Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури

Грошовий обіг - це рух фінансових коштів у внутрішньому обороті країни у готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів.
Предметом вивчення статистики грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу.
В основі системи статистичних показників, які характеризують процес грошового обігу, лежать економічні категорії, пов'язані з функціями грошей, визначеннями грошової маси та її структури.
До основних функцій грошей відносяться:
1) міра вартості;
2) засобу обігу;
3) засобу платежу;
4) засобу накопичення і заощадження.
Відповідно з функціями грошей в складі системи показників грошового обігу виділяють наступні блоки статистичних показників:
1) показники грошової маси та її структури;
2) показники забезпеченості грошовими знаками звернення національної економіки та купівельної спроможності грошової одиниці (національної валюти);
3) показники, що характеризують операції на рахунках, з депозитами, золотим запасом держави;
4) показники, що характеризують операції з валютою в міжнародних економічних відносинах.

Рух грошей у процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів здійснюється в готівковій та безготівковій формах. Основна частина грошового обороту здійснюється в безготівковій формі.
Готівковий грошовий оборот представляє собою сукупність грошових розрахунків, проведених у формі готівки у взаєминах між державою, підприємствами, організаціями та населенням.
До основних завдань статистики грошового обігу відносяться:
1) визначення розмірів грошової маси та її структури;
2) характеристика процесу грошового обігу та оцінка факторів, що впливають на знецінення грошей.
Грошова маса в обігу характеризується за допомогою різних грошових агрегатів.
Грошовий агрегат - це сукупність платіжних засобів відповідного рівня ліквідності.
Ліквідність - це можливість використання певного активу в якості засобу обігу із збереженням його номінальної вартості.
У РФ сукупна грошова маса характеризується грошовим агрегатом М3, який включає в себе агрегати М0, М1, М2.
Грошовий агрегат М0 - це готівка в обігу:
М0=національна грошова готівка (у касах підприємств, організацій + у населення).

Грошовий агрегат М1=М0 + депозити населення до запитання в сбербанках + депозити населення і підприємств у комерційних банках + кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств, населення та місцевих бюджетів + кошти Держстраху.
Грошовий агрегат М2 - це абсолютно ліквідні гроші:
М2=М1 + строкові депозити населення в ощадних банках.
Грошовий агрегат М3=М2 + сертифікати та облігації держпозики.
У РФ найбільш універсальним показником грошової маси вважається грошовий агрегат М2.
Грошова база=грошовий агрегат М0 (готівка в обігу) + грошові кошти в касах банків + обов'язкові резерви комерційних банків у Центральному банку, і їхні кошти на кореспондентських рахунках у Центральному банку.
Грошовий мультиплікатор - це коефіцієнт, що характеризує збільшення грошової маси в обігу в результаті зростання банківських активів:


де М2 - грошова маса в обігу;
Н - грошова база;
М0 - готівка;
D - депозити;
R - обов'язкові резерви комерційних банків .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури "
 1. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  система заходів держави, спрямована на стабілізацію грошового обігу, валютної системи, поліпшення функціонування кредитної системи. Шляхом зміни грошової маси кредитних ресурсів держава впливає на економіку. Конкретний механізм такого впливу коригується у зв'язку з коливаннями економічної кон'юнктури. Центральний банк при грошово-кредитному регулюванні
 2. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності. Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру,
 3. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  предмета статистики фінансів підприємств та організацій необхідно визначити поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання
 4. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  задачам статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення урядових і державних органів управління, міністерств, відомств, науково-дослідних установ, а також громадськості інформацією про масштаби залучення у виробничо-господарський оборот природних ресурсів; 2) контроль за виконанням державних завдань з охорони навколишнього середовища та раціональним
 5. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  задачам статистики товарних запасів відносяться: 1) вивчення розміру і складу товарних запасів за різними ознаками; 2) вивчення обсягу, рівня та структури товарних запасів; 3) вивчення забезпеченості товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в
 6. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  завдання статистики ощадної справи: 1) вивчення мережі ощадних установ; 2) аналіз рівня розвитку ощадної справи; 3) характеристика складу і динаміки вкладів і вкладників; 4) виявлення закономірностей в ощадному справі. Одним з основних напрямків статистики ощадної справи є аналіз забезпеченості населення ощадними установами. При цьому
 7. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між
 8. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  питань фіскальної
 9. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів у ефективному функціонуванні національних податкових систем. У другому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником «податковий тягар»: дати
 10. Ключові терміни
  системи Комітет з операцій на відкритому ринку Бюро з операцій на відкритому ринку Норма обов'язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка Грошовий мультиплікатор Гроші підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання
 11. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 12. § 4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДСОТКА ЗА КРЕДИТ
  питання 1. У чому сенс кредитно-грошової системи як об'єкта статистичного вивчення? 2. Розкажіть про механізм використання кредитно-грошової системи в регулюванні ринкової економіки. 3. На яких категоріях і класифікаціях грунтується статистика грошового обігу? 4. На яких класифікаційних ознаках грунтується методологія вимірювання грошових агрегатів? . 5. Назвіть основні
 13. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  завданнями статистики страхування є: 1) характеристика функціонування системи страхування, 2) оцінка показників витрат страхових організацій; 3) розрахунок показників передбачуваного або статичного збитку при настанні страхових випадків. Страхове поле - це максимальне число об'єктів, які можуть бути застраховані. Показник страхового поля є базисом при
 14. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  завдання органів державної статистики зумовили необхідність перетворення Науково-експертної ради Держкомстату РРФСР в 1991 р. в Науково-методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр.. Основна мета цієї програми - створення умов для підвищення ефективності державного
 15. Питання 42. Статистика обладнання
  предмети праці і виробництвом продукції. У завдання статистики устаткування входить аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного. Виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці в процесі виробництва продукції. При вивченні виробничого
 16. ПЕРЕДМОВА
  питання, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах . відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості, який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д. При викладі основ економічної
 17. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
  питанні необхідно вказати, які показники можуть закладатися в основу формування податкових систем зарубіжних країн, детально розглянути сутність економічного показника «співвідношення прямих і непрямих податків », навести дані про структуру прямих і непрямих податків у різних країнах, зробити відповідні висновки і вказати, які системи оподаткування виділяють по даному економічному
 18. 4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
  питання валютного курсу, резервів, платіжного балансу. З іншого боку, грошово-кредитна політика повинна бути чітко ув'язана з бюджетною та податковою політикою. Центральний банк покликаний регулювати грошові й кредитні потоки за допомогою інструментів, які закріплені за ним в законодавчому порядку і рідше по
© 2014-2022  epi.cc.ua