Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 46. Поняття про систему національних рахунків (СНР). Поняття економічного виробництва і її меж у СНС

Система національних рахунків - це система розрахунку макроекономічних показників, призначена для характеристики та аналізу розвитку ринкової економіки на макроекономічному рівні. СНС використовується тільки в країнах з ринковою економікою. У СРСР з метою аналізу макроекономічних процесів використовувалися баланси народного господарства (БНХ).
Схема і система показників БНХ відповідає інтересам державного управління, заснованого на принципах централізованого планування і розподілу ресурсів. В основі БНХ лежить концепція матеріального виробництва, яка передбачає поділ народного господарства на дві частини:
1) сферу матеріального виробництва, в рамках якої створюються суспільний продукт і національний дохід;
2) невиробничу сферу, функціонуючу за рахунок перерозподілу національного доходу.
Система національного рахівництва базується на розширеній концепції виробництва. У рамках даної концепції економічним виробництвом вважається процес, який контролюється і управляється господарюючим суб'єктом, в якому праця і капітал беруть участь у перетворенні одних товарів і послуг для створення інших товарів і послуг. У зв'язку з тим, що дане визначення економічного виробництва є дуже великим, у статистичній практиці були введені кордону економічного виробництва.

У СНР редакції 1993 практично всі види діяльності з виробництва товарів і послуг включаються до кордону економічного виробництва. Виняток становить діяльність домашніх господарств з надання особистих і домашніх послуг для власного споживання.
Економічне виробництво включає наступні види діяльності:
1) виробництво товарів, включаючи товари для власного споживання;
2) надання послуг для реалізації;
3) діяльність фінансових посередників;
4) надання неринкових послуг установами державного управління;
5) надання неринкових послуг некомерційними організаціями, обслуговуючими домашні господарства;
6) надання послуг найманої прислугою;
7) надання житлових послуг власниками осель для власного споживання.
Згідно СНС в кордону економічного виробництва входять також тіньова економіка і нелегальні, заборонені законом види діяльності.
Товарами називаються результати процесу економічного виробництва, що мають матеріально-речову форму, на які можуть бути поширені право власності та є попит.
Послуги як результат економічної діяльності поділяються на матеріальні, мають своїм результатом зміни в стані будь-яких предметів, і нематеріальні, що виражаються у зміні фізичного, розумового або економічного стану споживача.

Ринковий випуск включає товари та послуги, що виробляються для реалізації за економічно значущим цінами.
Неринкових називається виробництво товарів і послуг, призначених:
1) для власного кінцевого використання виробниками;
2) для надання споживачам безкоштовно або за цінами, які не є економічно значущими.
Основними споживачами інформації, отриманої в рамках СНР, є:
1) органи державного управління, які використовують її при прийнятті рішень з питань макроекономічної політики;
2) підприємці та бізнесмени, які використовують її для кращого розуміння ситуації, макроекономічної ситуації;
3) міжнародні організації (ООН, МВФ, Світовий банк, ОЕСР), які використовують її при вирішенні питань , пов'язаних з організацією міжнародного економічного співробітництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 46. Поняття про систему національних рахунків (СНР). Поняття економічного виробництва і її меж у СНС "
 1. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 2. Система національних рахунків (СНР)
  понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а
 3. Система національних рахунків (СНР)
  понять , які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а
 4. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 5. Основні терміни і поняття
  система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічне безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і
 6. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 7. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 8. Контрольні питання
  поняття «оподатковуваний оборот»? 5. Хто є платником ПДВ? 6. Яким чином можна класифікувати пільги з ПДВ? 7. В які терміни сплачується ПДВ до відповідних бюджетів? 8. Поясніть роль
 9. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки.
 10. Терміни і поняття
  поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат)
 11. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 12. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 13. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 14. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 15. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  поняттю виробленого національного доходу. Сума доходів, що надходить у розпорядження країни (національний особистий дохід), підраховується як різниця між чистим внутрішнім продуктом і сальдо доходів підприємств і громадян даної країни за рубежем і доходами іноземців у цій країні. Цей показник приблизно відповідає поняттю використаного національного доходу. У кількісному
 16. Поняття якості життя
  поняття якості
 17. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 18. Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП
  поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП Мікроекономіка Споживання Чистий експорт Дефлятор ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) Інвестиції Номінальний ВВП Глава 22. Як вимірюється національний дохід 493 Питання Поясніть, чому в економіці держави сум-ма загальних доходів має дорівнювати сумі об-щих
 19. Тема 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
  системи національних рахунків, в якій відслідковується його розподіл не тільки в домашньому господарстві, а й серед акціонерних товариств, урядових установ, фінансових структур та приватних некомерційних організацій. 2. Факторний складу національного доходу. При визначенні величини НД розрізняють чотири елементи по-факторного доходу: 1) заробітна плата - оплата найманої праці працівників
 20. Запитання для самоперевірки
  поняття «державне регулювання економіки» з поняттям «економічна політика держави» і «господарський механізм»? 2. Чому сучасний капіталізм слід охарактеризувати як ринково-державно регульований, соціально орієнтований капіталізм? 3. Чому економічна система в країнах Західної Європи в найбільшій мірі в порівнянні з США і Японією заслуговує бути названою
© 2014-2022  epi.cc.ua