Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 11 Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому і по Хиксу.


ВІДПОВІДЬ
Положення про розкладання загального ефекту зміни цін на ефект заміни і ефект доходу вперше висунув російський економіст, математик і статистик Євген Євгенович Слуцький (1880-1948). У 1915 р. він опублікував в італійському економічному журналі статтю «До теорії збалансованого бюджету споживача». Ця стаття була «відкрита» в 30-х рр.. англійським економістом, математиком і статистиком Р. Алленом. Про пріоритет наукового дослідження цієї проблеми Є. Слуцьким говорить англійський економіст Дж. Хікс у своїй роботі «Вартість і капітал», в якій він вказує, що розроблена ним у співавторстві з Р. Алленом теорія поведінки споживача «належить по суті Слуцькому, з тією лише застереженням, що я абсолютно не був знайомий з його роботою ні під час завершення свого власного дослідження, ні навіть якийсь час після опублікування змісту цих глав в журналі «Економіка» Р. Алленом і мною ».
Підходи Слуцького і Хікса до визначення реального доходу відрізняються. За Хиксу, різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, представляють однаковий рівень реального доходу. За Слуцькому, лише той рівень грошового доходу, який достатній для придбання одного і того ж набору або комбінації товарів, забезпечує і незмінний рівень реального доходу.
Підхід Хікса більше відповідає основним положенням порядкової теорії. Підхід Слуцького дає можливість кількісного вирішення проблеми на базі статистичних даних.
Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому
Графічна модель розкладання загального ефекту зміни ціни на ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому зображена на рис. 11.1.


Рис. 11.1


На рис. 11.1 показані нормальні (повноцінні) блага, попит на які збільшується при зростанні доходу. Виходячи з цього при зниженні реального доходу відповідна компонента в рівнянні Слуцького негативна. Сума двох негативних величин також негативна, тому загальний підсумок підвищення ціни для нормальних благ полягає в зменшенні обсягу попиту на них. Вплив ефекту заміни і ефекту доходу однонаправленно, що ми бачимо на рис. 11.1.
На рис. 11.2 показані нейтральні блага. У тому випадку, коли споживач вважає дане благо нейтральним, при зміні доходу попит на таке благо не змінюється, а ефект доходу дорівнює нулю. Загальна ж зміна споживання цього блага збігається з ефектом заміни. У даному випадку нахил кривої попиту буде більш крутим в порівнянні з нахилом кривої попиту на нормальне благо (див. рис. 11.1).


Рис. 11.2


На рис. 11.3 зображено графік неповноцінного блага, попит на яке при зростанні доходу скорочується, проте абсолютна величина ефекту доходу менше величини ефекту заміни. Загальний результат зростання ціни буде негативним, хоча він буде ще менше за абсолютною величиною, ніж у випадку з нейтральними благами.


Рис. 11.3


У випадку з неповноцінним благом, коли ефект заміни і ефект доходу рівні за абсолютною величиною, попит на таке неповноцінне благо буде абсолютно нееластичним (рис. 11.4).


Рис. 11.4


У даному випадку закон попиту продовжує діяти, проте його вплив нейтралізується рівносильним зменшенням реального доходу для неповноцінних благ.
Коли ж абсолютна величина ефекту доходу при зміні ціни менш цінного блага перевищує величину ефекту заміни, то загальний ефект підвищення ціни стає позитивним.
Такий товар називається благом Гіффена, і крива попиту на це благо має позитивний нахил (рис. 11.5).


Рис. 11.5 Ефект заміни і ефект доходу по Хіксу


Розглянемо поділ загального ефекту зміни ціни на ефект заміни і ефект доходу по Хіксу на прикладі двох варіантів: а) в разі зниження ціни; б) у разі підвищення ціни. Почнемо з першого варіанту.
Розкладання загального ефекту зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни ілюструється на рис. 11.6. Бюджетна лінія KL відповідає грошовому доходу I і цінами Рх і PY. Дотик бюджетної лінії кривої байдужості U1U1 в точці E1 характеризує оптимум споживача, який відображає обсяг споживання благ X в кількості X 1. При незмінному грошовому доході I і при зниженні X до РХ1 бюджетна лінія займе положення KL1. Вона стосується більш високої кривої байдужості U2U2 в точці Е2, якій відповідає споживання блага X в обсязі Х2. Отже, загальний результат зниження ціни блага X виражається у зростанні його споживання з X1 до Х2.


