Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 86. Статистика земельних ресурсів

Статистика земельних ресурсів є одним з найстаріших розділів економічної статистики. У завдання статистики земельних ресурсів входить дослідження обсягу та стану земельного фонду, трансформації земельних угідь, результатів їх використання та заходів щодо їх відновлення і поліпшення.
До складу земельного фонду входять:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі під населеними пунктами;
3) державний водний фонд;
4) державний лісовий фонд;
5) землі, зайняті різними галузями народного господарства;
6) землі державного запасу;
7) заповідні і курортні землі.
Відповідно до міжнародної класифікації земельний фонд розподіляється за економічним призначенням, сільськогосподарські площі - по угіддях, грунту - за якісним складом, землі - за ступенем і джерел забруднення.
Статистикою земельних ресурсів найбільш повно аналізується використання земельного фонду за економічним призначенням і використання сільськогосподарської площі по угіддях.
При класифікації земель за якісним станом (засолені, кислотні, забруднені і т. д.) зазначаються площі, на яких слід провести заходи щодо їх поліпшення, а також фактично відновлені землі.

Забрудненими (порушеними) землями вважаються площі, які під впливом антропогенних факторів втратили первинну цінність і стали джерелами негативного впливу на навколишнє середовище. Такими землями є частково або повністю забруднені площі в результаті зоотехнічної діяльності або хімізації грунту.
Сума від втрати потенційно можливого врожаю через забруднення земельних площ визначається за формулою:
S=ПQ (P1 - P2),
де П - забруднена площа земельних угідь;
Q - обсяг сільськогосподарської продукції в розрахунку на 1 га угідь;
P1, P2 - закупівельна ціна сільськогосподарської продукції до і після забруднення, тис. грн. / од.
Відпрацьовані землі - це площі, на яких у зв'язку із закінченням розробок родовищ корисних копалин, вилученням цінних попутних компонентів з відвалів, проведенням геологічних, будівельних та інших робіт порушений частково або повністю грунтовий покрив. Після завершення робіт дані землі стають підприємству не потрібні.
Для статистичної оцінки якості земельних ресурсів використовується показник рекультивованій землі, тобто земельної площі, на якій відновлений поверхневий грунтовий шар. Таку землю можна використовувати в народногосподарських цілях, і вона передається землекористувачам за актами згідно із законодавством.

Склад земельного фонду та його рух можуть бути охарактеризовані в натуральних показниках, у відносних і вартісному (при економічній оцінці земельних площ і визначенні плати за землю) виразах.
Плата за землю залежить від її призначення - сільськогосподарського чи несільськогосподарського.
Якщо земля сільськогосподарського призначення, то плата за дану землю розраховується за формулою:
С=П * N3,
де П - площа сільськогосподарських угідь;
nз - нормативна ставка земельного податку, що враховує місце розташування угідь, їх склад і якість.
Якщо земля несільськогосподарського призначення, то плата за дану землю розраховується за формулою:
С=П * N3 * Z1 * Z2 * Z3,
де Z1 - коефіцієнт підвищення ставки земельного податку з урахуванням статусу населеного пункту (міста);
Z2 - коефіцієнт підвищення ставки земельного податку з урахуванням історичної забудови;
Z3 - коефіцієнт коригування ставки земельного податку в курортних зонах.
Законодавством РФ встановлена нормативна ціна землі в межах 200-кратної ставки земельного податку на одиницю площі земельної ділянки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 86. Статистика земельних ресурсів "
 1. § 4. СТАТИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  статистики, який досліджує обсяг і стан земельного фонду, трансформацію земельних угідь, результати їх використання (затоплення, заболочування, засолення і т. д.) і заходи по їх відновленню та поліпшенню. Земельний фонд включає землі сільськогосподарського призначення, землі під населеними пунктами, державний водний фонд, державний лісовий фонд, землі, зайняті різними
 2. 40. Земельне законодавство і земельні відносини в Росії
  земельне законодавство відповідно до Конституції Російської Федерації знаходиться у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. Земельне законодавство регулює відносини щодо використання та охорони земель в Російській Федерації як основу життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території (земельні відносини). У Російській Федерації
 3. Рента
  земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від громадських, так і від природних умов. У сільському господарстві величина ренти тим більше, чим плодороднее земля, краще географічне розташування і облаштованість внаслідок проведення відповідних заходів на орендованій ділянці землі. Таким
 4. Брянська область
  земельним ділянкам, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятим житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не
 5. Республіка Татарстан
  земельним ділянкам, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не
 6. Приклад визначення податкової бази ділянки у спільній власності
  земельним ділянкам, що перебуває у спільній частковій власності. Податкова база розраховується за формулою: Податкова база=КСТ х Дуч Тут - КСТ - кадастрова вартість земельної ділянки; - Дуч - частка платника податків у праві на земельну ділянку. Платник податку - співвласник ділянки, що має право на пільгу щодо земельного податку у вигляді неоподатковуваної податком суми, - визначає
 7. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 8. Об'єкт оподаткування
  земельні ділянки, розташовані в межах муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт -Петербурга), на території якого введено податок. Не визнаються об'єктом оподаткування: 1) земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства РФ; 2) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до законодавства РФ, які зайняті
 9. Податкова база
  земельних ділянок, визнаних об'єктом оподаткування відповідно до НК. Кадастрова вартість земельної ділянки визначається відповідно до земельного законодавства Російської
 10. Республіка Комі
  земельних ділянок відповідають максимальними ставками податку, встановленими в статті 394 НК РФ. У двох муніципальних утвореннях щодо земельних ділянок, віднесених до земель сільськогосподарського призначення і т.д., ставки
 11. Особливості визначення податкової бази щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності
  земельних ділянок, що перебувають у спільній частковій власності, визначається для кожного з платників податків, які є власниками даної земельної ділянки, пропорційно його частці у спільній частковій власності. Податкова база у відношенні земельних ділянок, що перебувають у спільній сумісній власності, визначається для кожного з платників податків, які є власниками даної
© 2014-2022  epi.cc.ua