Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.

Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС. Так що критерій припинення виробництва записується так: Піти з ринку, якщо P <АТС. Тобто фірма вирішує покінкть ринок, якщо ціна продукції менше середніх сукупних витрат виробництва. Подібний аналіз застосовний і до підприємця, що розглядає питання про створення нової фірми. Фірма вступить в галузь, якщо її діяльність буде прибутковою, що можливо тільки у випадку, коли ціна продукції перевищує середні сукупні витрати виробництва. Критерій вступу наступний: Вступити на ринок, есліP> АТС. Критерій вступу прямо протилежний критерієм відходу з ринку. Ми отримали можливість сформулювати стратегію максимізації прибутку фірми в довгостроковому періоді. Обсяг випуску фірми на конкурентному ринку такий, що граничні витрати дорівнюють ціні продукції. Якщо ціна нижче середніх сукупних витрат при даному обсязі випуску, фірма йде з ринку (або не вступає на нього). Отриманий нами результат представлений на рис. 14.4. Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді - частина її кривої граничних витрат (MC), що лежить вище кривої середніх сукупних витрат.
0 Обсяг випуску Рис. 14.4 КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ У довгостроковому періоді У довгостроковому періоді крива пропозиції конкурентної фірми - частина її кривої граничних витрат (MC), що лежить вище кривої середніх сукупних витрат (АТС). Якщо ціна падає нижче середніх сукупних витрат, фірмі вигідніше залишити ринок. Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринку Рис. 14.5 ПРИБУТОК ЯК плошадь Прямокутник МІЖ ЛІНІЯМИ ЦІНИ І середніх сукупних витрат Площа затіненого прямокутника між ціною і середній сукупний-ми витратами представляє прибуток фірми. Висота прямокутників-ка дорівнює різниці ціни і середніх сукупних витрат (P-АТС), а підстава прямокутника - обсяг випуску (Q). На графіку (а) ціна вища середніх сово-купно витрат, фірма отримує прибуток. На графіку (б) ціна нижча середніх сукупних витрат, фірма зазнає збитків. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Як встановилася на ринку ціна співвідносячи-сится з граничними витратами конкурент-ної фірми, максімізі-рующей прибуток? Поясніть. Коли конкурентна фірма приймає рішення про пріостанов-леніі діяльності? Вимірювання прибутку на графіку конкурентної фірми Оскільки ми аналізуємо вступ фірми на ринок і вихід з нього, розглянемо прибуток фірми більш детально.
Згадаймо, що прибуток дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат: Прибуток=77? - TC. Перепишемо це рівність, розділивши і помноживши праву частину на Q: Прибуток=(TR / Q - TC / Q) х Q. середні сукупні TR / Q - середній дохід, рівний ціні P, a TC / Q іздержкіЛГС. Отже, Прибуток=(P - АТС) х Q. Отриманий вираз прибутку фірми дозволяє нам вимірювати прибуток Ki наших графіках фірми. Графік (а) рис. 14.5 представляє фірму, яка одержує прибуток. Ми устано-вили, що максимальний рівень прибутку досягається при виробництві такогого: обсягу продукції, при якому ціна дорівнює граничним витратам. А тепер-поглянемо на затінений прямокутник. Висота його дорівнює P - АТС, рознос ::; між ціною і середніми сукупними витратами. Основа його одно З тобто об'єму випуску. Площа прямокутника дорівнює (P - АТС) х Q. Слелс - вательно, площа затіненого прямокутника дорівнює прибутку фірми. Аналогічнографік (б) рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС. "
 1. Коментарі
  аналогічні процеси в інших країнах. [11] фізіократія перша школа в економічній науці (Ф. Кене, Р. Тюрго, П. Дюпон де Немур, Д'Аламбер та ін.) На відміну від проповідників меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  аналогічних об'єктів і застосування до ринкової вартості поправочногокоефіцієнта не більше 0,6. У разі застави обладнання поряд з технологічним, виробничим і т. п. обладнанням можуть розглядатися торгові павільйони (зареєстровані як тимчасові споруди). Оцінка їх заставної вартості проводиться шляхом застосування до ринкової вартості поправочногокоефіцієнта не більше
 3. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  є перетворена форма вартості товару робоча сила, або ціна робочої сили. К. Маркс доводить, що праця не має вартості і що підприємець (капіталіст) оплачує не весь праця робітника, а тільки необхідну працю, який дорівнює сукупної вартості благ (матеріальних і духовних), необхідних для відтворення робочої сили. Сюди включається вартість не тільки продуктів харчування, одягу,
 4. Процентна ставка
  аналогічних благ у майбутньому. Це пов'язано з можливістю задоволення сьогочасної потреби чи бажання людини, а також з отриманням додаткового доходу в результаті розумного розпорядження наявними ресурсами. Саме ця можливість спонукає людей брати гроші в борг і платити за неї певну ціну у вигляді відсотка. Таким чином, відсоток є компенсація за відмову від поточного
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  аналогічне засобів виробництва. У австрійської школи є поняття так званих виробничих благ, до розряду яких відноситься все, що потрібно для виробниц-ства: сировина, допоміжні матеріали, обладнання та працю як один з елементів виробництва. Тому австрійський-ська школа приходить до зовсім парадоксального висновку, що не праця створює вартість, як учив Маркс, а сам
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  аналогічний закон за тією ж формулою діє і в сфері освіти вартості, в процесі ціноутворення, так як попит на даний товар ра-вен середній ціні, помноженої на пропозицію товарів. При тому ж попиті ціна буде тим нижче, чим більше пропозиція, і ціну можна зіставити з прискоренням в галузі механіки, ціна підпорядковується тому ж закону, якому підпорядковується уско-ширення. Якщо
 7. Зневага безповоротними витратами фірма пояснюються різні рішення, що приймаються в реальному бізнесі. Так, в
  аналогічно рішенню про припинення виробництва в короткостроковому. Залишаючи ринок, фірма упускає до-хід від продажу продукції, яку могла б призвести. Однак вона вже не несе ні постійних, ні змінних витрат. Таким чином, фірма залишає ринок, якщо дохід, який принесе їй виробнича діяльність, мен-ше сукупних витрат виробництва. Глава 14. Фірми на конкурентних
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  тобто вона дорівнює зміні кількості продуции (??), Обумовленого одиничним зміною ціни (?? /??), Помноженим на відношення ціни до кількості (? / К). Найпростіша формула еластичності, точніше, цінової еластичності така: {foto23} де К0 - початкова кількість продукції; Р0 - початкова ціна. Еластичність попиту залежно від зростання ціни, як правило, є негативною
 9. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  аналогічно тлумачать сутність даного поняття. Різниця між класиками політекономії та сучасними західними економістами полягає, по-перше, в тому, що, розкриваючи сутність капіталу, останні значно розширили межі запасів, види накопиченого праці, включаючи сюди дороги, мости, комп'ютери, споруди тощо, тобто виробничі фонди, які в працях західних вчених в даному контексті
 10. Попит на гроші і процентні ставки
  є сума виплат попроцентам, не отриманих у результаті отказаот можливості володіти облігаціями. Припустимо, що процентна ставка по вкладений-ним на поточний чековий рахунок засобам дорівнює 5, апроцентная ставка за облігаціями дорівнює 8. Тогдаальтернатівная вартість зберігання коштів у фор-ме грошей становить 3%. Кожної, хто зменшує раз-заходів своїх коштів у грошовій формі на 100 дол всреднем за
© 2014-2022  epi.cc.ua