '(ефект доходу) Марж менше I18. Таким чином, обсяг попиту наїду має рости в меншій мірі, ніж зростання до-ходу Розваги, навпаки, є, як правило, предметами розкоші, так що ми очікували б ростоб'ема попиту на розваги більшою мірою, ніж зростання доходу. Отже, ми очікували б, що новий стан рівноваги для Марж
 7. 3. Зміна попиту фірм на фактори
  ефект, еф-фект заміщення, збільшує попит на капітал вслучае зростання ставок зарплати. Однак існує іпротіводействующій цьому збільшенню еффект.Рост зарплати збільшує рівень граничних з-держек для кожного рівня випуску. Чим вишепредельние витрати фірми, тим нижче оптималь-ний рівень випуску, - як при досконалої, таки за недосконалої конкуренції. Цей еффектмасштаба випуску
 8. Короткострокова адаптація ринку
  ефект витрат. З іншогобоку, чим більш взаємозамінні капітал і праці, тим важливіше роль ефекту заміщення. Теоретичної переважати може будь-який з цих двох еф-фектов. Продовжимо приклад з підвищенням заробітноїплати водіям вантажівок. У відповідь фірми могутувелічіть співвідношення між капіталом і робочою силою шляхом використання великовантажних вантажно-ков (т.е більше вантажівок буде
 9. Резюме
  ефект витрат со-скорочується використання та праці , і капіталу. Однакосуществует також ефект заміщення, який приводить до зростання попиту на капітал. Зростання ставки заробітної плати робить вигідною заміну праці капіталомЕффект витрат проявляється тим сильніше, ніж вишедоля капіталу у витратах на фактори виробництва, атакож чим вище еластичність попиту на конечнуюпродукцію. Ефект заміщення діє
 10. 1. Функціональне распределеніедохода
  доходів. В условіяхданной технології та даного основного капіталу крива L0 від-ражает сукупний попит на працю Чим нижче реальна заробітна ная плата, тим значніше обсяги трудомістких технологій, ко-торие бажають використовувати підприємці, а отже, і вище попит на працю При даному рівні пропозиції праці рав-новесная заробітна плата становить W0. Величина трудового до-ходу дорівнює площі
© 2014-2022  epi.cc.ua