Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості

Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості базисного). На скільки відсотків виріс за рік кожен з по-казателей? Чому для держави бажано мати ви-сокий ВВП? Наведіть приклад події, ви-звавшего зростання ВВП, але що мав небажані наслідки для суспільства. Завдання для самостійної роботи На які зі складових ВВП вплинуть (якщо вплинуть) наступні угоди? Дайте своє пояс-ня. а. Сім'я купує новий холодильник. б. Тітка Джейн купує новий будинок. в. Ford продає зі складу автомобіль дово-ного випуску. р. Ви купуєте піцу. д. Уряд штату Каліфорнія проводить ремонт шосе № 101. е. Ваші батьки купують пляшку француз-ського вина. Чому, на вашу думку, витрати домашніх господарств на придбання нового житла відно-сятся до інвестиційної, а не споживчої складової ВВП? Подумайте над обоснова-ням віднесення витрат домашніх господарств на купівлю нового автомобіля до інвестицій, а не до споживання.
До яких іншим товарам буде застосовна ваша логіка? Як випливає з визначення ВВП, у ньому не вчи-розробляються вартість продажів і покупок товарів, що були у вжитку. Чому? У чому полягає перевага оцінки ВВП в ринкових цінах, а не натуральних показниках? 5. Уважно подивіться на наступні дані про стан економіки США і дайте відповідь на воп-роси. Дефлятор ВВП, у% до 1987р. Рік Номінальний ВВП, в S млрд 124 126 1993 1994 6343 6738 а. Визначте темпи зростання номінального ВВП в період з 1993 по 1994 р. (швидкість росту визначається як процентна зміна величини за певний період). б. Визначте темпи зростання дефлятора ВВП в період з 1993 по 1994 г .. в. Яким був реальний ВВП в 1993 р. в цінах 1987? р. Яким був реальний ВВП в 1994 р. в цінах 1987? д. Визначте темпи зростання реального ВВП в пе-ріод з 1993 по 1994 г . При зростанні цін доходи від продажів теж ростуть, однак цей факт не відбивається на реальному ВВП.
Чому економісти воліють викорис-494 зовать для оцінки добробуту суспільства ре-альний ВВП? 7. Коли фермер збирає врожай зерна на про-шлогоднем рівні, але продає його за більш ви-сокой ціною, його дохід зростає. У чому для нього будуть плюси і мінуси такої ситуації? 8. Якщо ВВП Китаю в три рази більше ВВП Шве-ції, то чи означає це , що і його економічне Частина 8. Макроекономічні показники добробут також вище? Дайте свої пояс-нения. 9. Товари та послуги, що не надходять на ринок і споживані в домашньому господарстві, як, на-приклад, овочі з собственногоогорода, не вчи-розробляються в ВВП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості"
 1. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  значення яких вимірюється в одиницю часу, як правило, в розрахунку на рік. До потоковим величинам відносяться Витрати на споживання (Q, заощадження (5), інвестиції (/), державні закупівлі (G), податки (7), експорт (?), імпорт (Z) і деякі Інші найважливіші показники. Запаси характеризують накопичений капітал, державний Борг, майно, національне багатство і т.д. Майно
 2. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  значень реального і номінального ВНП в різні роки. Про Часовий ряд представляє собою наборпоказателей вимірювання змінної в различ-ні моменти або інтервали часу. Форма подання окремих часових рядовможет бути табличній, як в табл. 2-7, або графи- чеський, як на рис. 2-321. Тренди та інші характе-ристики рядів зазвичай краще видно на графіку, ніж в таблиці. Наприклад, на рис.
 3. Глосарій
  значень змінної вразлічних тимчасових точках або інтервалах. ВИТІСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТІЦІЙ.Crowding in. Виникає в результаті скорочення державних витрат або зростання податків, викликають сніженіепроцентних ставок і, як результат, збільшують уровеньінвестіціонних витрат. ВИТІСНЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Crowding outВознікает як результат зростання державних витрат
 4. 4. Облік витрат виробництва
  значення має тільки випадок С, у той час як випадки А і В навряд чи грають якусь роль в реальному виробництві. Відмітна риса випадку С полягає в тому, що структура виробничих витрат змінюється нерівномірно. Якщо потенціал усіх недосконале подільних факторів використовується не повністю, то розширення виробництва призводить до зменшення середніх витрат виробництва, якщо тільки
 5. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  значен поточний (даний) рік, а індексом 0 - базовий рік, тому рt - ціни кожного виду товарів, що входять в ринкову корзину, в поточному році, р 0 - ціни цих товарів у базовому році, qt - кількості (ваги) кожного виду товарів, що входять в ринкову корзину, в поточному році, а q 0 - кількості (ваги) цих товарів у базовому році. І номінальний, і реальний ВВП підраховуються в грошових одиницях
 6. Інфляція та її показники
  значення набувають реальні цінності, а не гроші. У своїй книзі «Монетарна історія США» М. Фрідман, аналізуючи гіперінфляцію в Німеччині в жовтні 1923 р., дотепно описав відміну інфляції від гіперінфляції: якщо людина, яка везе візок, завантажену мішками грошей, залишає її біля входу в магазин і, вийшовши з магазину, виявляє, що візок на місці, а мішки з грошима зникли, то це
 7. 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і
  значення реального ВВП 2001, 2002 і 2003 рр.. В результаті ми виявимо реальний ріст ВВП з $ 200 в 2001 р. до $ 350 в 2002 р. і $ 500 в 2003 р., що свідчить про загальне збільшення обсягів випуску продукції, так як зіставлення проводилося в одних і тих же цінах. Номінальний ВВП - обсяг виробництва товарів і послуг, виражений у поточних цінах . Реальний ВВП - обсяг виробництва
 8. По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку
  значення річної інфляції, рас-лічений за допомогою ІСЦ, виявляється зави-шенним приблизно на 1%. Дефлятор ВВП також вимірює загальний рівень цін в економіці, але його значення визначається вартістю вироблених, а не споживаних товарів і послуг. Тому обсяги реалізації імпортної продукції позначаються на ІСЦ і не впливають на рівень дефлятора ВВП. Крім того, на відміну від ІСЦ,
 9. Глосарій
  значення та не включені до бюджету Д Демонополізація економіки - попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності (т. е. дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади та управління, спрямованих на недопущення, обмеження або усунення конкуренції) і одночасно сприяння формуванню ринкових відносин на основі розвитку конкуренції і
 10. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  значення для задоволення матеріальних і духовних потреб людей. За своїм змістом в умовах простого відтворення він виступає у вигляді предметів споживання. В умовах розширеного відтворення одна його частина йде на особисте споживання, а інша - на накопичення. Якщо позначити фонд заміщення буквою с, необхідний продукт - v, a прибавочний - т, то за своїм вартісним
© 2014-2022  epi.cc.ua