Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку

По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку нових, більш досконалих товарів. По-третє, він неадекватно відбиває з-трансформаційних змін в якості товарів і послуг. У силу цих причин значення річної інфляції, рас-лічений за допомогою ІСЦ, виявляється зави-шенним приблизно на 1%. Дефлятор ВВП також вимірює загальний рівень цін в економіці, але його значення визначається вартістю вироблених, а не споживаних товарів і послуг. Тому обсяги реалізації імпортної продукції позначаються на ІСЦ і не впливають на рівень дефлятора ВВП. Крім того, на відміну від ІСЦ, що розраховується на основі фіксованого набору товарів і послуг, дефлятор ВВП визначається з урахуванням усього спектра виробленої продукції, а значить, в ньому автоматично враховуються всі зміни її асортименту. Купівельна спроможність грошей з часом змінюється. Для визначення поточного еквівалента вартості товару його ціну в рік випуску треба помножити на відношення індексу цін теку-ного року до індексу цін на рік випуску.
Багато законів і контракти передбачають коригування платежів і зобов'язань з вченими-тому рівня інфляції. Однак у податковому за-законодавстві її використання носить ограни-чений характер. Поправка на інфляцію набуває особливого змісту в питаннях, що стосуються процентних ста-вок. Номінальна ставка відсотка визначає, на СКІЛЬКИ зростуть ваші кошти на банків-ському депозиті через певний період вре-мени. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної ставки і темпів інфляції. Основні поняття Індекс споживчих цін (ІСЦ) Індексація Темпи інфляції Номінальна ставка відсотка Індекс цін для виробника Реальна ставка відсотка Питання Що, на вашу думку, надасть більший впливав-ня на зміну індексу споживчих цін: десятивідсотковий зростання вартості курячого м'яса або ікри? Чому? Назвіть три причини недосконалості ІСЦ як вимірювача вартості життя. Коли зростає вартість будівництва під-водної човни для Військово-Морського Флоту, ка-кой показник змінюється більше - ІСЦ або дефлятор ВВП? Чому? Протягом певного періоду часу сто-імость пакета льодяників зросла з 10 до 60 цін-тов, а індекс споживчих цін з 150 до 300.
У скільки разів реально зросла ціна льодяників з урахуванням темпів інфляції? Поясніть, що таке реальна і номінальна ставка відсотка і як вони пов'язані між собою. 'Лава 23. Вимірювання вартості життя 509 а. Чи підвищується рівень життя середнього пенсіонера, що здобуває типовий набір то-варів і послуг? Наведіть свої пояснення. б. Літнім людям потрібно більше медицин-ських послуг, ніж молодим. Зростання цін намеді-цинские послуги випереджає середній рівень інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку "
 1. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  другого, мінова цінність товару, на який ще відсутній попит як на засіб обміну, визначається винятково попитом з боку людей, що прагнуть використовувати його для промислових потреб або для споживання, або для виробництва. І теорема регресії ставить своєю метою тлумачити перше виникнення грошового попиту на товар, попит на який до цих пір пред'являвся тільки з промисловими
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  другий, співвідношенням різних ча-стей, на які розпадається додаткова вартість (прибуток, відсоток, земельна рента, податки і т. п.) »1. Маркс вказував, що при аналізі динаміки попиту потрібно враховувати не тільки те, як розподіляється національний до-хід між робочим класом і експлуататорськими класами, але> і як розподіляється маса додаткової вартості між окремими групами
 3. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  другий, найважливішою причиною інфляції була надмірна мілітаризація економіки. За оцінками західних експертів, в СРСР на військові цілі витрачалося наприкінці 80-х рр.. НЕ 70, як зазначалося в офіційних джерелах, а від 250 до 300 млрд руб. Така різниця обумовлена тим, що в обсяги військових витрат раніше не включали витрати на виробництво устаткування для військових заводів, на метал, енергію,
 4. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  другий, операції форвардного типу. Операція «СПОТ» (від англ. Spot - готівковий, негайно оплачуваний) передбачає валютні угоди, згідно з якими поставка валюти здійснюється, як правило, протягом 24 ч. Відповідно до цього встановлюється і валютний курс «СПОТ» - базовий курс на момент укладання угоди. Різниця в часі між поставкою та оплатою валюти зумовлена
 5. 4. Облік витрат виробництва
  другого, будь-яке збільшення кількості споживчих товарів вимагає пропорційного збільшення витрачання факторів виробництва, або навіть більш ніж пропорційного збільшення їх витрачання. Якби обидві ці умови виконувалися завжди і без жодних винятків, то будь-яке прирощення z, расходуемое для збільшення кількості m товару g, було б використано для задоволення потреби,
 6. 2. Зауваження з приводу найпоширеніших помилок
  другий, зміна купівельної спроможності грошової одиниці обов'язково пов'язано із змінами взаємовідносин купують і продають. З метою обгрунтувати теорію, яка стверджує, що кількість грошей і ціни підвищуються та знижуються пропорційно один одному, в грошової теорії використовувалися процедури, абсолютно відмінні від тих, які сучасна економіка застосовує для дослідження інших проблем.
 7. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  враховує нові векселя. У цьому випадку кількості банкнот, вилучених з ринку шляхом погашення попередніх позик, відповідає кількість знову емітованих банкнот. В системі вільної банківської діяльності механізм обмеження кредитної експансії працює інакше. Він не має ніякого відношення до процесу, подразумеваемому так званим принципом Фуллартон [56]. Цей механізм полягає в
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  другий, у випадках, коли підприємство, що має статус надійного, з метою утвердження своїх позицій на ринку і створення необхідного іміджу в очах потенційних партнерів, звертається до послуг консультанта (наприклад, аудитора), проводить ревізію своєї діяльності (наприклад, аудиторську перевірку) і потім робить її результати надбанням гласності. По - третє, в тих випадках, коли підприємство
 9. Сукупний попит
  другий, очікування зміни рівня цін: якщо люди очікують зростання рівня цін, то вони збільшують попит на товари та послуги, прагнучи купити їх якомога більше за відносно низькими цінами в сьогоденні (так звана «інфляційна психологія»), що також веде до збільшення сукупного попиту; г) податки (Tx). Зростання податків призводить до скорочення наявного доходу, частиною якого є
 10. Тіньова економіка
  другий, воно виходить з того, що в суспільстві є люди менш здібні, є убогі, сірие , хворі та принципи людяності, гуманності вимагають, щоб всі мали якийсь мінімальний, гідний людини рівень життя. Ринкова система сама по собі, автоматично не забезпечує такої соціальної справедливості, соціальної рівності людей. Для наближення до нього необхідно державне
© 2014-2022  epi.cc.ua