Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 39. Амортизація основних фондів

Основні виробничі фонди кошти в процесі експлуатації піддаються фізичному і моральному зносу, поступово переносячи свою вартість на вироблену продукцію.
Фізичним зносом називається втрата основними фондами своїх фізичних властивостей, в результаті чого вони не можуть виконувати свої функції і приходять в непридатність.
Моральний знос виявляється в тому, що діючі об'єкти основних фондів по своїй продуктивності, витратам на обслуговування, якості продукції, що випускається починають поступатися новим зразкам основних фондів, тобто стають економічно невигідними.
Фізичний і моральний знос основних фондів викликає необхідність їх заміни. Для цього протягом терміну корисної дії об'єктів основних фондів витрати підприємства, пов'язані їх придбанням йди створенням, повинні бути відшкодовані і накопичені грошові кошти, достатні для здійснення заміни.
Амортизацією називається грошове вираження вартості зносу основних фондів, перенесеної на продукцію. Амортизація є складовим елементом собівартості продукції, оскільки виступає як витрати основних фондів на виробництво продукції.
Поняття зносу і амортизації необхідно розрізняти. За своїм економічним змістом знос характеризує процес старіння діючих основних фондів, а амортизація є процесом перенесення вартості основних фондів на витрати виробництва та накопичення грошових коштів, необхідних для заміни об'єктів у майбутньому.

Знос основних фондів визначається і враховується практично по всіх видах основних фондів, за винятком:
1) бібліотечних фондів;
2) музейних та художніх цінностей;
3) будівель і споруд, що є пам'ятками архітектури і мистецтва та ін
Амортизаційні відрахування не проводяться:
1) по житлових будівель (за винятком об'єктів житлового фонду, які використовуються організацією для отримання прибутку);
2) об'єктів зовнішнього благоустрою;
3) основним фондам бюджетних організацій;
4) об'єктах основних фондів, отриманим за договором дарування або безоплатно в процесі приватизації;
5) продуктивної худобі.
Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:


де В - повна початкова вартість основних фондів;
Л - ліквідаційна вартість основних фондів за вирахуванням витрат на їх демонтаж;
Т - нормативний термін служби основних фондів.
Амортизація може бути нарахована чотирма різними методами:
1) лінійним методом, при якому сума амортизаційних відрахувань розраховується ан основі повної балансової вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку його корисного використання;
2) методом зменшуваного залишку, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі залишкової вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку його корисного використання;
3) методом списання вартості за сумою числі років терміну корисного використання, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі повної балансової вартості об'єкта і коефіцієнта, що представляє собою відношення числа років, що залишаються до кінця служби, до суми числі років терміну його корисного використання;
4) методом списання вартості пропорційно обсягу виробленої продукції або виконаних робіт, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі повної балансової вартості об'єкта і коефіцієнта, що представляє собою відношення обсягу фактично виробленої в поточному періоді продукції до передбачуваному випуску за весь період корисного використання об'єкта.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 39. Амортизація основних фондів "
 1. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 2. Амортизація основного капіталу
  Вищезгаданий знос основного капіталу може бути фізичними моральним. Фізичний знос полягає в тому, що елементи основного капіталу зношуються і тому їх вартість знижується. Моральний знос полягає в тому, що вартість основних фондів знижується через появу досконаліших фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу
 3. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Основні фонди оцінюються і враховуються в натуральному і грошовому вираженні. Оцінка та облік основних фондів в натурі необхідні для знання їх технічного стану пооб'єктно і розрахунків виробничої потужності з усіма витікаючими з цього подальшими операціями по них. Такий облік з відповідною оцінкою стану основних фондів здійснюється в бухгалтерії і в технічних службах.
 4. У чому значення оновлення основного капіталу?
  В умовах сучасного науково-технічного прогресу і нецінової конкуренції прискорилося старіння основного капіталу. Більш досконалі засоби праці впроваджуються ще до фізичного зносу старої техніки. Бізнесмени прагнуть до того, щоб вартість основного капіталу окупилася задовго до його фізичного і вартісного зносу. Цього вони домагаються шляхом введення декількох змін протягом дня,
 5. Контрольні питання
  1. Розкрийте основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке капітал з економічного і бухгалтерському визначенню? 2. Якщо у вашої фірми є автомобіль, який прослужив менше одного року і потім був списаний, то ви його віднесете до основного або оборотного капіталу? 3. Кажуть, що люди - основний капітал будь-якого підприємства. До основного або оборотного капіталу потрібно віднести витрати на заробітну плату? 4. Коефіцієнт оновлення
 7. амортизується майно
  Амортизируемим майном визнаються майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності, використовуються ним для отримання прибутку і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і
 8. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  Акції та облігації стали популярним засобом вкладення завдяки тому, що їх можна вигідно продати. Операції з продажу та купівлі здійснюються на ринку цінних паперів, інакше іменованому фондовим. Існують два основних типи фондового ринку: біржовий і
 9. § 4. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Основні фонди в процесі функціонування піддаються зносу. Знос з технічної точки зору - це втрата здатності основних фондів функціонувати з колишньою продуктивністю або якістю. Економічний сенс зносу полягає у втраті вартості основних фондів у процесі їх використання. Це називають ще снашиванием. В економіці розрізняють два види зносу основних фондів -
 10. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  Якщо порівнювати за величиною оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на
 11. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  Моральний знос - це втрата вартості з двох причин: 1) створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці; 2) випуск більш продуктивних засобів праці при тій же ціні. Облік фізичного та морального зносу має велике значення для встановлення норм амортизації. Норма амортизації - це відношення річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічної вартості основного
 12. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  Всяка фірма зацікавлена в тому, щоб її капітал перебував у русі і безперервно відтворювався. Індивідуальне відтворення - це безперервно повторюваний процес продуктивного поєднання факторів виробництва з метою створення товарів і отримання доходу. Вихідним моментом відтворення є кругообіг капіталу. Кругообіг капіталу - це рух вартості факторів
 13. Контрольні питання
  1. Перерахуйте федеральні позабюджетні фонди, виділіть з їх складу фонди, утворені за рахунок податкових надходжень. 2. Порівняйте державні соціальні позабюджетні фонди з іншими федеральними фондами. 3. Розкажіть про цілі і завдання, організаційну структуру, джерела доходів ПФ РФ, ФСС РФ, ГНЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування
 14. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 15. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  Витрати, що включаються в собівартість продукції: 1. Матеріальні витрати - основна частка у собівартості (до 90%). До складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за
 16. 4.5. Передбачувані фінансові показники
  Бланк аналізу руху грошових коштів. Дозволить швидко і легко розрахувати ваші щомісячні потреби в коштах на весь наступний рік. Тепер ви можете визначити, який обсяг кредитування або акціонування буде потрібно для задоволення цих потреб. Передбачувані фінансові показники і заявки на фінансування повинні відповідати положенню на ринку і очікуванням доходів.
 17. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  Для аналізу економічного становища світу використовується цілий ряд показників, що характеризують динаміку і стан світової економіки. Основний з них - валовий світовий продукт. Цей показник виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, вироблених на території всіх країн світу, незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у певний період часу. Облік кінцевої
 18. Основні засоби
  Основні засоби - засоби праці, які залучені до процесу створення, робіт, послуг, зберігаючи при цьому натурально-речову форму, а свою вартість на вартість створюваної послуги переносять частинами в міру зношування. Ця частина виступає у вигляді процентних відрахувань по мірі зносу. До основних засобів відносяться будівлі, споруди та супутня їм інфраструктура (водопровід, каналізація,
 19. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте порівняльну характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії поділу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту
 20. 2.2. Корпоративний податок
  Значний обсяг надходжень в бюджетну систему Японії забезпечує податок на прибуток корпорацій. Корпоративний податок у Японії зараховується в національний, префектурние і муніципальні бюджети. Національна ставка з податку складає 33,48%, префектурние - 5% від національної (1,67 від прибутку), муніципальна - 12,3% від національної (4,12% від прибутку). Загальна ставка складає близько 40%.
© 2014-2022  epi.cc.ua