Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ

Основні елементи аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності).
Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах продукції.
Технологія розрахунку маржинального доходу:
1) за підсумками аналізу за певний період часу визначається ціна на конкретний вид продукції;
2) визначається перелік і структура змінних витрат на обсяг продажів за даний період часу;
3) визначається сума витрат по кожному виду сировини;
4) визначається загальна сума змінних витрат на даний обсяг випуску і частка кожної статті витрат в загальному підсумковому показнику;
5) визначається собівартість одиниці певної продукції;
6) визначається маржинальний дохід як різниця між відпускною ціною і собівартістю однієї одиниці продукції.

Маржинальний запас міцності - це процентне відхилення фактичної виручки при здійсненні реалізації продукції (робіт, послуг) від порогової виручки (точки беззбитковості).
Виробничий важіль (леверидж) - це показник, що характеризує взаємозв'язок структури витрат, структури капіталу та фінансового результату.
Види левериджу: - характеризує фінансові результати діяльності підприємства; - що показує співвідношення перемененних витрат з постійними; - характеризує взаємозв'язок між власними і позиковими коштами.
Виробничий леверидж - це оцінка потенційної можливості зміни прибутку в залежності від зміни структури витрат і обсягів виробництва і реалізації продукції підприємством. Залежно від зміни обсягу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) змінюється і прибуток, за допомогою виробничого левериджу здійснюється управління прибутком на підприємстві.

Точка беззбитковості (поріг рентабельності). Встановлюючи взаємозв'язок між витратами, обсягом виробництва і прибутком, можна виявити беззбитковість роботи підприємства (точка беззбитковості).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ "
 1. Економічна система суспільства
  елементів економічного ладу робить можливим більш конкретний аналіз найважливіших явищ економіки на основі руху від загального до приватного. У його основі лежить розгляд розвитку від загального до приватного головних елементів економіки. У запропонованій читачеві книзі цей курс включає послідовність вузлових питань економічної системи суспільства: примат виробництва, рушійні сили економічного
 2. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  елементам). 3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування прибутку (доходів) корпорацій в країнах з розвиненою ринковою економікою. На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах з характеристикою основних елементів корпоративного податку. 4. На основі
 3. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  елементи фінансової математики та моделі перетворення доходів від нерухомості в поточну вартість, розгляду яких присвячена дана глава. Більша увага приділена розбору капіталізації доходу за нормою віддачі, так як застосування цього методу передбачає найбільш докладний аналіз потоків інвестиційного доходу: враховується характер зміни грошових потоків, послідовно
 4. План семінару
  аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до аналізу економіки. Специфіка російської цивілізації. Відмінні риси російської економічної школи та її ключові напрямки. Пострадянська економічна школа. Російський
 5. Глава 12. Конкуренція і монополія на ринку
  елемент монополізму. Цей елемент накладає відбиток на діяльність фірми, змушує її трохи інакше підходити до формування цінової стратегії, визначення обсягу випуску продукції, найбільш ефективного з точки зору прибутків і
 6. Елементи оподаткування
  елементи оподаткування: 1) об'єкт оподаткування; 2) податкова база; 3) податковий період; 4) податкова ставка; 5) порядок обчислення податку; 6) порядок і строки сплати податку. У необхідних випадках при встановленні податку в акті законодавства про податки і збори можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків. При
 7. § 3.5. Структура (елементи) податку
  елементів). Податок як комплексне економіко-правове явище являє собою сукупність певних взаємодіючих складових (елементів), кожне з яких має самостійне юридичне значення. Виділення самостійних елементів обумовлено особливою важливістю відносин, які зачіпають матеріальні інтереси платників податків. До законодавчих актів, на підставі яких
 8. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  елементом сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 9. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  елементами витрат, які практично неможливо скоротити без шкоди для задоволення потреб і без погіршення якості послуг. Значення аналізу продуктів харчування і полягає в тому, щоб з його допомогою своєчасно викривати недоліки в організації забезпеченості установи продуктами харчування, виявляти порушення їх витрачання, а також вишукувати внутрішні резерви підвищення
 10. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 11. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 12. 1.2.7. Пропорційна РИНКУ
  елементами виробництва конкретних товарів. У такому випадку домагаються того, щоб не було «вузьких місць». Все це відбувається на рівні окремих видів машин, обладнання тощо, що залежить від специфіки виробництва і вирішується звичайно як чисто технологічні проблеми. Галузеві пропорції відображають такі відповідності усередині економічних комплексів, які можуть бути організаційно
 13. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав»
  елементам. На основі наявної податкової інформації складіть зведену таблицю податкових ставок з податку з продажів залежно від штату, в якому податок стягується. 2. На основі актуальних матеріалів інтернет-джерел складіть зведену таблицю, що характеризує за елементами такі податки штатів податкової системи США (на прикладі одного або двох штатів): прибутковий податок з населення штату,
© 2014-2022  epi.cc.ua