Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді, так само як і в краткос-РОЧНО, граничні витрати є важней -шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8). Як ми зараз побачимо, обсяг випуску фірми, максимізує прибуток, в довгостроковому періоди-де виходить за допомогою двокроковий процедури.Как і у випадку короткострокового періоду, перший шагвключает аналіз граничних витрат, а второйшаг залежить від середніх витрат.
На першому кроці для знаходження свого оптимального позитивного обсягу випуску фірмаіспользует той же розрахунок, заснований на предель-них витратах в довгостроковому періоді, которийпріменялся фірмою при пошуку рішення в короткострокові періоді.
Єдина різниця укладаючи-ється в тому, що граничне умова вибору оптимального випуску в довгостроковій перспектівевключает довгострокові, а не короткострокові, пре-слушні витрати.
Про У довгостроковому періоді фірма, приймається-ющая рішення про функціонування, будетпроізводіть свій оптимальний положитель-ний обсяг випуску, такий, при якому ценаравняется довгостроковим граничним издерж-кам: P=LMC.
На другому кроці, як і в короткостроковому періоді, фірма повинна вирішити, функціонувати чи їй по-загально. У довгостроковому періоді фірма продолжаетсвою діяльність тільки в тому випадку, якщо онавозмещает всі свої витрати, включаючи альтернатив-ную вартість капіталу, вкладеного в підприєм-буття, обладнання, та інші види витрат, що являють-ся постійними у короткостроковому періоді. Якщо це-на дуже низька для відшкодування всіх її іздер-
жек, то фірмі слід зовсім піти з галузі. Етотаргумент безпосередньо трансформується в про-ний умова для довгострокового періоду, або в про-ревірку прибутком вибору оптимального випуску.

Про Фірмі слід здійснювати свою діяль-ність в довгостроковому періоді тільки втому випадку, якщо ціна вище або дорівнює довгостро-РОЧНО середнім витратам: P> LAC.
У табл. 9-1 зведені критерії фірми для визначен-ня оптимального обсягу випуску в краткосроч-ном і довгостроковому періодах. Критерії необик-новенно схожі. Дійсно, так як в довгостро-РОЧНО періоді всі витрати є змін-ними, то можна говорити про те, що в обох випад-ях критерії є тими ж самими: вибратьвипуск таким чином, щоб встановлена ценаравнялась відповідним граничним издерж-кам, і потім виробляти цей обсяг випуску, есліцена відшкодовує середні змінні іздержкіпроізводства
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді"
 1. Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво
  рішення про обсяг ринкової пропозиції? Так як конкурентна фірма є приймаючою ціну, її граничний дохід дорівнює ринковій ціні. Для будь-якої даної ціни обсяг випуску, при якому конку-рентна фірма максимізує прибуток, відповідає точці перетину лінії ціни і лінії граничних витрат (на рис. 14.1 цей обсяг дорівнює QMAX). Як конкурентна фірма реагує на підвищення ціни? При
 2. Тобто, тимчасово припиняючи виробництво, фірма продовжує нести постійні издерж-ки, в той час як
  рішення про припинення виробництва протягом сезону, постійні витрати на землю стають безповоротними витратами. Але якщо фермер вирішує поки-нуть сферу аграрного бізнесу, йому доведеться продати землю. Отже, коли фермер приймає довгострокове рішення покинути ринок, він отримує можли-ність компенсувати витрати на землю. Розглянемо фактори, що визначають рішення фірми про
 3. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  Рішення про пріостанов-леніі діяльності? Вимірювання прибутку на графіку конкурентної фірми Оскільки ми аналізуємо вступ фірми на ринок і вихід з нього, розглянемо прибуток фірми більш детально. Згадаймо, що прибуток дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат: Прибуток=77? - TC. Перепишемо це рівність, розділивши і помноживши праву частину на Q: Прибуток=(TR / Q - TC / Q) х Q.
 4. Оптимальний випуск для монополії
  фірми обох типів розраховують ве-личину оптимального позитивного випуску, ко-торий дозволяє максимізувати прибуток, при ус-ловіі, що фірма виробляє що- або взагалі. Еслісовершенний конкурент в цих розрахунках використовує, як ми бачили в гл. 9, ринкову ціну, монополістпользуется граничним доходом. На другому шагефірми обох типів вирішують, виробляти чи іметот позитивний випуск або ж
 5. Глосарій
  вирішені державою в якості засобу платежу, атакож в якості законного засобу покриття боргів. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАВО НА ПРАЦЮ Right-to-worklaws. Закони штатів, які гарантують, що кожен, ктополучает роботу в якій-небудь фірмі, може мати цю работунезавісімо від членства в профспілковій організації даннойфірми ЗАКРИТИЙ ЦЕХ Closed shop. Положення, відповідно скоторим
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  рішення водночас не пояснювало б циклічні коливання виробництва. Навіть якби не існувало ні інструментів, що не мають покриття, ні фідуціарного кредиту, сучасна каталлактики все одно змушена була б підняти проблему взаємозв'язку змін в грошовому відношенні і ставки відсотка. Як уже згадувалося, все немонетарні пояснення циклу змушені визнавати, що необхідною
 7. 4.6. Додаткова інформація
  вирішення питань планування та благоустрою об'єкта будівництва, розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організації систем господарського та побутового обслуговування. Генеральний підрядник - за згодою замовника може залучати до виконання своїх зобов'язань вітчизняні та іноземні фірми, але при цьому завжди залишається відповідальним за виконання
 8. Глава 13
  рішення. Це дуже економить час. Можна обійтися без дебатів і тривалих обговорень, які не дають ніякого толку. Пропоновані мені ділові проекти зазвичай бувають такого роду, що мені потрібно відповісти «так» чи «ні»: приму я участь у цьому або відмовляюся. Але щоб відповісти «так» чи «ні», потрібно повністю зрозуміти обставини справи. Отже, Дан казав собі, а я мовчки слухав. Мені було сказано,
 9. КИТАЙ
  вирішені йому при комунізмі, то відбувається одноразовий бум у виробництві послуг, майже не вимагає інвестицій. Але ці минулі недоліки комунізму зрештою будуть усунені, і подальше зростання виробництва послуг потребують інвестицій. Коли це трапиться, зростання сповільниться. Головна статистична таємниця оточує китайську село. Оскільки в Китаї 73% населення зайняті в сільському господарстві,
 10. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  рішень, прийнятих в 1995 р., федеральне фінансування невійськових наукових досліджень до 2002 впаде на одну третину (30). З раціональної точки зору, оборонні дослідження - це останнє, що може бути скорочено у військовому бюджеті. Якщо вірити, що ворог може з'явитися в майбутньому (а це єдина мотивування військових витрат США, оскільки в теперішньому ніякого ворога немає), то раціональне
© 2014-2022  epi.cc.ua