Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

54. Система професійного відбору

Відбір кадрів - це процес вивчення претендентів з метою встановлення їх придатності для виконання обов'язків на певних робочих місцях або посадах, а також вибору із сукупності претендентів найбільш відповідних з урахуванням відповідності їхньої кваліфікації, спеціальності, особистих якостей і здібностей характеру діяльності, інтересам організації.
У сучасних умовах в основі формування трудового колективу лежить науково обгрунтована система раціонального відбору бажаючих шляхом об'єктивної оцінки індивідуальних особливостей людини (його здоров'я, схильностей, можливостей тощо) і відповідно їх об'єктивним потребам суспільства або організації. Ця система, що отримала назву професійного відбору, складається з чотирьох елементів: професійної орієнтації, професійної консультації, власне професійного відбору та професійної адаптації.
Професійна орієнтація - це комплекс взаємопов'язаних економічні, соціальні, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на формування професійного покликання, виявлення здібностей, інтересів, придатності та інших факторів, що впливають на вибір професії або на зміну роду діяльності.
Професійна орієнтація є елементом системи професійного відбору, її мета полягає у виявленні професійних інтересів, здібностей та придатності до тієї чи іншої професії, в показі соціального престижу кожної з них, привабливості та змістовності, ціннісної її значущості, сприяють появі схильності особистості до даного виду трудової діяльності.
Шлях людини до професії через професійну орієнтацію складається з трьох етапів: знайомства з професією, що дозволяє мати про неї повне і правильне уявлення; наближеного усвідомленні своїх інтересів і здібностей до даної професії; прийняття рішення (тобто вибору або відмови).
Більш глибоке розуміння значимості професії, її специфічних особливостей закладається під час професійної консультації. Вона проводиться на підприємстві (на робочому місці) найбільш досвідченими фахівцями і сприяє появі, у що обирає професію, більш певного рішення - вибору або відмови від неї.
З числа побажали отримати дану професію проводиться професійний відбір. Професійний відбір - участь у наймі і відборі персоналу з урахуванням вимог конкретних професій і робочих місць з метою поліпшення профорієнтації працівників.
Основне завдання професійного відбору полягає в тому, що при цьому необхідно передбачити можливості успішної професійної орієнтації в діяльності, якою людина раніше не займався. Основними методами професійного відбору є:
1) бесіди з кандидатами із заповненням спеціальних банків та інтерв'ю;
2) професіограми - описи соціально-економічних, виробничо-технічних, санітарно-гігієнічних, психологічних та інших особливостей окремих професій;
3) тести, які допомагають найбільш точно визначити придатність людини до конкретної роботи, виду трудової діяльності.
Професійна адаптація зводиться до перебудови фізіологічних функцій внаслідок реакції організму на зміну умов середовища. При цьому ускладнюються процеси, що забезпечують трудову діяльність людини.
Таким чином, професійний відбір - це процес виявлення за допомогою науково-обгрунтованих методів ступеня і можливості формування медичної, соціальної та психофізіологічної придатності людини для виконання тієї чи іншої роботи (тобто у визначенні професійної придатності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. Система професійного відбору "
 1. Структурна перебудова системи освіти
  системи освіти передбачає розширення різноманіття загальноосвітніх установ, стимулювання створення нових видів освіти і типів навчальних закладів; розвиток інтеграції освітніх установ різних профілів і рівнів в сільській місцевості; віднесення середніх спеціальних навчальних закладів до неуніверситетські рівнем вищої освіти; проведення диференціації установ
 2. Процес відбору
  професійний розвиток своїх співробітників, вони повинні дуже ретельно підходити до того, кого і як вони приймають на роботу. Критерій "головне, щоб людина була хороша" тут явно недостатній. Організації, що намагається побудувати свою діяльність на принципах колективної роботи, гнучкості і безперервного навчання, необхідно підбирати людей, які можуть вписатися в її культуру. Традиційні
 3. Масштаби професійного навчання
  системи професійного навчання в компаніях є концепція "гнучкого працівника". Метою є відбір і підготовка людини не по одній, а принаймні за двома, а краще - за трьома спеціальностями, а потім вже на підвищення кваліфікації протягом усього життя. Більшість американських фірм не витрачають на навчання тих коштів, які дійсно необхідні для зростання продуктивності
