Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

3.5 Ефект заміни і ефект доходу


Зміна ціни якого-небудь товару впливає на обсяг попиту через ефект заміни і ефект доходу. Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін. Ефект заміни сприяє зростанню споживання щодо здешевілого товару, тоді як ефект доходу може стимулювати і збільшення, і скорочення споживання товару або бути нейтральним. Для того щоб визначити ефект заміни, потрібно елімінувати вплив ефекту доходу. Або, навпаки, щоб визначити ефект доходу, потрібно елімінувати ефект заміни.
Існують, однак, два підходи до визначення реального доходу, пов'язані з іменами англійського економіста Дж. Хікса і російського математика і економіста Е. Є.Слуцький. [1]
Згідно Хиксу, різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу. Згідно Слуцькому, лише той рівень грошового доходу, який достатній для придбання одного і того ж набору або комбінації товарів, забезпечує і незмінний рівень реального доходу. Підхід Хікса більшою мірою відповідає основним положенням порядкової теорії корисності, тоді як підхід Слуцького має ту перевагу, що дозволяє дати кількісне рішення задачі на основі статистичних матеріалів. Спочатку ми розглянемо версію, запропоновану Хіксом, як більш загальну. Потім покажемо особливості рішення, запропонованого Слуцьким.
3.5.1. Ефект заміни і ефект доходу по Хіксу
Розкладання загального ефекту зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни по Хіксу показано на рис. 3.16.
Бюджетна лінія KL відповідає грошовому доходу I і цінами РX і рy.
Її дотик з кривою байдужості U1U1 визначає оптимум споживача E1, якому відповідає обсяг споживання товару X в кількості Х1.
У разі зниження ціни X до РXt і незмінному грошовому доході I бюджетна пряма займе положення KL1.
Вона стосується більш високої кривої байдужості U2U2 в точці E2, якій відповідає споживання товару X в обсязі Х2.
Таким чином, загальний результат зниження ціни товару X виражається в збільшенні його споживання з Х1 до Х2.


Тепер визначимо, яким мав би бути грошовий дохід споживача, щоб при зміненому співвідношенні цін забезпечити йому колишній рівень задоволення. Для цього проведемо допоміжну бюджетну пряму К'L, паралельну лінії KL1 (тобто відображатиме нове співвідношення цін), так, щоб вона стосувалася кривої байдужості U1U1 (тобто забезпечувала б колишній рівень задоволення). Відзначимо точку дотику E3 і відповідний обсяг споживання товару Х3-.
Зауважимо, що при переході від первісного до додаткового (розрахунковому) оптимуму (від E1 до E3) реальний дохід споживача не змінюється, він залишається на колишній кривій байдужості U1U1. Значить, зрушення від E1 до E3 і характеризує ефект заміни товару Y щодо подешевшали товаром X. Він дорівнює різниці Х3 - Х1. Отже, ефект доходу становитиме Х2 - Х3-Зауважимо також, що в результаті дії ефекту доходу споживання обох товарів в точці E2 вище, ніж у точці E3.