Рис. 11.6. Ефект заміни і ефект доходу по Хіксу. Ціна X знижується


Щоб визначити, яким повинен був бути грошовий дохід споживача для збереження колишнього рівня задоволення при зниженні цін, побудуємо допоміжну бюджетну лінію K'L '(лінія Хікса), паралельну лінії KL1; яка одночасно є дотичною до кривої байдужості U1U1 в точці Е3, що відповідає обсягу споживання блага Х3. При переході від вихідного до додаткового оптимуму (від E 1 до Е3) реальний дохід споживача залишається незмінним, залишаючись на колишній кривій байдужості UjUj. Таким чином, зрушення від E1 до Е3 відображає ефект заміни блага Y щодо подешевшали благом X. Він дорівнює різниці Х3 - Х1; а ефект доходу становитиме Х2 - Х3. Дія ефекту доходу веде до зростання споживання обох благ у точці Е2 в порівнянні з точкою Е3.
Перейдемо до другого варіанту поділу загального ефекту, коли ціна блага X зростає (рис. 11.7). Підвищення ціни викликає переміщення оптимального положення споживача на більш низьку криву байдужості U1U1. Загальний ефект зростання ціни блага X полягає в скороченні його споживання з X 1 до Х2.
У цьому випадку ефект заміни складе X 1 - Х3, а ефект доходу - Х3 - Х2.
Слід зазначити, що в обох варіантах ефект заміни показується рухом вздовж однієї і тієї ж кривої байдужості, а ефект доходу - переміщенням з однієї кривої байдужості на іншу.
Ефект заміни є завжди негативним: зниження ціни одного блага стимулює споживачів збільшувати його споживання, зменшуючи споживання іншого блага; підвищення ціни стимулює споживачів заміщати це благо іншими, щодо що подешевшали.


