Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

Беззбиткова робота підприємства - діяльність, при якій доходи, одержувані підприємством, покривають витрати, тобто доходи і витрати рівні між собою. Підприємство не отримує ні прибутку, ні збитків, а значить, діяльність підприємства стоїть на одному місці, що звичайно ж не вигідно для керівників і працівників підприємства, а також і самого підприємства, так як воно не може розвиватися. Точка беззбитковості - це такий обсяг реалізації, при якому отримані доходи забезпечують відшкодування всіх витрат і витрат, але не дають можливість отримати прибуток, інакше кажучи, це нижній граничний обсяг випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю. Аналіз беззбитковості показує, при якому критичному обсязі виробництва робота буде беззбиткової. У ході проведення аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва.

Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3) підвищення якості продукції; 4) відповідність науково-технічному рівню; 5) підвищення ціни; 6) зниження витрат; 7) підвищення рівня компетентності керівництва.
Якщо обсяг виробленої і реалізованої продукції приносить очікуваний прибуток, то дане виробництво можна назвати ефективним.
Фактори підвищення ефективності виробництва:
1. Джерела підвищення ефективності: зниження трудомісткості, матеріаломісткості, капіталомісткості виробництва продукції; раціональне використання природних ресурсів, економія часу і підвищення якості продукції.
2. Основні напрями розвитку і вдосконалення виробництва: прискорення науково-технічного прогресу; підвищення техніко-економічного рівня виробництва; вдосконалення структури виробництва; впровадження нових організаційних схем; вдосконалення методів управління.

3. Рівень реалізації в системі управління виробництвом. Виділяють внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні: освоєння нових видів продукції, механізація, автоматизація виробництва, впровадження прогресивних технологій. Зовнішні - вдосконалення галузевої структури виробництва; державна, економічна, соціальна політика; формування ринкових відносин; розвиток ринкової інфраструктури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА "
 1. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по
 2. Середній коефіцієнт виграш / програш і відсоток прибутковості
  беззбиткової торгівлі. Якщо метод дає 50 відсотків, то середній коефіцієнт виграш / програш повинен бути більше 1 (після вирахування комісії та інших витрат). Чим вище відсоток виграшів, тим нижче може бути коефіцієнт виграш / програш, щоб торгівля досягла рівня беззбитковості. Чим нижче відсоток виграшів, тим вище повинен бути коефіцієнт виграш / програш, щоб торгівля досягла точки
 3. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  беззбитковості), і наводяться приклади, що пояснюють, як він використовується на
 4. Ключові терміни
  беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 5. Точка беззбитковості
  беззбитковості розуміється така виручка і такий обсяг виробництва, які забезпечують фірмі покриття всіх її витрат і нульову прибуток. Розрахунок точки беззбитковості дозволяє фірмі вирішити наступні завдання: 1. Оскільки майбутній обсяг продажів і ціна товару значною мірою залежать від ринку, його ємності, купівельної спроможності споживачів, еластичності попиту, виробник повинен бути
 6. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  аналізі оцінюються найбільш ймовірні, а не єдино можливі параметри. Використовуються терміни: Ризик - можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризик дорівнює нулю, якщо є абсолютна впевненість щодо майбутніх подій. Імовірність - відносна можливість того, що якісь події відбудуться. При оцінці інвестицій в
 7. Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
  беззбитковість. Ситуація довгострокового рівноваги показана на рис. 12.7. {Foto53} Рис. 12.7. Довгострокове рівновагу фірми в умовах монополістичної конкуренції: D - попит; MR - граничний дохід; МС - граничні витрати, АТС-середні валові витрати Відсутність економічного прибутку позбавляє нові фірми стимулу для вступу в галузь, а старі - для виходу з неї. Однак в умовах
 8. Висновки
  беззбитковості (виручку і обсяг продажів, що забезпечують покриття всіх витрат фірми і нульовий прибуток). 2. Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію, з тим щоб окупити постійні
 9. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  беззбитковості.
 10. Короткострокова крива предложеніяфірми
  беззбитково-сти, рівна мінімальному рівню середніх сово-купно витрат. Якщо ринкова ціна дорівнює Обсяг випуску РІС. 9-4. Короткострокова крива пропозиції фірми. Короткострокова функція пропозиції фірми представляє з-бій частина кривої граничних витрат, розташованої вишекрівой AVC Ця частина кривої JVtC показана жирною лінією ціною беззбитковості, то ціна дорівнює середнім
 11. Довгострокова крива пропозиції фірми
  беззбитковості фірми. ТАБЛИЦЯ 9-1. Оптимальний вибір совершенноконкурентной фірмою обсягу пропозиції Період Граничне умова Перевірка прибутком Короткостроковий Вибрати обсяг ви-пуску, при кото-ром P=MC Виробляти тольков тому випадку, якщо P> AVC Припинити вироб-ництво, якщо P
© 2014-2022  epi.cc.ua