Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 19. Баланс трудових ресурсів

Балансом трудових ресурсів (БТР) називається система показників, що відображають чисельність і склад трудових ресурсів, та їх розподіл на зайнятих по галузях економіки та формами власності, безробітних та економічно неактивне населення.
Баланс трудових ресурсів може бути складений:
1) по країні в цілому;
2) по окремим суб'єктам РФ;
3) краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевість.
До трудових ресурсів відносяться особи обох статей, потенційно здатні брати участь у виробництві товарів і послуг.
При визначенні чисельності трудових ресурсів велике значення має показник чисельності постійного населення.
Для того щоб привести у відповідність ресурсну і розподільну частини балансу трудових ресурсів у чисельність населення працездатного віку включається чисельність іноземних працівників, зайнятих в економіці на території країни.
Межі працездатного віку регулюються трудовим законодавством. У Росії до населення у працездатному віці належать жінки у віці від 16 до 54 років і чоловіки віком від 16 до 59 років. Але оскільки до складу трудових ресурсів включається тільки працездатне населення, з чисельності населення у працездатному віці виключається чисельність непрацюючих інвалідів I і II груп у працездатному віці і чисельність непрацюючих пенсіонерів у працездатному віці, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах.
Але до складу трудових ресурсів входять особи пенсійного віку, які продовжують трудитися.
Баланс трудових ресурсів складається з двох розділів. У першому розділі показуються ресурси, у другому - їх розподіл.
Схема балансу трудових ресурсів.
1. Джерела формування трудових ресурсів.
Всього трудових ресурсів, у тому числі:
а) працездатне населення у працездатному віці;
б) особи старшого віку та підлітки , зайняті в економіці, з них:
в) підлітки;
г) особи старше працездатного віку, зайняті в економіці або визнані безробітними.
2. Розподіл трудових ресурсів
а) всього зайнято економіки (без осіб в особистому підсобному господарстві), у тому числі:
- у галузях економіки;
- по найму веденням приватного домашнього господарства;
- служителів релігійних культів та ін;
б) учні у працездатному віці, що навчаються з відривом від виробництва ;
в) працездатне населення у працездатному віці, не зайняте економічною діяльністю чи навчанням.
За допомогою балансу трудових ресурсів в статистиці вирішуються такі завдання:
1) аналізується структура розподілу трудових ресурсів;
2) простежується динаміка перерозподілу трудових ресурсів між різними галузями і сферами діяльності;
3) добуваються відомості про чисельність і структуру незайнятого населення;
4) визначається рівень зайнятості населення;
5) характеризуються сформовані пропорції у розподілі трудових ресурсів.

Якщо зіставити дані балансу трудових ресурсів за кілька років, то вищеназвані завдання можна вивчити в динаміці.
Баланс трудових ресурсів є міжнародним статистичним стандартом. Цей стандарт був рекомендований для країн з плановою економікою, однак, балансові розрахунки трудових ресурсів не втратили свого значення і для країн з ринковою економікою. У цьому випадку схема балансу трудових ресурсів повинна бути адаптована до категорій статистики зайнятості, використовуваним країнами з ринковою економікою.
Аналітичні можливості балансу трудових ресурсів можна розширити шляхом розподілу працюючих на підприємствах різних форм власності та зайнятих у сфері приватного підприємництва по галузях економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 19. Баланс трудових ресурсів "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення
 2. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 3. § 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  балансу трудових ресурсів в чісленностьтрудоспособ-ного населення працездатного віку включається і чисельність іноземних працівників, зайнятих в економіці на території країни. До недавнього часу баланс трудових ресурсів обчислювався за середньорічними даними і поданим на 1 січня і 1 липня, що дозволяло вловлювати сезонну хвилю в розподілі трудових ресурсів. В даний час баланс
 4. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 5. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 6. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 7. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  балансу робочого часу; 3) оцінка використання фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом; - динаміка трудових
 8. Глава 14. Трудові ресурси
  трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 9. 4. Недостатня увага до людського фактору
  трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому , що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як свого роду "змінні" величини. Основна увага концентрується на таких показниках, як прибуток, доходи на акцію, витрати. Підвищенню кваліфікації працівників, їх
 10. 83. Теорія трудового селянського господарства
  баланс селянського господарства Організаційний план, або суб'єктивне відображення селянином системи цілей і засобів господарської діяльності, включав вибір напрям господарства, ув'язку трудових ресурсів і обсягів робіт , поєднання його галузей, баланс грошових надходжень і витрат, поділ споживаної і продається на ринку продукції. Концепція трудопотребітельскій балансу
© 2014-2022  epi.cc.ua