Таке ж розкладання загального ефекту може бути виконане і для випадку, коли ціна товару X підвищується (рис. 3.17). Тут результатом підвищення ціни є переміщення оптимального положення споживача на більш низьку криву байдужості U1U1. Загальний ефект підвищення ціни товару X зводиться до зниження його споживання з Х1 до Х2. При цьому ефект заміни складе Х1 - Х3, ефект доходу-Х3 - Х2. Зауважимо, що в обох випадках ефект заміни характеризується рухом уздовж однієї і тієї ж кривої байдужості, а ефект доходу - переходом з однієї кривої на іншу.
Ефект заміни завжди негативний. Зниження ціни одного товару спонукає споживача збільшувати його споживання, скорочуючи споживання іншого товару (або групи товарів). Підвищення ціни спонукає його до заміщення цього товару іншими, щодо що подешевшали. Ефект доходу може бути негативний, як показано на рис. 3.16 і 3.17 для нормальних товарів, позитивний (у разі неякісного товару, коли крива доход-споживання має негативний нахил) або нейтральний (якщо крива доход-споживання вертикальна).
У наших прикладах ефект доходу підсилює дію ефекту заміни, збільшуючи споживання товару X при зниженні його ціни і скорочуючи споживання при підвищенні ціни. Для неякісних товарів ефект доходу позитивний - чим вище реальний дохід, або купівельна спроможність, споживача, тим меншою мірою він буде схильний до придбання такого товару. Однак для більшості неякісних товарів негативний ефект заміни перекриває позитивний ефект доходу, так що загальний результат зміни ціни буде все ж негативним. Так, на рис. 3.18, а (на ньому показані лише бюджетні лінії KL і KL1 і допоміжна лінія K'L ', точки їх дотику з опущеними на малюнку кривими байдужості позначені відповідно E1-E3) загальний результат підвищення ціни товару X (Х1 - Х2) розкладається на ефект заміни Х1 - Х3 і ефект доходу Х3 - Х2, при цьому (Х1 - Х3)> (Х3 - Х2).
Тому, як правило, криві попиту на такі товари мають зазвичай негативний нахил, як і у випадку нормальних товарів. Лише якщо позитивний ефект доходу перекриває негативний ефект заміни, закон попиту порушується - його обсяг змінюється в тому ж напрямку, що і ціна. На рис. 3.18,6, наприклад, (Х3 - Х2)> (Х1 - Х3). Такі товари називаються товарами Гіффена. Насправді споживання більшості товарів вимагає лише невеликої частини коштів споживача і ефект доходу зазвичай невеликий. Навіть якщо він негативний, його розміри недостатні для того, щоб перекрити вплив ефекту заміни. Тому поява товарів Гіффена малоймовірно.
3.5.2 Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому
Підхід Слуцького до розкладання загального результату зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни відрізняється від підходу Хікса трактуванням реального доходу.
Елімінування ефекту доходу досягається визначенням такого його рівня, який забезпечив би споживачеві можливість придбати після зміни цін той же самий набір товарів, що й до зміни, а не зберегти колишній рівень задоволення, як це передбачається в моделі Хікса. Тому на рис. 3.19 допоміжна бюджетна пряма K'L ', паралельна KL1, проводиться не як дотична до колишньої кривої байдужості U2U2, а строго через точку E1, відповідну оптимальному набору товарів X і Y при колишньому співвідношенні цін. Очевидно, вона виявиться дотичною до вищої, ніж U2U2 кривої байдужості U3U3, що означає і можливість досягти (у разі повної компенсації споживачеві падіння його купівельної спроможності) більш високого рівня задоволення, ніж при використанні моделі Хікса. Таким чином, загальний результат підвищення ціни товару X (Х1 - Х2) розкладається на ефект заміни (Х1 - Х3) і ефект доходу (Х3 - Х2). Зауважимо, що рух від E1 до E2 відбувається не вздовж кривої байдужості, як на рис. 3.16 і 3.17, а вздовж допоміжної бюджетної прямої K'L '


Порівнявши два підходи, ми бачимо, що метод Хікса припускає знання споживчих переваг, кривих байдужості, тоді як метод Слуцького не вимагає цього, він базується на спостережуваних і реєстрованих фактах поведінки споживача на ринку.
3.5.3 Узагальнення
Відмінності в підходах Хікса і Слуцького зручно розглянути, поєднавши їх на одному малюнку (рис. 3.20).


