Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. СТАТИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Статистика земельних ресурсів - найстаріший розділ економічної статистики, який досліджує обсяг і стан земельного фонду, трансформацію земельних угідь, результати їх використання (затоплення, заболочування, засолення і т. д.) і заходи з їх відновлення і поліпшення.
Земельний фонд включає землі сільськогосподарського призначення, землі під населеними пунктами, державний водний фонд, державний лісовий фонд, землі, зайняті різними галузями народного господарства (транспортом, промисловістю і т. п.), землі державного запасу , заповідні та курортні землі.
Відповідно до міжнародної класифікації земельний фонд розподіляється за економічним призначенням, сільськогосподарські площі - по угіддях, грунту - за якісним складом, землі - за ступенем і джерел забруднення.
Національної статистикою земельних ресурсів найбільш повно вивчається використання земельного фонду за економічним призначенням (сільськогосподарське, лісове, спеціальне призначення, під населеними пунктами і т. д.), використання сільськогосподарської площі по угіддях (орна земля, природні пасовища і сіножаті, плодово-ягідні насадження, виноградники і т. д.). Так, площі сільськогосподарських угідь в розрахунку на одного жителя скоротилися з 0,94 га в 1985 р. до 0,87 га в 1993 р., тобто на 7,5%.
При класифікації земель за якісним станом (засолені, кислотні, забруднені і т. д.) зазначаються площі, на яких слід провести заходи щодо їх поліпшення, а також фактично відновлені.
Що стосується класифікації забрудненої земельної площі, то в даний час відсутній повний і систематичний облік, насамперед усіх джерел забруднення, включаючи домашні господарства.
До забрудненим (порушеним) землям ставляться площі, які під впливом антропогенних факторів втратили первинну цінність і стали джерелами негативного впливу на навколишнє середовище. Такими землями є частково або повністю забруднені площі в результаті зоотехнічної діяльності або хімізації грунту.
Сума від втрати потенційно можливого врожаю через забруднення земельних площ визначається за формулою:


де П - забруднена площа земельних угідь;
Q - обсяг сільськогосподарської продукції в розрахунку на 1 га угідь;
P1, Р2 - закупівельна ціна сільськогосподарської продукції до і після забруднення, тис. грн. / од.
Відпрацьовані землі - це площі, на яких у зв'язку із закінченням розробок родовищ корисних копалин, вилученням цінних попутних компонентів з відвалів, проведенням геологічних, будівельних та інших робіт порушений частково або повністю грунтовий покрив. Потреба в таких землях у підприємств, як правило, відпадає після завершення робіт.
Для статистичної оцінки якості земельних ресурсів використовується показник рекультивованій землі, тобто земельної площі, на якій відновлений поверхневий грунтовий шар. Така земля придатна для використання в народногосподарських цілях і передається землекористувачам за актами згідно із законодавством.
У земельному звіті (ф. № 22 - с.-г.) містяться найбільш повні відомості про земельні ресурси, наявність і розподіл земельного фонду за категоріями земель, землекористувачам і угіддям. Узагальнені дані земельного звіту використовуються для аналізу структури земельного фонду по регіонах, визначення частки рекультивованих земель в загальному обсязі земельної площі, що вимагають поліпшення, вивчення трансформації земельних угідь.
Склад земельного фонду та його рух характеризуються в натуральних показниках (га, км2), у відносних і вартісному (при економічній оцінці земельних площ і визначенні плати за землю) виразах.
Плата за землю залежить від її призначення: сільськогосподарського та несільськогосподарського. У першому випадку плата за землю дорівнює:

,
де П - площа сільськогосподарських угідь;
Nз - нормативна ставка земельного податку, що враховує місце розташування угідь, їх склад і якість.
.
Для несільськогосподарських земель:


де Z1 - коефіцієнт підвищення ставки земельного податку з урахуванням статусу населеного пункту (міста);
Z2 - коефіцієнт підвищення ставки земельного податку з урахуванням історичної забудови;
Z3 - коефіцієнт коригування ставки земельного податку в курортних зонах.
Законодавством Російської Федерації встановлена нормативна ціна землі в межах 200-кратної ставки земельного податку на одиницю площі земельної ділянки. Місцевим органам управління надано право знижувати або підвищувати встановлений норматив ціни землі до 25%. Нормативна ціна землі використовується при розрахунках суми банківського кредиту під заставу земельної ділянки, при їх викупі або продажу, при передачі землі у спадок і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 4. СТАТИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ "
 1. Рента
  Рента як економічна категорія являє собою дохід від природних ресурсів. Хоча нерідко цей термін використовують для позначення доходу від будь-якої власності, причому не тільки у вигляді природних ресурсів. В економіці найбільше значення мають земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від
 2. Брянська область
  Земельний податок на території Брянської області введено в 40 муніципальних утвореннях. По земельних ділянках, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури
 3. Республіка Татарстан
  Земельний податок на території Республіки Татарстан введений у всіх 999 муніципальних утвореннях. У більшості муніципальних утворень по земельних ділянках, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом та
 4. Приклад визначення податкової бази ділянки у спільній власності
  Статтею 392 НК встановлені правила визначення податкової бази по земельних ділянках, що перебуває у спільній частковій власності. Податкова база розраховується за формулою: Податкова база=КСТ х Дуч Тут - КСТ - кадастрова вартість земельної ділянки; - Дуч - частка платника податків у праві на земельну ділянку. Платник податків - співвласник ділянки, що має право на пільгу по
 5. Об'єкт оподаткування
  Об'єктом оподаткування визнаються земельні ділянки, розташовані в межах муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), на території якого введено податок. Не визнаються об'єктом оподаткування: 1) земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства РФ; 2) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до
 6. Податкова база
  Податкова база визначається як кадастрова вартість земельних ділянок, визнаних об'єктом оподаткування відповідно до НК. Кадастрова вартість земельної ділянки визначається відповідно до земельного законодавства Російської
 7. Республіка Комі
  Земельний податок на території Республіки Комі введений в 20 муніципальних утвореннях. У 18 муніципальних утвореннях ставки податку за категоріями земельних ділянок відповідають максимальними ставками податку, встановленими в статті 394 НК РФ. У двох муніципальних утвореннях щодо земельних ділянок, віднесених до земель сільськогосподарського призначення і т.д., ставки
 8. Особливості визначення податкової бази щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності
  Податкова база у відношенні земельних ділянок, що перебувають у спільній частковій власності, визначається для кожного з платників податків, які є власниками даної земельної ділянки, пропорційно його частці у спільній частковій власності. Податкова база у відношенні земельних ділянок, що перебувають у спільній сумісній власності, визначається для кожного з платників податків,
 9. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  План: Введення 1.Механізм функціонування земельного ринку. 2.Сущность та напрямки аграрної реформи в Росії. 3.Характеристика сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних
 10. Кемеровська область
  Земельний податок на території Кемеровської області введено у всіх муніципальних утвореннях. Податкові ставки не перевищують граничних розмірів, встановлених статтею 394 НК РФ, і диференційовані залежно від категорій земель і дозволеного використання земельної
 11. Волгоградська область
  Земельний податок на території Волгоградської області введений у всіх 492 муніципальних утвореннях. Ставки податку варіюються залежно від категорії земельної ділянки в діапазоні
 12. 2.6. Оцінка землі
  Вважається, що вартість має земля, а інше - це поліпшення, вони додають внесок у вартість. Типовий об'єкт нерухомості складається з земельної ділянки та споруд. Слід розрізняти терміни «земля» і «земельна ділянка». Під земельною ділянкою розуміється частина земної території, яка обладнана і готова до використання в різних цілях. Поліпшення, що проводяться для створення
 13. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  Економічна статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в
© 2014-2022  epi.cc.ua