Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Довгострокова крива пропозиції фірми

Малюнок 9-7 ілюструє залежність між довгостроковій кривими витрат фірми і її довгостро-рочной кривої пропозиції . Ця залежність посути є тією ж самою, що і для краткосроч-ного періоду.
Про Довгострокова крива пропозиції вдосконалення-шенно конкурентної фірми представляє з-бій частина її кривої LMC, розташовану ви-ше точки мінімального рівня LAC.
На рис 9-7 LAC мінімізується при обсязі випу-ска QA. Відповідна цьому значенню LAC ценаРд - це довгострокова ціна беззбитковості фірми.
ТАБЛИЦЯ 9-1. Оптимальний вибір совершенноконкурентной фірмою обсягу пропозиції
Період Граничне умова Перевірка прибутком
Короткостроковий
Вибрати обсяг ви-пуску, при кото-ром P=MC
Виробляти тольков тому випадку, якщо P> AVC
Припинити вироб-ництво, якщо P Вибрати обсяг ви -пуску, при ко-тором P=LMC
Довгостроковий
Виробляти тольков тому випадку, якщо P> LAC
Піти з галузі , якщо P 168
Про Аолгосрочная ціна беззбитковості фір-ми - це найменша ціна, при якій вдолгосрочном періоді фірма може лішьвозместіть свої витрати. Ця величина перед-ставлять собою мінімальні долгосрочниеіздержкі фірми і відповідає нижчої точ-ке на її кривої LAC.
Таким чином, крива пропозиції фірми, поки-занная на рис 9-7, збігається з потовщеною частьюее кривої довгострокових граничних витрат, рас-покладеної вище Рд.
Якщо ціна на рис 9-7 опуститься нижче рівня РА, то фірма не буде виробляти в довгостроковому періодах; якщо ціна підніметься на рівень вище Рд, то фірма буде функціонувати. Довгострокова це-на беззбитковості Рд в довгостроковому періоді гра-ет ту ж роль, яку в короткостроковому періодеіграет ціна припинення випуску: обидві дають най-менше значення ціни, при якій фірма будетпроізводіть, хоча в довгостроковому періоді ціна бе-зубиточності - це ціна, нижче якій фірма со-всім йде з галузі, а не закривається временно.Владеліца риболовного судна припиняє діяль-ність в короткостроковому періоді, залишаючи своє судно доці; вона йде з галузі остаточно, коливін продає судно або здає його на металобрухт іізбірает інший напрямок діяльності.

Обсяг випуску
РІС. 9-7. Довгострокова крива пропозиції фірми.
Довгострокова крива пропозиції фірми - це крива LMC, розташована вище довгостроковій ціни беззбитковості P4, рав-ної мінімальному рівню довгострокових середніх витрат.
При будь вищою ціною (наприклад, Рв) фірма імеетпрібиль. При будь-якій ціні, яка нижче P4, в довгостроковому пе-ли фірма буде втрачати гроші і, отже, піде з га-лузі
З іншого боку, якщо ціна вища долгосрочнойцени беззбитковості РА на рис 9-7 , то ціна будетпревишать і середні витрати при тому об'емевипуска, для якого P=LMC Наприклад, при це-ні Рв на рис. 9-7 P дорівнює LMC при обсязі випу-ска QB. При цьому обсязі випуску ціна превосходітсредніе витрати на величину відрізка EF, і фірмадолжна виробляти і пропонувати QR. Потім, по-скільки прибуток у розрахунку на одиницю продукцііравна ціною за вирахуванням середніх витрат, площадьзатененной області на рис 9-7 дорівнює величині еко-номічного прибутку фірми або прибутку на одиницю продукції, помноженої на обсяг випуску QB.Фірми, які отримують позитивну економіч -ську прибуток, також характеризуються економіста-ми як отримують надприбуток, або прибуток, що перевищує конкурентну. Такі фірми раді ісчастліви залишатися в бізнесі. Більш того, як миувідім далі, саме їх успіх, по всій видимості, залучає інші фірми в цю ж галузь.
В силу того що в довгостроковому періоді всі фак-тори є змінними, спадна отдачаздесь менш значуща, ніж у короткостроковому періоді, і крива LMC будь-якої фірми є більш пологою, ніж її короткострокова крива MC. Відповідно, довгострокова крива пропозиції фірми більш по-логу, або більш еластична, ніж її краткосрочнаякрівая предложенія5. Іншими словами, увеліченіецени зумовлює більший приріст обсягу про-позиції в довгостроковому періоді, ніж в краткосроч-ном, бо фірма має час для адаптацііоб'ема факторів (постійних в короткостроковому пе-ли), з тим щоб справити додатковий ви-пуск при найменших можливих витратах .
У довгостроковому періоді, як і в короткостроковому, ринкова крива пропозиції виходить путемсложенія обсягів пропозиції всіх фірм прікаждом значенні ціни. Але тут є одне оченьважное відмінність. Так як в довгостроковому періодефірми можуть входити на ринок і йти з нього, ми повинні підсумувати обсяги випуску всехфірм, потенційно існують на ринку. Вцілому різні точки на ринковій долгосрочнойкрівой пропозиції відповідають разлічномучіслу фірм в галузі, пропозиція якої мирассматріваем.
На рис 9-8 показані короткострокова і долгосроч-ная криві пропозиції абсолютно конкурентно-го ринку.
Довгострокова крива пропозиції LS бо-леї полога, ніж короткострокова крива пропозиції
5 Згадайте обговорення еластичності пропозиції в гол. 5.

