Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 2 ТЕМА: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ


У даній лекції розглядається широке коло проблем, пов'язаних з з'ясуванням предмета економічної теорії.
До них відносяться:
- предмет і метод економічної теорії;
- функції економічної теорії;
- моделі людини в економічній науці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  тематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  тематичного праці. Це, звичайно, зовсім перекручує картину первісного гро-ва. Виходить, що ніякої первісної економіки не було, че * ловек не відрізнявся від тварин, кожен поодинці здобував собі засоби існування. Відповідно цієї неправдивої схе-ме Бюхер підбирав і фактичний матеріал. Візьмемо інше питання. Бюхер багато уваги приділяв ан-тичної економіці, але давав їй
 3. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  економічні кате-горії як вираження ставлення людини до природи , намагалася довести необхідність приватної власності посиланням на індивідуальну психологію. Економісти «соціального напрашшнія» враховували, що такий метод не дає достатнього ефекту, ускладнює боротьбу з марксизмом, оскільки виходить занадто кричуще проти-речіе між економічною теорією і практикою
 4. 2. Основні положення філософії та методології Ф. Хайєка та їх значення для економічної теорії
  тема пронизує наукова спадщина
 5. 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ Ф. Хайєк ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  тема пронизує все наукова спадщина Хайєка
 6. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  тематику і праксіологія або як емпіричні та експериментальні дисципліни, або як просто тавтологію. Що стосується праксиологии, то тут помилки філософів виникають з повного неуцтва в економічній науці [Навряд чи хто-небудь з філософів мав більш універсальними знаннями в різних областях сучасної науки, ніж Бергсон. Але випадкова ремарка в його останній великій книзі ясно
 7. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 8. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  тематизация своїх економічних досліджень, щоб встигнути ще до потопу зокончіть роботу в загальному вигляді »!. Результатом роботи періоду 1857-1858 рр.. з'явилася велика рукопис обсягом приблизно в 50 друкованих аркушів, яка у Маркса носить назву «Основи критики політичної еконо-мії». Цей рукопис має величезне значення. Вона знаходиться в інститути марксизму-ленінізму і відома під
 9. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  предметів розкоші і т. д. Він трактував любов як один з факторів, який сприяв виникненню 1 В. Зомбарт. «Буржуа», М., 1927, стор 162. 1Г> 7 капіталізму. У книзі «Буржуа» говориться, що ті почуття і інстинкти, які породили капіталізм, кореняться в крові людино; «природне спонукання, інстинктивна здатність заздалегідь дано, вони в крові у людини, вони можуть
 10. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  тема прагматизму-Суть цієї системи в тому, що критерієм істини є корисність і за цією системою зізнається, що все те, що доставляє прибуток капіталісту корисно і вигідно. Так убого трактується критерій істини. Переходжу до розгляду поглядів найбільш відомого американського економіста кінця XIX і початку XX ст. Джона Бетса Кларка, автора цілого ряду робіт. Одна з його книг
 11. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  тема-тичні виклад основних положень марксизму. Після цього Каутський приєднався до марксистського табору і протягом 80-90-х рр.. підтримував тісний контакт з Марксом, написав ряд робіт, які зіграли позитивну роль у пропаганді марксизму. При розгляді діяльності Каутського необхідно хаті-гать двох крайнощів, двох неправильних оцінок. Перша неправильна оцінка
 12. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  тема прийомів не може бути довільною. Вона повинна узгоджуватися з об'єктивними законами розвитку самої дійсності. Це завдання покликана вирішувати методологія як наука про систему прийомів, способів пізнання і перетворення світу. Назва «методологія» (від грец. «Methodas» і «logos») буквально перекладається як вчення про методи. Оскільки об'єктивними законами розвитку дійсності
© 2014-2022  epi.cc.ua