Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Баланс трудових ресурсів - система показників, що відображають чисельність і склад трудових ресурсів та їх розподіл на зайнятих по галузях народного господарства та формами власності, безробітних та економічно неактивне населення. Баланс трудових ресурсів складається щорічно по країні в цілому, по республіках у складі Російської Федерації, краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевість.
Баланс трудових ресурсів складається з двох розділів. У першому розділі показуються ресурси, у другому - їх розподіл.
Трудові ресурси - це особи обох статей, які потенційно могли б брати участь у виробництві товарів і послуг. В умовах планової економіки трудові ресурси були одним з основних показників статистики зайнятості. Вони мають важливе значення і в умовах ринкової економіки, оскільки інтегрують такі категорії, як економічно активне населення, що включає зайнятих і безробітних осіб, і економічно неактивне населення в працездатному віці.
Чисельність трудових ресурсів визначається виходячи з чисельності працездатного населення у працездатному віці та працюючих осіб за межами працездатного віку.
Межі працездатного віку регулюються трудовим законодавством. У Росії до населення у працездатному віці належать жінки у віці 16-54 років і чоловіки у віці 16-59 років. Але оскільки до складу трудових ресурсів включається тільки працездатне населення, чисельність населення в працездатному віці повинна бути зменшена на чисельність непрацюючих інвалідів I і II груп у працездатному віці і чисельність непрацюючих пенсіонерів у працездатному віці, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах. До складу трудових ресурсів включаються особи пенсійного віку, які продовжують трудитися.
З урахуванням того, що-при визначенні чисельності безробітних до складу безробітних включають і пенсіонерів, зайнятих пошуками роботи і готові приступити до роботи, цю категорію осіб, які теж впливають на ринок праці, слід включати в склад трудових ресурсів. До складу трудових ресурсів включаються також особи молодше 16 років, зайняті в економіці.
Чисельність трудових ресурсів визначається виходячи з чисельності постійного населення. Для приведення у відповідність ресурсної та розподільної частин балансу трудових ресурсів в чісленностьтрудоспособ-ного населення працездатного віку включається і чисельність іноземних працівників, зайнятих в економіці на території країни.
До недавнього часу баланс трудових ресурсів обчислювався за середньорічними даними і поданим на 1 січня і 1 липня, що дозволяло вловлювати сезонну хвилю в розподілі трудових ресурсів.
В даний час баланс складається за середньорічними даними (табл. 4.2).
Таблиця 4.Баланс трудових ресурсів
(середньорічна чисельність, тис. осіб)


  У тому числі
Всього місто село
01 Трудові ресурси

У тому числі:

02 працездатне населення у працездатному віці

03 особи старшого віку та підлітки, зайняті в економі з них:

04 особи старшого віку

05 підлітки

Розподіл трудових ресурсів

06 Всього зайнято в економіці (без осіб в особистому підсобному господарстві)

У тому числі:

07-29 по галузях економіки (за ЗКГНГ):

30 служителі релігійних культів та ін

31 за наймом веденням приватного домашнього господарства

32 Учні у працездатному віці, що навчаються з відривом від виробництва

33 Працездатне населення в працездатному віці, не зайняте економічною діяльністю і навчанням
     

У Росії баланс трудових ресурсів розраховується за схемою, наведеною в табл. 4.2. Аналітичні можливості баданса трудових ресурсів розширюються в результаті розподілу працюючих на підприємствах різних форм власності та зайнятих у сфері приватного підприємництва по галузях економіки (табл. 4.3).
На основі даних балансу трудових ресурсів можна проаналізувати структуру розподілу трудових ресурсів, простежити динаміку перерозподілу трудових ресурсів між різними галузями і сферами діяльності, отримати відомості про чисельність і структуру незайнятого населення.
Баланс трудових ресурсів є міжнародним статистичним стандартом, який був рекомендований для країн з плановою економікою. Балансові розрахунки трудових ресурсів не втратили свого значення і для країн з ринковою економікою, але схема балансу повинна бути адаптована до категорій статистики зайнятості, використовуваним країнами з ринковою економікою. При цьому слід мати на увазі, що прийняття балансу в якості міжнародної статистичної норми не супроводжувалося докладним описом методології та схеми побудови балансу трудових ресурсів.
У схему балансу (див. табл. 4.2), за якою в даний час розробляється баланс трудових ресурсів у Росії, в розділ розподілу трудових ресурсів необхідно внести ряд змін, пов'язаних з тими змінами, які були внесені в статистику зайнятості в останні роки.
У балансі трудових ресурсів повинні використовуватися ті ж категорії, що і в інших розділах статистики зайнятості. Тільки в цьому випадку на основі даних балансу можна буде комплексно вивчати структуру і використання трудових ресурсів.
Таблиця 4.Распределеніе працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та зайнятих у сфері приватного підприємництва по галузях економіки
(тис. осіб)


Зміни схеми балансу (в частині використання трудових ресурсів) повинні бути проведені за такими напрямками.
Першим рядком в частині використання трудових ресурсів має бути економічно активне населення, а потім зайняте населення, розподілене по галузях. При розподілі зайнятих по галузях в перспективі слід переходити на МСОК. Великим недоліком, що знижує аналітичні можливості балансу, є відсутність в якості самостійної позиції даних про безробітних. Включення безробітних в якості складової частини економічно неактивного населення суперечить тим методологічним принципам, які використовуються в російській статистиці зайнятості, і не дозволяє виходячи з даних ба-Ланса отримати відомості про чисельність трудових ресурсів, які активно діють на ринку праці.
У наведеній схемі (див. табл. 4.2) в чисельності зайнятих не враховуються військовослужбовці, але в Класифікації статистичних даних про склад робочої сили, економічної активності і статус в зайнятості, яка діє і є нормативним актом російської статистики, йдеться про те, що «наймані працівники поділяються на підгрупи; а) цивільне населення, б) військовослужбовці». : Не слід надавати галузевої статус в зайнятості служителям релігійних культів, а в рамках існуючого класифікатора видів діяльності доцільно діяльність громадських організацій відокремити від апарату органів державного управління. У цю нову позицію слід було б включити як складову частину працівників релігійних об'єднань.
Ці зміни в схемі балансу дозволять уточнити межі між такими категоріями, як економічно активне населення, зайняті особи, безробітні, економічно неактивне населення в працездатному віці, а-також розширити аналітичні можливості балансу трудових ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ "
 1. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 2. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
 3. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 4. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 5. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  балансу робочого часу; 3) оцінка використання фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом; - динаміка трудових
 6. Глава 14. Трудові ресурси
  трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 7. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 8. 4. Недостатня увага до людського фактору
  трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому, що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як свого роду "змінні" величини. Основна увага концентрується на таких показниках, як прибуток, доходи на акцію, витрати. Підвищенню кваліфікації працівників, їх
 9. 83. Теорія трудового селянського господарства
  баланс селянського господарства Організаційний план, або суб'єктивне відображення селянином системи цілей і засобів господарської діяльності, включав вибір напрям господарства, ув'язку трудових ресурсів і обсягів робіт, поєднання його галузей, баланс грошових надходжень і витрат, поділ споживаної і продається на ринку продукції. Концепція трудопотребітельскій балансу
 10. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  трудових ресурсів. Кожна галузь має свої кадри. Кадри промисловості становлять найважливішу частину кадрів національної економіки. Трудові ресурси галузей промисловості складають приблизно 30% трудових ресурсів всього народного господарства. Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємці, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи. Як правило, трудові
 11. РЕЗЮМЕ
  трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною
 12. Висновки
  баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
© 2014-2022  epi.cc.ua