Обсяг випуску
РІС. 9-8. Короткострокові та довгострокові галузеві криві пропозиції. Довгострокова крива пропозиції отрасліIS більш полога (більш еластична), ніж короткострокова кріваяпредложенія S. Довгострокова ціна беззбитковості P4 вишекраткосрочной ціни припинення випуску Рв

Обсяг випуску
РІС. 9-9. Мінімальний рівень витрат виробництвапродукції. Виробництво продукції в довгостроковому періодеобходітся найбільш дешево в точці, що відповідає долгосроч-ному станом беззбитковості з обсягом випуску Q *. Відповідні довгострокові середні витрати - LAC *

S, з двох причин. По-перше, довгострокова крива пропозиції більш полога, ніж короткострокова, для кожної фірми галузі, як ми обговорювали ви-ше. По-друге, в довгостроковому періоді з ростомцен в галузі збільшується число фірм. Коли це-на продукції піднімається вище середніх іздер-жек, підприємці бачать можливості отри-ня прибутку і намагаються проникнути в цю сферудеятельності. Однак такого роду пронікновеніетребует часу і відбувається тільки в долгосроч-ном періоді, після того як збільшені ціни про-трималися протягом деякого часу. Аналогічний-але якщо ціна продукції падає і залишається нізкойнекоторое час, то фірми почнуть йти з га-лузі. Таким чином, випуск зростає в большеймере в довгостроковому періоді, ніж в короткотерміновому, у відповідь на збільшення ціни в силу того, що входження ня нових фірм на ринок відбувається тільки вдолгосрочном періоді. Відповідно випуск пада-ет на більшу величину в довгостроковому періоді, ніж в короткотерміновому, у відповідь на зменшення ціни, тому що догляд фірм з ринку також проісходіттолько в довгостроковому періоді.
У довгостроковому періоді сукупний обсяг про-позиції падає до нуля, якщо ціна на рис. 9-8 со-зберігається на рівні нижче довгостроковій ціни безу надлишкового Рд. У короткостроковому періоді ціна дол-жна впасти до короткострокової ціни прекращеніявипуска Pg, перш ніж припиниться пропозицію
РА вище P8 тому, що в короткостроковому періодефірми повинні відшкодовувати тільки свої переменниеіздержкі, тоді як в довгостроковому періоді по-винні бути відшкодовані всі витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Довгострокова крива пропозиції фірми "
 1. Ключові терміни
  крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 2. Сукупна пропозиція
  довгострокового зміни сукупної пропозиції. Зауважимо, що поняття короткострокового і довгострокового періодів в макроекономіці відрізняються від відповідних понять в мікроекономіці, де критерієм розподілу на короткостроковий і довгостроковий періоди є зміна кількості ресурсів, у той час як в макроекономіці таким критерієм виступає зміна цін на ресурси. У короткостроковому періоді
 3. Класична модель
  довгостроковий. Усі ціни в економіці адаптуються до зміни співвідношення між попитом і пропозицією теж не негайно. Тому класична модель - це модель, що описує довгостроковий період (модель «long-run»). Оскільки в економіці завдяки гнучкості цін завжди існує повна зайнятість і обсяг виробництва знаходиться на рівні потенційного ВВП, то крива сукупної пропозиції
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що «в довгостроковому періоді ми всі небіжчики». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці є велика кількість незайнятих ресурсів (як, наприклад, було в період Великої депресії), має горизонтальний вигляд. Це так званий «крайній кейнсіанський випадок» (рис. 3.6, а). Коли ресурси
 5. Величина і характер зміни попиту
  довгостроковий (тривалий) ринковий періоди. У найкоротшому періоді всі фактори виробництва постійні, в короткостроковому деякі фактори (сировина, робоча сила тощо) є змінними, в довгостроковому - всі фактори змінні (включаючи виробничі потужності, число фірм в галузі і т.д.). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (зниження) попиту призводить до підвищення (зниження)
 6. Види конкуренції
  довгостроковому періоді економічного прибутку немає Фірма може постійно отримувати економічний прибуток Співвідношення ціни і граничних витрат Ціна дорівнює граничним витратам (Р=МС) Ціна перевищує граничні витрати (Р> MQ Конкуренцію можна умовно розділити на добросовісну і недобросовісну.,
 7. Економічна рента на ринку праці
  довгостроковому періоді стає абсолютно еластичною і економічна рента зникає. Однак у тих випадках, коли нові працівники не мають кваліфікації старих, економічна рента може зберігатися тривалий час. Це характерно для галузей, що залучають унікальні людські ресурси. Зірки естради, відомі кіноактори, знамениті спортсмени отримують дуже високі гонорари. Їх
 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  довгострокову і короткострокову криві сукупної пропозиції. У довгостроковому періоді всі ціни як на товари, так і на ресурси є гнучкими і змінюються в одній і тій же пропорції, а в короткостроковому або всі ціни, або ціни на працю такою гнучкістю не володіють. Можливі чотири види кривої сукупної пропозиції (рис. 14.2): 1) довгострокова крива сукупної пропозиції; 2) короткострокова
 9. Висновки
  довгострокових банківських кредитів). 5. Механізм грошового ринку включає попит на гроші (величина грошових коштів, які господарські агенти хочуть використовувати як платіжний засіб), пропозиція грошей (грошова маса в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент), а як би « ієна »грошей - рівень процентної ставки. Функціонування механізму
 10. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  довгостроковому періоді визначалася витратами виробництва. Маршалл же розробив теорію ціни, яка представляла собою симбіоз витрат виробництва, граничної корисності, попиту і пропозиції. Саме Маршалл ввів в економічну теорію поняття "ціна попиту" і "ціна пропозиції". "Ціна попиту", по Маршаллу, визначається корисністю товару, при цьому саму корисність він розглядає як
© 2014-2022  epi.cc.ua