Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства

Загальна чисельність осіб обох статей, зайнятих в економіці країни, розраховується як сума трьох показників:
1) працівників всіх підприємств і організацій усіх форм власності, діяльність яких юридично оформлена;
2) осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
3) неоплачуваних працівників сімейних підприємств.
За тривалістю найму на роботу виділяють:
1) постійних працівників;
2) тимчасових працівників;
3) сезонних працівників;
4) працівників, найнятих на випадкові роботи.
У чисельність персоналу підприємства на певну дату включаються:
1) працівники, які перебувають в обліковому складі;
2) особи, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств;
3) особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру.
У Облікова чисельність працівників за кожен день включаються наймані працівники, прийняті на постійну, сезонну або тимчасову роботу відповідно до штатного розкладу, а також працюючі власники організації, які отримують в ній заробітну плату. На підставі показника облікової чисельності працівників можна судити про те, якими потенційними трудовими ресурсами володіє підприємство на кожну дату.

У обліковий склад не входять особи, які працюють за договором підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру.
До осіб, які працюють за сумісництвом, відносяться як працівники даного підприємства, що працюють за сумісництвом у вільний від основної роботи час, так і працівники інших підприємств, що працюють за сумісництвом на даному підприємстві.
У явочне число працівників за кожен день включається чисельність працівників облікового складу, які з'явилися на роботу.
У число фактично працюючих включається чисельність працівників з з'явилися і приступили до роботи.
Ці категорії працівників можуть бути розраховані на кожен календарний день періоду, або в середньому за весь звітний період (місяць, квартал, рік). Проте для проведення економічного аналізу та розрахунку цілої низки показників необхідно знати показник середньої облікової чисельності працівників за певний період.
Залежно від характеру вихідної інформації застосовуються різні способи розрахунку середньої облікової чисельності працівників.
Середня облікова чисельність працівників за місяць:


або


Середня облікова чисельність працівників за час роботи:
1) середня спискова чисельність за відпрацьовані дні:


2) середня спискова чисельність за кілька місяців:


Середня облікова чисельність працівників по групі підприємств галузі, регіону, економіки в цілому розраховується підсумовуванням середньої облікової чисельності окремих підприємств.

Середня чисельність працівників, які працюють за сумісництвом, розраховується пропорційно до відпрацьованого ними часу.
Середня чисельність осіб, які працювали за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру, визначається аналогічно розрахунку показника середньої облікової чисельності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства "
 1. 55. Рух кадрів на підприємстві
  показників: 1) оборот кадрів, це сукупність працівників, прийнятих на роботу (тобто зарахованих до облікового складу) і вибулих працівників по відношенню до середньооблікової чисельності працівників за аналізований період; 2) інтенсивність обороту кадрів, характеризується такими коефіцієнтами: а) загальним оборотом кадрів (відношення сумарного числа прийнятих і вибулих за період працівників до
 2. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного рахунки всі фактори групуються на організаційно-технічний, який забезпечує абсолютне вивільнення чисельності персоналу, об'ємний і структурний чинники. При скороченні чисельності приріст продуктивності праці визначається як: де :
 3. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 4. Питання 34 . Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  показниками диференціації заробітної плати відносяться доцільний коефіцієнт диференціації і коефіцієнт фондів. Доцільний коефіцієнт диференціації розраховується за формулою: {foto118} де d1 - величина першого дециля (10% працівників мають зарплату нижче цього значення); d9 - величина дев'ятого дециля (10% працівників мають зарплату вище цього значення). Коефіцієнт фондів
 5. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  показників динаміки: 1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту: {foto44} де?? - Показник середнього абсолютного приросту населення; St - прогнозована чисельність населення в році t; S0 - чисельність населення на початок прогнозованого періоду; t - період прогнозу; 2) екстраполяція на основі показника середнього темпу зростання: {foto45} де? Xt -
 6. Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу
  показниками (табл. 15). Таблиця 15 Індекси виробництва за видами економічної діяльності [129] (%; 1991 р. - 100%) {foto95} Можна відзначити основні негативні підсумки економічного спаду в РФ: - втрата продовольчої безпеки країни (частка імпорту у продовольчих товарах перевищила 60%); - ліквідація великих сільськогосподарських підприємств і розорення понад 44 тис.
 7. Питання 42. Статистика обладнання
  показники потужності. Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу. Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість
 8. 2.5. Волго-Вятського ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
  чисельності промислово-виробничого персоналу Російської Федерації перевищує його питома вага в загальній чисельності населення і площі в масштабі Росії. У загальноросійському територіальному поділі праці ВВЕР виділяється виробництвом різноманітної продукції галузей машинобудування, хімічної та нафтохімічної, нафтопереробної, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової
 9. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 10. § 2. СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ, РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  показник в економіці. Класики економіки рацію, що до економії робочого часу зводиться всяка економія. Продуктивність праці-один з найважливіших показників економічної ефективності. Для курсу галузевої економіки необхідно чітко знати її суть і найголовніше-фактори, резерви і шляхи її підвищення в специфічних умовах самої галузі. Продуктивність праці - це вироблення продукції
 11. 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів
  питання стимулювання медичного персоналу за підвищення обсягу виконаних робіт, тобто необхідно встановити, наскільки зміна рівня заробітної плати відповідає зміні доходу установи. Питання для самоконтролю: 1. Привести класифікацію показників продуктивності праці медичних працівників. 2. Дати характеристику вартісним і трудовим показниками продуктивності
 12. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  показників собівартості, яка в сучасний період представлена наступною. 1. Кошторис витрат на виробництво (за економічними елементами витрат). 2. Собівартість всієї товарної продукції (за статтями калькуляції). 3. Собівартість одиниці найважливіших виробів (за статтями калькуляції). 4. Витрати на один карбованець товарної продукції: де: 3 - витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп.
 13. 7 КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
  показник - кількість штатного персонал і чисельність працівників, зайнятих на підставі цивільно-правових договорів. Залежно від галузі народного господарства (частково від предмета діяльності) підприємства діляться на промислові, сільськогосподарські, будівельні, торговельні та
 14. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  показником продуктивності праці промисловість Росії відстає від розвинених країн істотно. У Росії праця порівняно малопродуктивний і, відповідно, мало оплачувана. Таким чином, резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів у країні величезні і треба якомога швидше реалізувати їх. Народногосподарський ефект підвищення продуктивності праці величезний. Навіть
© 2014-2022  epi.cc.ua