Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП

Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП Мікроекономіка Споживання Чистий експорт Дефлятор ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) Інвестиції Номінальний ВВП Глава 22. Як вимірюється національний дохід 493 Питання Поясніть, чому в економіці держави сум-ма загальних доходів має дорівнювати сумі об-щих витрат.
Що більше вплине на показник ВВП - про-ництво малолітражного автомобіля або ши-карного лімузина? Чому? Фермер продав пекарю пшениці на $ 2. Пекар виготовив з неї хліб, який продав за $ 3. На скільки збільшився ВВП? Багато років тому Пеггі зібрала колектив-цію грамплатівок, витративши на їх придбання-ня $ 500. Вчора вона продала її за $ 100.
Як ця угода вплинула на ВВП? Випишіть 4 складові ВВП і приведіть по одному прикладу для кожної. Уявіть, що в 2001 р. в якоїсь гіпотетічен-ської економіці вироблено 100 буханок хліба, проданих по $ 2. На наступний рік було про-ізведен 200 буханок, проданих по $ 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП "
 1. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  основним джерелом доходів державного бюджету. Однак, виступаючи перераспределітель національного доходу, держава не тільки збирає податки, а й виплачує трансферти (Tr). Трансферти - це платежі, які домогосподарства і фірми безоплатно отримують від держави, тобто не в обмін на товари і послуги. Трансферні платежі держави домогосподарствам - це різного роду соціальні
 3. Валовий внутрішній продукт
  основний капітал, тобто витрати фірм на купівлю обладнання і промислове будівництво (промислові будівлі та споруди), 2) інвестиції в житлове будівництво, тобто витрати домогосподарств на купівлю житла; 3) інвестиції в запаси (товарно-матеріальні запаси): а) запаси сировини і матеріалів, необхідні для забезпечення безперервності процесу виробництва, б) незавершене виробництво,
 4. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  основні фонди та залишки нереалізованої продукції. По суті це загальна грошова вартість всіх потоків спожитих у суспільстві продуктів: ВНП=С + I + G + X, де С - споживання; / - інвестиції; G - державні закупівлі товарів; X - чистий експорт. Споживання (С) - включає поточне споживання всіх товарів і послуг. Відповідно до особливостей статистичного підрахунку усі товари
 5. Висновки
  поняття Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III , IV підрозділу суспільного виробництва Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний
 6. Запитання для самоперевірки
  основного капіталу - 10; витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг - 50; державні закупівлі товарів і послуг - 15; чистий експорт - (-4); непрямі податки - 5; трансфертні платежі - 2,5. Визначте: чистий національний продукт; національний дохід; особистий наявний дохід. І. Чим відрізняється чистий економічний добробут від валового внутрішнього продукту (ВВП)?
 7. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  макроекономіки. Макроекономіка - це частина економічної теорії, що вивчає економіку в цілому. Національна економіка, безумовно, являє собою сумарне поведінку ринкових агентів на мікроекономічному рівні, проте це не арифметична сума, що складається автоматично, так як при цьому чітко проявляються процеси, які слабо виражені або взагалі не видно на мікроекономічному
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  основним змістом яких є заперечення необхідності втручання держави в економічне життя і розуміння механізму саморегульованого ринку як єдиного ефективного регулятора господарських процесів. За державою залишається функція охорони існуючої системи. Ідеї економічного лібералізму грунтовно розробив А. Сміт, який виступав за скасування залишків регламентації
 9. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  основному це характерно і для феодалізму. Правда, земля в руках феодала частково слугувала засобом експлуатації, оскільки певну, як правило, незначну частину її він віддавав кріпаку, за що той змушений був половину або більшу частину робочих днів тижня трудитися на полі феодала-власника. Земля, знаряддя праці були частковим знаряддям експлуатації ще й тому, що
 10. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  основної мети суспільства. Для цього не можуть використовуватися наднормативні запаси, які лежать без руху, неякісні товари, застаріле обладнання, хоча вони і включені до статистики національного багатства. Найважливішими складовими національного багатства у всій сукупності створених матеріальних благ, або споживчих вартостей, є: 1) створені й накопичені в країні
© 2014-2022  epi.cc.ua