Тут KL - бюджетна пряма при номінальному доході I і цінах РX і рy, її рівняння
XРX + YРY=I;
KL1 - бюджетна пряма при тому ж номінальному доході I і цінах РX +? РX і рy (причому? РX-<0), її рівняння:
X (РX +? РX) + YРY=I;
E0 і E1 - комбінації товарів X і Y до і відповідно після зниження ціни X; KL і KL - допоміжні відповідно по Хиксу і по Слуцькому.
Їх рівняння:
IH=X (РX +? РX) + YРY | U=const
IS=X (РX +? РX) + YРY | X, Y=const
H і S-комбінації товарів X і Y, що відповідають вимозі незмінного реального доходу відповідно по Хиксу і по Слуцькому.
Тепер ми можемо уявити методи розкладання загального результату зміни ціни РX по Хиксу і по Слуцькому у вигляді двох рівностей:
(Х4 - Х1)=(Х4 - Х2) + (Х2 - Х1) (за Хиксу), (3.14)
(Х4 - Х1)=(Х4 - Х2) + (Х2 - Х1) (за Слуцькому). (3.15)
Ліві частини (3.14) і (3.15) характеризують загальний результат зміни ціни РX в міру зміни обсягу попиту на товар X, і в обох випадках вони однакові.
Праві частини являють суми ефектів доходу і заміни. Очевидно, що різниця в розподілі загального результату на ефект доходу і ефект заміни становить Х3-Х2-В (3.14) ця величина входить в ефект доходу, в (3.15) - в ефект заміни.
Можна показати, що величина Х3-Х2 - 0 при? РX-0, так що при малих змінах РX підходи Хікса і Слуцького дають практично однаковий результат. [2]

У диференціальної формі рівності (3.14) і (3.15) мають вигляд:


(по Хиксу)


(по Слуцькому)
Ліві частини (3.16) і (3.17) однакові і становлять спільний результат зміни РX при незмінних номінальному доході I і ціною рy. Тут? X /? РX можна інтерпретувати як нахил лінії попиту на товар X, якщо РX прийняти як аргумент, а обсяг попиту - як функцію.
Праві частини являють, як і в (3.14) і (3.15), суми ефектів доходу і заміни. При цьому в (3.17) Х1=? I /? РX, оскільки при зміні РX на? РX для придбання колишнього товарного набору E0 (Х1, Y1) було б потрібно компенсує зміна номінального доходу споживача на Х1? РX, або в розрахунку на одиницю зміни ціни Х1? РX /? РX, тобто Х1.
Ефект заміни? Х /? РX завжди негативний, так як ціна і кількість змінюються в протилежних напрямках. Знак перед першим доданком правій частині (ефект доходу) залежить від знака сомножителя? Х /? I. Якщо / iX - нормальний товар,? Х /? I> 0 і ефект доходу від'ємний (зниження ціни збільшує реальний дохід, і покупки нормального товару зростають). Якщо X - неякісний товар,? Х /? I <0 і ефект доходу позитивний (зниження ціни збільшує реальний дохід, і покупки неякісного товару скорочуються). У цьому випадку ефекти заміни та доходу різноспрямовані. Нарешті, якщо X - товар рифів, позитивний ефект доходу перекриває негативний ефект заміни, так що загальний результат зміни РX виявляється позитивним,? Х /? РX> 0 (підвищення ціни викликає збільшення попиту на товар).
Очевидно, що зміна ціни одного товару впливає на обсяг попиту не тільки даного, а й інших товарів. Грунтуючись на раніше висловлених міркуваннях, ми можемо розкласти на ефект заміни і ефект доходу і зміна обсягу попиту на товар Y в результаті зміни ціни товару X. Для цього модифікуємо рівняння Слуцького (3.17):