 4. ВІДБІР АКЦІЙ ДЛЯ НІЧНИЙ ПОЗИЦІЇ
  відбір акцій, складових цю категорію, то краще всього придивлятися до акцій, що рухають ринок. В Інтернет існує безліч стра-298 Дейтрейд онлайн ниць, де повідомляється про найбільш активних акціях дня. CNBC також буде постійно інформувати вас про найважливіші рухах. Служба новин в реальному режимі часу регулярно надаватиме вам найсвіжішу інформацію. Пам'ятайте,
 5. Сануючих функція
  система. Він постійно проводить «природний відбір» серед учасників господарської діяльності. Використовуючи інструмент конкуренції, ринок очищає економіку від неефективно функціонуючих підприємств. І навпаки, дає зелене світло більш заповзятливим і активним. В результаті селекційної роботи ринку підвищується середній рівень ефективності, піднімається стійкість національного господарства в
 6. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  відбір тих претендентів, які безпосередньо звертаються на фірму за роботою; - наймання кадрів за допомогою рекламних оголошень у засобах масової інформації; - звернення до державні та приватні агентства зі сприяння найму. При цьому при відборі претендентів аксіомою у кадрових службах фірм вважається положення, при якому число розглянутих кандидатів на посади, як мінімум, в два
 7. Проведемо аналогію між фірмами-монополі-стами і професійними спілками.
  Систем заробітної плати березня 1994 звичайний бейсболіст у головній професійній лізі заробляв S 1,2 млн на рік, середній лікар - $ 177 тис., а фабричний робітник - $ 22 тис. Такий величезний розрив в доходах, настільки распространеннийв американської еко-
 8. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
  системи планування, організації та контролю маркетингу. В ході цієї роботи використовується функція маркетингових досліджень, звана бенчмаркингом, змістом якої є мистецтво виявлення того, що інші фірми роблять краще, і застосування їхніх методів і стилю роботи у своїй фірмі. Девіз бенчмаркінгу: «від кращого до кращого». У нашій країні багато років проблеми маркетингу не були
 9. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  професійних захворювань сплачуються страхувальником за тарифами (табл. 8.7). Таблиця 8.7. Страхові тарифи у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах (доходу) застрахованих, а у відповідних випадках - до суми винагороди за цивільно-правовим договором у відповідності з видами економічної діяльності за класами професійного ризику
 10. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  системи збору, генерування та відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих у регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 11. Стаття 2. Зайняті громадяни
  професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та інших освітніх
 12. Інституціоналістів на ринку праці
  професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 13. 3. ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН-ІМПОРТЕРІВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  системами); - обмеження особистісного і психологічного плану. Так, наприклад, претендент на отримання громадянства ПАР повинен мати "добрий характер". У США здавна обмежений в'їзд для представників будь-якої з партій тоталітарного типу. Значення того чи іншого якісного ознаки при відборі іммігрантів не є постійним і може змінюватися на користь інших пріоритетів. Разом з тим, за
 14. Традиційний підхід до навчання
  професійного навчання. Це не могло не позначитися на продуктивності праці і якості. Відносно невелика кількість американських фірм проводять професійне навчання своїх співробітників у такому обсязі і такої якості, які потрібні для успішної діяльності на світових ринках. Таке навчання дозволяє проводити перепідготовку працівників базових галузей або готувати керівників і
 15. Г. Система розробки нових товарів
  відбору ідей нових товарів і послуг? 2. Наскільки ефективно оцінюють регіональні економічні суб'єкти задуми товарів і послуг, можливості виробництва і реалізації нових товарів і послуг? 3. Наскільки ефективно здійснюються на регіональних економічних суб'єктах ринкові випробування нових товарів і
 16. Висновки
  професійних послуг з планування ц управлінню, до яких відносяться насамперед консалтинг і перевірка фінансового стану підприємства (аудит). Ці послуги надаються незалежними фірмами, а також індивідуальними професіоналами. 3. Комп'ютерні програми, розроблені для складання бізнес-планів, дозволяють зробити цей процес більш ретельним і детальним, автоматизуючи ряд розрахунків
 17. 1. Економічні агенти
  відбору альтернативних варіантів використання економічних ресурсів. У господарській діяльності беруть участь господарюючі суб'єкти, звані в економічній теорії економічними
© 2014-2022  epi.cc.ua