Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Попит на гроші - це попит на реальні денежниеостаткі. Зростання рівня цін збільшує попит на номі-нальні залишки в тій же пропорції, проте реаль-ний попит на гроші при цьому залишається незмінним.
2. Зростання альтернативної вартості зберігання грошей, Вира-лишнього в перевищенні процентної ставки по об-Лігація над «процентною ставкою» по грошах, со-скорочується попит на реальні залишки. Збільшення ре-альних доходів, навпаки, збільшує реальнийспрос на гроші.
3. Fed визначає обсяг пропозиції номінальних де-ніжних залишків. При рівновазі на грошовому рин-ке кількість необхідних реальних залишків равнооб'ему їхні пропозиції. При даному рівні цін об'єк-ем пропозиції реальних залишків також визначаються-ється Fed.
4. Рівень процентної ставки змінюється таким обра-зом, щоб відновити рівновагу між попитом іпропозиції на грошовому ринку. Збільшення обсягів по-ма реальних залишків знижує рівноважну відсоток-ву ставку. Зростання реальних доходів призводить до ростуравновесной реальної ставки.
5. Реальна процентна ставка - це номінальна процентної ставка (виражена в доларах) за вичетомтемпа інфляції.
Рівень інвестиційних расходовзавісіт від величини реальної ставки відсотка Чемвише реальна процентна ставка, яку фірмивинуждени платити, тим менше ймовірність того, що даний інвестиційний проект виявиться доста-точно прибутковим для того, щоб виплатити суммукредітов і відсотки по них . Отже, збільшен-ня реальних процентних ставок скорочує уровеньінвестіцій.
6. При постійних цінах Fed впливає на велічінуреальной ставки відсотка за допомогою контролю замассой грошей в обігу. У цьому випадку денежнаяполітіка впливає на пропозицію реальних залишків, ачерез них - на рівноважну процентну ставку ітем самим на рівень інвестицій, сукупного спро-са і випуску продукції. Скорочення реального обсягів по-ма грошової маси через продаж цінних паперів наоткритом ринку підвищує процентні ставки і со-скорочується випуск продукції. Операції з купівлі наоткритом ринку, навпаки, збільшують рівень ви-пуску продукції.
7. Фіскальна експансія витісняє, або заміщає, інве-стіціі, оскільки приріст випуску продукції повели-чивает кількість необхідних грошових коштів і, отже, рівень процентних ставок.
Сочетаніеполітікі дешевих грошей і жорстких заходів фіскальнойполітікі стимулює інвестиції. Поєднання політи-ки дорогих грошей і жорстких заходів фіскальної політи-ки призводить до уповільнення темпів економічногорозвитку або спаду.
8. Інвестиційний податковий кредит, субсидирующийинвестиционные витрати, робить можливим вище-ня рівня інвестицій навіть в умовах зростання про-процентних ставок в результаті дії фіскальної по-літики.
9. Аналіз сукупного попиту передбачає, що сущест-яття досить проста можливість воздействоватьна рівень випуску продукції і зайнятості виключи-кові заходами активної фіскально-грошової політи-ки. Необхідно, однак, розглянути й іншу сторо-ну - сукупна пропозиція, для того щоб по-няти, яким чином може відбуватися одновремен-ве визначення рівня цін і обсягу випуску про-дукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua