Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

У чому значення оновлення основного капіталу?


В умовах сучасного науково-технічного прогресу і нецінової конкуренції прискорилося старіння основного капіталу. Більш досконалі засоби праці впроваджуються ще до фізичного зносу старої техніки. Бізнесмени прагнуть до того, щоб вартість основного капіталу окупилася задовго до його фізичного і вартісного зносу. Цього вони домагаються шляхом введення декількох змін протягом дня, більш повного завантаження машин.
Для підвищення конкурентоспроможності національного капіталу в ряді розвинених країн держава йде на скорочення встановлених строків, що визначають знос основного капіталу, проводить політику прискореної амортизації. Що це означає?
Кошти на просте відтворення основного капіталу накопичуються у фонді амортизації (від лат. Amortisatio - погашення). У кінцевому рахунку у фонді амортизації зосереджується така сума грошей, за рахунок якої закуповуються нові аналогічні машини та обладнання, а також проводиться капітальний ремонт засобів праці (роботи з відновлення технічних якостей обладнання та його продуктивності).

Амортизаційний фонд утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань. Ці відрахування включають в загальну суму витрат підприємства на виробництво продукції.
Розмір річного амортизаційного фонду залежить від середньорічної вартості основного капіталу і норми амортизації. Норма амортизації (Ан) визначається як відношення річної суми амортизаційних відрахувань (Ао) до середньорічної вартості основного капіталу (Ко), виражене у відсотках:

Норма амортизації


Норма амортизації показує, за скільки років вартість основного капіталу повинна бути повністю відшкодована. При проведенні політики прискореної амортизації норми поновлення технічних засобів значно збільшуються, що дає додаткову вигоду бізнесменам.
Зовсім інша картина спостерігалася в Росії наприкінці XX століття в умовах кризи - занепаду виробництва. У нашій країні норма амортизації є дуже низькою і не відповідає сучасним темпам технічного прогресу.
Це положення підтверджують дані табл. 10.2.
У російській економіці зростаюча частка устаткування вибуває з ладу, не знаходячи взагалі ніякої заміни. Це неминуче призводить до техногенних (викликаним технічними причинами) катастроф. Звідси видно важливість прийняття невідкладних заходів з оновлення основних фондів.

Таблиця 10.2
Коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів (у порівнянних цінах, у відсотках)Отже, проведений тут аналіз простого відтворення на підприємстві показав, як і чому в цьому випадку капітал рухається по замкнутому колу. Тепер розглянемо його переміщення по спіралі в процесі розширеного відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У чому значення оновлення основного капіталу? "
 1. Економічний цикл
  Насправді економіка розвивається не по тренду, що характеризує економічне зростання, а через постійні відхилення від тренду, спади і підйоми. Економіка розвивається циклічно (рис. 4.2). Економічний (або діловий) цикл являє собою періодичні спади і підйоми в економіці, коливання ділової активності. Ці коливання нерегулярні і непередбачувані, тому термін «цикл» досить
 2. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
 3. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  Важливими напрямками економічних перетворень в перехідній економіці є перебудова структури економіки і формування відкритої економіки. Структурна перебудова економіки розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними
 4. Висновки
  1. Теорія перехідної економіки склалася в останній чверті XX в., Хоча раніше окремі економічні школи виділяли епохи перехідного господарства (історична школа), найбільший розвиток отримала марксистська концепція перехідного періоду, заснована на формаційному підході. На межі третього тисячоліття з'явилася безліч нових концепцій змісту перехідної економіки. 2. Перехідна
 5. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  Якщо з ім'ям А. Сміта пов'язують становлення політичної економії як науки, то з ім'ям Дж. Мілля пов'язано опублікування трактату "Основи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" (1848), який з'явився своєрідним путівником для тих, кого цікавили проблеми політичної економії. Сам Мілль в передмові до свій роботі пише, що його завдання полягає
 6. Амортизація основного капіталу
  Вищезгаданий знос основного капіталу може бути фізичними моральним. Фізичний знос полягає в тому, що елементи основного капіталу зношуються і тому їх вартість знижується. Моральний знос полягає в тому, що вартість основних фондів знижується через появу досконаліших фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу
 7. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, т.е . на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 8. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  До кінця XVII в. Росія вже вичерпала всі можливості відокремленого, автаркического розвитку поза європейської цивілізації. Необ-хідно було вирішувати численні проблеми в економіці, державного-венном пристрої, армії, освіті, культурі. Початок цих перетворень у дусі модернізації міцно пов'язано з правлінням Петра I (1682 (1696) -1725). Модернізація (від грец. Modern - новітній) -
 9. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" -
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  Причини виникнення ринково-регульованої системи. Неспроможність ринкового регулювання в сучасних умовах і основні функції держави Причини виникнення ринково-регульованої системи. Як вже зазначалося, з моменту свого народження капіталістичний спосіб виробництва грунтувався на ручній праці і найбільш адекватної суспільної формою його розвитку була індивідуальна
© 2014-2021  epi.cc.ua