Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки.

Процентні гроші - це абсолютна величина доходу від наданих у борг фінансових ресурсів (видача позики, надання банківського кредиту, облік векселя, приміщення грошей на депозитний рахунок і т. д.).
При укладанні договору про видачу грошей у борг кредитор і боржник домовляються про розмір процентної ставки.
Процентна ставка являє собою відношення абсолютної суми процентних грошей, виплачуваних в одиницю часу, до величини позики. Процентна ставка найчастіше виражається у відсотках.
Також при укладанні договору про видачу грошей у борг визначається період дії даного договору (кілька років, місяць, тиждень, день і т. д.) і періодичність нарахування відсотків. Часовий інтервал, в кінці якого нараховується процентна ставка, називається періодом нарахування (рік, півріччя, квартал, місяць, день). На практиці процентна ставка вказується у відсотках річних.
Відсотки можуть виплачуватися або в міру їх нарахування, або приєднуватися до основної суми боргу (капіталізація відсотків). Збільшення початкової суми грошей в результаті нарахування відсотків називається нарощуванням цієї суми.
Процентні ставки класифікуються по ряду ознак.
За методом нарахування відсотків розрізняють:
1) процентні ставки;
2) облікові ставки.

Процентні ставки використовуються в тому випадку, якщо базою для нарахування відсотків є первісна вартість позики, та нараховані відсотки приєднуються до цієї суми в кінці окремих періодів нарахування чи терміну позики в цілому (наприклад, нарахування відсотків за кредит , на рахунок в банку і т. д.). Відсотки, отримані за процентною ставкою (ставкою нарощення), називаються також декурсівних.
Якщо нарахування відсотків базується на сумі, яка сплачується боржником, то в цьому випадку застосовується облікова ставка, і відсотки утримуються при видачі позики. Відсотки, отримані за обліковою ставкою, називаються також антисипативному.
Позначимо процентну ставку i. Тоді процентні гроші J за отриману позику розраховуватимуться на основі розміру позики Р, процентної ставки i та часу користування позичкою n, яке вимірюється в роках (частках року).
Якщо база для нарахування відсотків є постійною протягом усього часу користування позикою, то при розрахунках процентних грошей використовуються прості відсотки:
J1=P * i - за перший рік ;
J2=J1 + P * i=P * i * 2 - за другий рік;
...
Jn=Jn-1 + P * i=P * i * n - за n років.
У цьому випадку сума, яку зобов'язаний заплатити боржник з нарощеними за весь період відсотками, т.
е. нарощена сума боргу S, визначається за формулою простих відсотків:
S=P * (1 + in).
При терміні користування позичкою менше одного року:


де д - це число днів позики;
Д - число днів у році (360, 365, 366).
Найчастіше прості відсотки застосовуються при укладанні угод терміном до одного року.
Якщо база для нарахування відсотків періодично змінюється у зв'язку з приєднанням суми нарахованих відсотків до первісної суми боргу протягом користування позичкою, то при розрахунках використовуються складні відсотки:
За перший рік: S1=P + P * i=P * (1 + i);
за два роки: S2=S1 * (1 + i)=P * (1 + i) * (1 + i)=P * (1 + i) 2;
...
За n років: Sn=P * (1 + i) n.
Остання формула називається формулою складних відсотків.
Складні відсотки застосовуються при довгострокових фінансових операціях строком більше 1, 3, 5 і т. д. років.
При використанні складних відсотків процентна сума J за період n років розраховується за формулою:
J=S - P=P * [(1 + i) n - 1 ].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки. "
 1. Відмінності в процентних ставках
  процентних ставок, що можна було побачити вже при розгляді відмінностей між курсами «спот» і форвардними. Залежність тут проста. Більш високі процентні ставки, наприклад, в США в порівнянні з ФРН за інших рівних умовах роблять долар більш привабливим для інвесторів, охочих помістити свої активи на доларовий депозит. На валютному ринку зростає попит на долари, і його курс
 2. Основні поняття
  процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка «Переліт» валютного курсу Рівень цін Споживчий кошик Закон єдиної ціни Паритет купівельної спроможності Абсолютний ППС Відносний ППС Ефект
 3. Стаття 37. Банк Росії може встановлювати одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки
  відсоткову політику для на. Ринкові процентні ставки з метою зміцнення
 4. Як прибуток пов'язана з відсотками?
  Процентна ставка по кредиту (відношення відсотка, що сплачується за позику, до величини ссужаемого капіталу) завжди більше процентної ставки по депозиту (відношення відсотка, що виплачується вкладнику, до суми його грошового внеску). Основу валової (загальної) прибутку банків становить різниця між всією сумою позичкових відсотків і загальною сумою депозитних відсотків. Про різницю між цими видами відсоткових
 5. Процентні ставки
  процентну ставку всередині країни з очікуваним доходом при інвестуванні за кордон. де rd - відсоткова ставка усередині країни; rf - процентна ставка в іншій країні; Et - обмінний курс національної валюти в момент t; Et +1 - обмінний курс іноземної валюти в майбутньому в момент
 6. Резюме
  процентної ставки по об-Лігація над «процентною ставкою» по грошах, со-скорочується попит на реальні залишки. Збільшення ре-альних доходів, навпаки, збільшує реальнийспрос на гроші. 3. Fed визначає обсяг пропозиції номінальних де-ніжних залишків. При рівновазі на грошовому рин-ке кількість необхідних реальних залишків равнооб'ему їхні пропозиції. При даному рівні цін об'єк-ем пропозиції
 7. 63. Фактори, що впливають на валютний курс: платіжний баланс, процентні ставки, ступінь довіри до валюти
  процентних ставок в різних країнах на валютний курс пояснюється двома основними обставинами. По-перше, зміна процентних ставок у країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення процентної ставки стимулює приплив іноземних капіталів, а її зниження заохочує відплив капіталів, у тому числі національних, за кордон.
 8. Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши-ки на інфляцію.
  Питання, що стосуються розробки економічних моделей в довгостроковому і короткостроковому періодах. Глава 23. Вимірювання вартості життя 507 Висновки Індекс споживчих цін (ІСЦ) показує відношення вартостей споживчого кошика поточного і базисного періодів. ІСЦ відображає загальний рівень цін в економіці. Процентне з-сування ІСЦ за розглянутий період време-ні
 9. 2. Рівень цін і сукупний попит
  процентних ставок. Про Зростання процентних ставок скорочує пла-ніруемие витрати. Спочатку згадаємо, що в гол. 29 реальна денежнаямасса, часто іменована також реальними залишку-ми, була визначена таким чином: номінальнаяРеальная грошова маса грошова маса=(1) (реальні залишки) рівень цін При даній номінальної грошової маси зростання ценсокращает реальні залишки в
 10. 5. Обчислення відсотка
  процентних ставок, визначених ринком. Діяльність підприємців сприяє встановленню єдиної ставки первинного відсотка у всій ринковій економіці. Якщо виявляється, що в будь-якому секторі ринку маржа між цінами на готівкові і майбутні товари відрізняється від маржі, існуючої в інших секторах, то бізнесмени, що змагаються за проникнення в ті сектори ринку, де маржа
 11. 3 . Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 12. Попит на гроші визначають безліч чинників, але теорія переваги ліквідності підкреслює, що один
  процентна ставка, яка представляє собою альтернативні витрати зберігання грошей. Тобто, коли ваше багатство зберігається у вигляді готівки в гаманці або «під матрацом», а не розміщено в приносять процентний дохід цінних паперах, ви добровільно відмовляєтеся від додаткового прибутку. Збільшення процентної ставки веде до підвищення витрат «простою» готівки та зменшення
 13. Вплив підвищення реальних доходовна рівень процентних ставок
  процентнойставке збільшений попит на реальні залишки ство-ет надлишковий попит на гроші і, отже, рівноважна процентна ставка підвищується дорівня V. Всі ці результати зведені разом в табл. 29-3, на яку ми будемо посилатися при дальнейшеманалізе, 10 Ми говоримо «звичайно», так як в економіках з дуже високим уровнемінфляціі весь цей процес, можливо, є більш
 14. Стаття 4. Види ставок мит
  ставок мит: адвалорні, нараховані у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів; специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів; комбіновані, що поєднують обидва названих видів митного
© 2014-2022  epi.cc.ua