Ліва частина (3.18) характеризує вплив зміни ціни РX на обсяг попиту на товар Y.
Права представляє суму ефектів доходу і заміни. У випадку двох товарів (X, Y) ефект заміни, як випливає з рис. 3.20, позитивний. При незмінній корисності зниження ціни РX призводить і до скорочення покупок товару Y (YS, YH Отже, загальний результат? Y /? РX буде позитивним чи негативним залежно від порівняльної "сили" двох ефектів. На рис. 3.20 загальний результат? Y /? РX негативний, попит на товар Y збільшується з Y1 до Y2 в результаті зниження РX на? РX, оскільки негативний ефект доходу перекриває позитивний ефект заміни.
ПРИМІТКИ
[1] Євген Євгенович Слуцький (1880-1948) - російський економіст, математик, статистик. Його стаття "До теорії збалансованого бюджету споживача" була опублікована в італійському економічному журналі в 1915 р. Вона була "відкрита" в 30-х рр.. Р. Алленом. Російською мовою опублікована у збірнику "Економіко-математичні методи. Народногосподарські моделі. Теоретичні проблеми споживання" (М., 1963). У своїй головній роботі "Вартість і капітал" Дж. Хікс відзначає, що розроблена ним (спільно з Р. Алленом) теорія поведінки споживача "належить по суті Слуцькому, з тією лише застереженням, що я абсолютно не був знайомий з його роботою ні під час завершення свого власного дослідження, ні навіть якийсь час після опублікування ... в журналі Economica P.Г.Д. Алленом і мною "(Хікс Дж. Вартість і капітал. С. 112).
[2] Детальніше див: Friedman M. Price theory: A pro visional text. Chicago, 1962. Р. 53.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5 Ефект заміни і ефект доходу "
 1. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  ефекту заміни і ефекту доходу, що і при пропозиції на ринку праці (рис. 28.1). {Foto69} Рис. 28.1. Пропозиція капіталу і дія ефекту заміни і ефекту доходу i - процентна ставка; S - заощадження; K - пропозиція капіталу; M - точка зміни напряму інтересу; KM - ефект доходу; MN - ефект заміни. У цьому процесі є, загальна закономірність: при низьких ставках відсотка зазвичай
 2. Практикум по темі лекції 11
  ефект сноба »,« ефект Веб-лена »,« ефект вагона »та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад є тотожними поняття «сім'я» і «домашнє господарство»? Назвіть позитивні і негативні сторони рутини в
 3. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
    ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 4. Питання для самоперевірки
    ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 5. Питання для самоперевірки
    ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 6. Терміни і поняття
    доходу Ефект заміщення (субституції) Товар
 7. Ефект доходу та ефект заміщення
    ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 8. Питання 11 Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому і по Хиксу.
    ефекту зміни цін на ефект заміни і ефект доходу вперше висунув російський економіст, математик і статистик Євген Євгенович Слуцький (1880-1948). У 1915 р. він опублікував в італійському економічному журналі статтю «До теорії збалансованого бюджету споживача». Ця стаття була «відкрита» в 30-х рр.. англійським економістом, математиком і статистиком Р. Алленом. Про пріоритет наукового
 9. Питання 10 Реакція споживача на зміну ціни. Ефект заміни і ефект доходу.
    ефект заміщення. Рис. 10.2. Графік зміни ефектів доходу і ефектів заміни (заміщення) стандартного блага {foto38} ЕФЕКТ ДОХОДУ - зміна реального доходу споживача внаслідок зміни ціни на споживані блага. Якщо грошовий дохід споживача незмінний, то підвищення цін означає зменшення реального доходу, що виражає дійсну кількість благ, яке можна
 10. Ефект виробничого важеля
    ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми: {foto71}, де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках. Наприклад, якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2, то збільшення (зниження) виручки на 1% призведе до зростання (скорочення) прибутку на 2%. Якщо ж цей ефект
 11. Ключові терміни
    доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 12. Основні поняття
    ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 13. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
    Йдеться про купівельну спроможність фінансових активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 14. СУКУПНИЙ ПОПИТ
    ефектів:? процентної ставки;? багатства;? імпортних закупівель. ЕФЕКТ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ Через цей ефект виявляється взаємозв'язок загального рівня цін споживчих і інвестиційних витрат. Цей зв'язок найбільш чітко проглядається при допущенні незмінності кількості грошей в обігу. Дія ефекту можна представити у вигляді такої ланцюжка: Зростання процентної ставки
 15. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме- щаться по
    ефектом доходу та ефектом заміщення. Щоб краще зрозуміти зміст кожного з них, розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци »- (Ефект доходу.) -« Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати
 16. Основні поняття
    - Часткове рівновага - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект « розоряє зростання »- Теорема Рибчинського
 17. Ключові терміни
    ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 18. Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення.
    ефекту заміщення. Збільшення погодинної опла-ти праці Саллі призвело до зростанню ціни її дозвілля щодо роботи, тому у неї з'являється стимул до наполегливої багатогодинного праці. Іншими словами, при підвищенні зарплати ефект заміщення спонукає Саллі до збільшен-нію числа робочих годин, що, в свою чергу, визначає висхідний характер кривої пропозиції праці. Звернемося до впливу
© 2014-2022  epi.cc.ua