Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

55. Рух кадрів на підприємстві

Найважливішою характеристикою стану персоналу підприємства є його динаміка: працівники надходять на роботу, звільняються, йдуть у відпустку, на навчання, на пенсію, в армію.
При плануванні додаткової потреби у працівниках обов'язково потрібно враховувати догляд персоналу з підприємства, і число новоприбулих працівників. Тому для проведення розрахунків та визначення додаткової потреби в кадрах (на розширення обсягів виробництва та інші цілі) використовуються такі формули:

Додаткова потреба в керівниках, спеціалістах, службовців, робітників визначається за кількістю вакансій відповідно до затверджених штатами і з урахуванням передбачуваної убутку цих працівників з різних причин.
Певні зміни чисельності працюючих на підприємстві, оновлення і зміна професійного складу природні, і мають місце на будь-якому підприємстві.
Внутрішньовиробничим рух кадрів включає в себе: кваліфікаційне рух і перехід працівників з однієї категорії в іншу. Аналіз внутрішньовиробничого переміщення повинен показати, які є на підприємстві можливості кваліфікаційного просування, отримання роботи за інтересами з оптимальними для працівника умовами і оплати праці.

Зовнішнє рух персоналу підприємства враховується рядом показників:
1) оборот кадрів, це сукупність працівників, прийнятих на роботу (тобто зарахованих до облікового складу) і вибулих працівників за відношенню до середньооблікової чисельності працівників за аналізований період;
2) інтенсивність обороту кадрів, характеризується такими коефіцієнтами:
а) загальним оборотом кадрів (відношення сумарного числа прийнятих і вибулих за період працівників до середньооблікової чисельності персоналу підприємства);
б) оборотом з прийому (відношення числа прийнятих за період працівників до середньооблікової чисельності працівників підприємства);
в) оборотом по вибуття (відношення вибулих працівників до середньооблікової чисельності працюючих на підприємстві);
3) коефіцієнт заповнення працівників. Це заповнення працівників, які залишили підприємства з різних причин, знову прийнятими працівниками (відношення чисельності прийнятих працівників до чисельності вибулих працівників);
4) коефіцієнт сталості кадрів. Це відношення чисельності працівників, які перебувають в обліковому складі весь рік, до середньооблікової чисельності працівників року.

Часто в економічних розрахунках для характеристики руху кадрів використовується показник рівень плинності кадрів.


Отримані дані необхідно порівнювати з аналогічними розрахунками попередніх років. Подальший аналіз показників персоналу підприємства може бути направлений на виявлення причин звільнення працівників. Крім того, завжди доцільно знати стан персоналу за окремими ознаками: віком, статтю, кваліфікації, стажу роботи, динаміці оцінок праці та ін Аналіз плинності кадрів необхідно проводити не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих його структурним підрозділам, групам працівників.
Докладний аналіз проблемних сторін стану і руху персоналу - одна з умов раціонального його використання та підвищення ефективності роботи підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Рух кадрів на підприємстві "
 1. Чи повинні компанії співпрацювати з вузами в пошуках кадрів для себе або випускники повинні самі" продавати "себе?
  Кадрів відновиться і стане ще більше. Тому компаніям з часом доведеться налагоджувати тісний контакт з навчальними закладами запрошувати на роботу випускників. Але перш ніж відбудуться зміни пройде кілька років важкої кризи. І звільняти будуть частіше, ніж набирати. Особливо нелегко доведеться молодим
 2. ГЛАВА 23. Витрати на освіту, підготовку кадрів та культуру
  кадрів і
 3. 26. Види ринку праці
  руху працівників і заповнення вакантних місць, особливості регулювання на основі колективного договору. Зовнішній (професійний) ринок праці орієнтований на закінчену підготовку, про яку свідчить диплом та сертифікат про освіту у працівника; основну форму профпідготовки - систему учнівства; мобільність робочої сили між фірмами та підприємствами в силу наявності у працівника
 4. 27. Сегменти ринку праці
  руху, прогресивна технологія, схема управління. Вторинний ринок праці - це ринок, для якого характерні плинність кадрів, нестабільна зайнятість, низький рівень заробітної плати, відсутність професійного просування, зростання кваліфікації, наявність відсталою техніки і технології, відсутність профспілок. Причини поділу ринку праці на сегменти: різниця у рівні економічної
 5. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  кадрової політики та управління персоналом, який укладає відомості по організаційній будові підприємства, яка зобов'язана відповідати цілям і завданням, даного підприємства; про систему керівництва; кількістю кадрів та умови їх відбору; про оплату праці та підставах трудової діяльності, а також про організацію праці, навчанні працівників та соціальної інфраструктурі; - оцінка ризику і страхування від
 6. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  рух на основі розгорнутого висновки за результатами тестування та атестації. У фірмах використовуються спеціально розроблені схеми заміщення співробітників, враховують всі витрати на наймання, звільнення, просування персоналу та управління ім. Зазвичай це видатки відбір персоналу, введення в посаду, навчання у період роботи, виплати на програми соціального страхування тощо У кадровій
 7. Кому дістається прибуток?
  Кадрів, соціальні потреби працівників підприємства та інші цілі. Нарешті, з чистого прибутку бізнесмен отримує належний йому особисто підприємницький
 8. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  кадрів для малих
 9. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  руху кадрів; »штатні нормативи; - регістри бухгалтерського обліку з нарахування заробітної плати, особові рахунки працівників; - матеріали результатів атестацій та обстежень умов роботи персоналу та
 10. 3. Використання консультантів
  кадрового складу, система оплати праці, підвищення кваліфікації та навчання кадрів, організація охорони праці і медичного обслуговування, психологічний клімат у колективі; 4) поточне управління виробництвом і його обслуговуванням: організація і планування виробництва, контроль якості продукції, матеріально-технічне забезпечення, організація ремонту і капітальних вкладень, технологічні
 11. Рух факторів виробництва
  рух факторів виробництва залежить не тільки від попиту і пропозиції цих факторів у різних країнах, але і від різної мобільності факторів, різних бар'єрів на шляху їх руху і багатьох інших моментів, які заважають цьому руху. Проте обсяг міжнародного руху факторів виробництва цілком можна порівняти з обсягом міжнародної торгівлі. На цій основі будуються теорії
 12. 6.3. Інфраструктура ринку
  кадрів, регулювання міграції робочої сили і т. д. Як видно, основними елементами класичної ринкової інфраструктури є: торговельна мережа, біржі та банки. Розглянемо кожен з них в
© 2014-2022  epi.cc.ua