Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво

Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво з низького рівня (як Q1) або з високого рівня (як Q2), вона буде до тих пір регулювати обсяг випуску, поки він не досягне QMAX. Наш аналіз встановлює загальне правило максимізації прибутку: коли досягається обсяг випуску, максімізі-рующий прибуток, граничний дохід збігається з граничними витратами. Як конкурентна фірма приймає рішення про обсяг ринкової пропозиції? Так як конкурентна фірма є приймаючою ціну, її граничний дохід дорівнює ринковій ціні. Для будь-якої даної ціни обсяг випуску, при якому конку-рентна фірма максимізує прибуток, відповідає точці перетину лінії ціни і лінії граничних витрат (на рис. 14.1 цей обсяг дорівнює QMAX). Як конкурентна фірма реагує на підвищення ціни? При ціні P1 фірма виробляє обсяг продукції Q1, при якому граничні витрати стають рівними ціні (рис.
14.2). При підвищенні ціни доP2 фірма виявляє, що граничний дохід перевищує граничні витрати при колишньому обсязі випус-ка Q1 У такому випадку фірма збільшує випуск. Новий максимізує прибуток обсяг випуску дорівнює Q2, граничні витрати дорівнюють нової, більш висо-кою ціною. По суті, крива граничних витрат фірми, оскільки вона визначає обсяг пропозиції фірми при будь-якій даній ціні, є кри-вої пропозиції конкурентної фірми. Рис. 14.2 крива граничних витрат ЯК КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ Зростання ціни з P1 до P2 веде до збільшення максимизирующего прибуток обсягу виробництва фірми з O1 до Q2. Оскільки крива граничних витрат показує обсяг продукції, пропонований фір-мій за даною ціною, вона є кривою пропозиції фірми. 302 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринп. Рішення фірми про призупинення виробництва в короткостроковому періоді Досі ми аналізували процес прийняття фірмою рішення про обсяг продукції, що випускається.
Однак за деяких умов фірма приймає рі-шення припинити виробництво. Тут ми повинні підкреслити відмінність між тимчасовим припиненням роботи фірми і її остаточним виходом з ринку. Тимчасова призупинення ставиться до рішення про зупинку виробництва протягом певного часів-ного відрізка в короткостроковому періоді внаслідок сформованих на даний мо-мент ринкових умов. Вихід з ринку означає рішення покинути ринок в довгостроковому періоді. Короткострокове і довгострокове рішення розрізняються тому, що більшість фірм не мають можливості уникнути фіксованих витрат у короткостроковому періоді, але обладаютею в довгостроковому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво "
 1. 3. Людська праця як засіб
  коли він більш не вважає корисність продовження роботи достатньою компенсацією за негативну корисність додаткових витрат праці. Формуючи цю оцінку, він зіставляє, якщо відволіктися від зниження вироблення, викликаного збільшенням втоми, кожну частину робочого часу з такою ж кількістю продукту, що і в попередній частині. Але корисність одиниць вироблення знижується в ході збільшення
 2. 4. Облік витрат виробництва
  коли додаткова кількість р вилучається у інших підприємств, що виробляють той же самий продукт менш ефективним способом, змушуючи їх обмежувати обсяг виробництва. Очевидно, що в цьому випадку представляє собою конкуренцію між більш і менш ефективними підприємствами, що виробляють один і той же виріб з одного і того ж сировини, на що розширюється заводі середні витрати виробництва
 3. 1. Закон граничної корисності
  коли не було б недоліку і вони не вважалися б засобами. Діюча людина цінує речі як засобу за усунення ощущаемого їм занепокоєння. З точки зору природничих наук різноманітні події, які приводять до задоволення людських потреб, представляються сильно відрізняються один від одного. Діюча людина бачить в цих подіях приблизно одне і те ж. Оцінюючи вельми
 4. 6. Монопольні ціни
  коли не стверджував, що конкуренція за виборні посади при двопартійній системі менш змагальна, ніж в умовах системи з безліччю партій. Число конкурентів грає роль в аналізі монопольних цін остільки, оскільки це є одним з факторів, від яких залежить успіх спроб конкурентів об'єднатися в картель. 7. Якщо продавець в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  коли ринкові ставки безвідносно до їх арифметичному відношенню піднімаються вище свого попереднього значення, люди вважають, що мають право говорити про високі або зростаючих процентних ставках. На противагу цим помилкам необхідно підкреслити, що в умовах загального зростання цін (падіння купівельної спроможності грошової одиниці) валову ринкову процентну ставку можна вважати незмінною по
 6. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  коли її необхідно перервати, щоб зробити перерву, внаслідок втоми знижуються продуктивність і якість праці [Інші коливання кількості та якості роботи в одиницю часу, наприклад, зниження ефективності в період, безпосередньо наступний за відновленням роботи, перерваної відновленням, навряд чи надають небудь вплив на пропозицію праці на ринку.]. 6. Труду люди
 7. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  коли К. Жугляр статистично довів наявність 10-річної періодичності, безпосереднім об'єктом вивчення став весь цикл розвитку економіки, а не його окрема фаза - криза. 2. Економічний цикл є багатокомпонентним процес-сом. Загальне коливальний рух складається з декількох зі складових, які виражають динаміку найбільш важливих агрегатів економіки і мають різні періоди і
 8. Чи слід вносити ізмененіяв антитрестовских політику?
  Коли в галузі має місце нерівномірний розподіл ня фірм за їх розміром. Індекс приймає меньшіезначенія, коли в галузі існує багато фірм. На-приклад, якщо в галузі є три фірми і частка каж-дой становить 33%, то значення індексу одно 3267 (ЗЗ2 + ЗЗ2 + ЗЗ2); якщо в галузі 10 фірм і частка каж-дой становить 10%, значення індексу одно тільки 1000 (10 х 102). Таким чином, чим менше
 9. Глосарій
  когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе сумарної величини депозитів. Будь-яка система з ча-стичного резервами потенційно вразлива для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой не існує будь-якого єдиного та общепрінятогосредства обміну; товари обмінюються безпосередньо наінші товари.
 10. 2.1. Види витрат та їх значення для фірми
  коли продукція взагалі не випускається. До постійних витрат відносяться орендна плата, амортизаційні відрахування, адміністративно-управлінські витрати, заробітна плата допоміжного персоналу тощо Графічно постійні витрати являють собою пряму лінію, паралельну осі абсцис (рис.2). Рис.2. Постійні витрати Відсутність зв'язку між розмірами випуску і
© 2014-2022  epi.cc.ua