Рис. 11.7. Ефект заміни і ефект доходу по Хіксу. Ціна X підвищується


Ефект доходу може бути негативним для повноцінних благ, позитивним - для неповноцінних благ, нейтральним - коли попит на благо при зміні доходу не змінюється і ефект доходу дорівнює нулю.
Зіставляючи підходи Слуцького і Хікса щодо поділу загального ефекту на ефект заміни і ефект доходу, можна зробити наступні висновки.
1. Методологія Хікса допускає знання споживчих переваг, кривих байдужості, тоді як методологія Слуцького цього не вимагає, бо вона грунтується на фактах поведінки споживачів на ринку.
2. Методологія Хікса відповідає основним положенням порядкової, або ординалистской, теорії граничної корисності. Методологія Слуцького базується на кількісній, або кардиналистской, теорії граничної корисності.
3. Слуцький використав менш суворий з точки зору теорії корисності, але більш прагматичний метод визначення даного рівня реального доходу.
4. За методологією Слуцького, проміжна бюджетна лінія стосується найчастіше більш високою, ніж вихідна, кривої байдужості, що і потрібно за методологією Хікса. За Слуцькому, споживач, розташовуючи можливістю придбати той же набір благ, що і до зміни цін, виявиться на більш високому рівні добробуту, ніж перед зміною цін.
СЛУЦЬКИЙ Євген Євгенович (1880-1948), радянський економіст, математик і статистик, основоположник математичної теорії споживання. На основі розробок зарубіжних економістів (В. Парето, Ф. Еджуорта та ін.) пов'язав функцію корисності, що характеризує переваги споживачів, з динамікою цін і розмірами грошових доходів споживачів.
Освіту здобув у різних навчальних закладах. Спочатку вчився на математичному відділенні Київського університету, потім - на машинобудівному факультеті Мюнхенського політехнікуму, а в 1911 р. закінчив із золотою медаллю юридичний факультет Київського університету.
Настільки ж різноманітна сфера його трудової діяльності: професор ряду вузів Києва, Кон'юнктурний інститут ЦСУ СРСР (Москва), Науково-дослідний інститут математики і механіки при МДУ, Математичний інститут ім. В. А. Стеклова.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 11 Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому і по Хиксу. "
 1. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  ефекту заміни і ефекту доходу, що і при пропозиції на ринку праці (рис. 28.1). {Foto69} Рис. 28.1. Пропозиція капіталу і дія ефекту заміни і ефекту доходу i - процентна ставка; S - заощадження; K - пропозиція капіталу; M - точка зміни напряму інтересу; KM - ефект доходу; MN - ефект заміни. У цьому процесі є, загальна закономірність: при низьких ставках відсотка зазвичай
 2. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  ефекту доходу полягає в наступному: зниження ціни товару зробило господарюючого суб'єкта багатшими і дозволило розширити обсяг попиту. У тому випадку, якщо зростання попиту даного споживача призупиняється, при подальшому зниженні ціни кількість покупок на ринку буде збільшуватися у зв'язку з тим, що люди з низьким рівнем доходу почнуть задовольняти свої потреби. Ефект заміщення пов'язаний з
 3. Практикум по темі лекції 11
  ефект сноба »,« ефект Веб-лена »,« ефект вагону »та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад є тотожними поняття «сім'я» і «домашнє господарство»? Назвіть позитивні і негативні сторони рутини в
 4. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 5. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 6. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 7. Терміни і поняття
  доходу Ефект заміщення (субституції) Товар
 8. Запитання для самоперевірки
  ефекту сноба. в) Раціональний споживач купуватиме різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів теж буде для нього однакова (так, ні). 2. Гіпотеза про раціональне поведінці споживача полягає в тому, що: а) споживач робить тільки те, за що йому платять, б) споживач піклується не тільки про себе, але і про суспільство, в) споживач
 9. Запитання для самоперевірки
  ефекту сноба. в) Раціональний споживач купуватиме різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів теж буде для нього однакова (так, ні). 2. Гіпотеза про раціональне поведінці споживача полягає в тому, що: а) споживач робить тільки те, за що йому платять, б) споживач піклується не тільки про себе, але і про суспільство, в) споживач
 10. 89 . Створення російської економіко-математичної школи. Роботи В. К. Дмитрієва, Е. Е. Слуцького.
  Ефект, що отримав згодом назву «ефект заміщення». При зміні доходу і незмінності цін виникає «ефект попиту» (попит збільшується разом із зростанням доходу і зменшується із збільшенням цін на товар). Теоретичні розробки Слуцького, по суті вихідні положення теорії споживчого попиту, були детально розвинені іншими економістами і увійшли в якості невід'ємного
 11. Ефект доходу та ефект заміщення
  ефект доходу полягає в тому , що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 12. Питання 10 Реакція споживача на зміну ціни. Ефект заміни і ефект доходу.
  Ефект заміщення. Рис. 10.2. Графік зміни ефектів доходу і ефектів заміни (заміщення) стандартного блага {foto38} ЕФЕКТ ДОХОДУ - зміна реального доходу споживача внаслідок зміни ціни на споживані блага. Якщо грошовий дохід споживача незмінний, то підвищення цін означає зменшення реального доходу, що виражає дійсну кількість благ, яке можна
 13. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
    питанні вплив ефектів доходу та заміщення протилежно. Наші висновки відображені в табл. 21.2. Таблиця 21.2 НАСЛІДКИ ЕФЕКТІВ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ PEPSI Ми можемо пояснити вплив ефектів доходу та заміщення і за допомогою кривих байдужості. Ефект доходу проявляється в зміні споживання в результаті переходу на нову криву байдужості, розташовану вище ис-
 14. Ефект виробничого важеля
    ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми: {foto71}, де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках. Наприклад, якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2, то збільшення (зниження) виручки на 1% призведе до зростання (скорочення) прибутку на 2%. Якщо ж цей ефект
 15. Ключові терміни
    доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 16. Основні поняття
    ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 17. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
    Йдеться про купівельну спроможність фінансових активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 18. СУКУПНИЙ ПОПИТ
    ефектів:? процентної ставки;? багатства;? імпортних закупівель. ЕФЕКТ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ Через цей ефект виявляється взаємозв'язок загального рівня цін споживчих і інвестиційних витрат. Цей зв'язок найбільш чітко проглядається при допущенні незмінності кількості грошей в обігу. Дія ефекту можна представити у вигляді такої ланцюжка: Зростання процентної ставки
 19. Основні поняття
    - Часткове рівновага - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект « розоряє зростання »- Теорема Рибчинського
© 2014-2022  epi.cc.ua