Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньФедеральним законом від 19 грудня 2006 р. N 235-ФЗ встановлено, що в 2007 році страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань сплачуються страхувальником за тарифами (табл. 8.7).

Таблиця 8.7. Страхові тарифи у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах (доходу) застрахованих, а у відповідних випадках - до суми винагороди за цивільно-правовим договором у відповідності з видами економічної діяльності за класами професійного ризику

--- T --- --- - T ---
| N | Підстава |% до нарахованої |
| класу | | оплати праці |
+ --- + --- --- + --- --- +
| I | Клас професійного ризику | 0,2 |
+ --- + --- --- + --- +
| II | Клас професійного ризику | 0,3 |
+ --- + --- --- - + --- +
| III | Клас професійного ризику | 0,4 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| VI | Клас професійного ризику | 0,5 |
+ --- + --- --- + --- +
| V | Клас професійного ризику | 0,6 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| VI | Клас професійного ризику | 0,7 |
+ --- --- + --- --- + --- +
| VII | Клас професійного ризику | 0,8 |
+ --- + --- --- + - --- +
| VIII | Клас професійного ризику | 0,9 |
+ --- + --- --- + --- - +
| IX | Клас професійного ризику | 1,0 |
+ --- + --- --- --- + --- +
| X | Клас професійного ризику | 1,1 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XI | Клас професійного ризику | 1,2 |
+ --- - + --- --- + --- +
| XII | Клас професійного ризику | 1,3 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XIII | Клас професійного ризику | 1,4 |
+ - --- + --- --- + --- +
| XIV | Клас професійного ризику | 1,5 |
+ --- + --- --- + --- +
| XV | Клас професійного ризику | 1,7 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XVI | Клас професійного ризику | 1,9 |
+ --- + - --- --- + --- +
| XVII | Клас професійного ризику | 2,1 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XVIII | Клас професійного ризику | 2,3 |
+ --- --- + --- --- + --- +
| XIX | Клас професійного ризику | 2,5 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XX | Клас професійного ризику | 2,8 |
+ --- + --- --- + --- +
| XXI | Клас професійного ризику | 3,1 |
+ --- + --- --- --- + --- +
| XXII | Клас професійного ризику | 3,4 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XXIII | Клас професійного ризику | 3,7 |
+ --- + --- --- + --- +
| XXIV | Клас професійного ризику | 4,1 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XXV | Клас професійного ризику | 4,5 |
+ --- --- + --- --- + --- +
| XXVI | Клас професійного ризику | 5,0 |
+ --- + --- --- + - --- +
| XXVII | Клас професійного ризику | 5,5 |
+ --- + --- --- + --- - +
| XXVIII | Клас професійного ризику | 6,1 |
+ --- + --- --- --- + --- +
| XXIX | Клас професійного ризику | 6, 7 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XXX | Клас професійного ризику | 7,4 |
+ --- --- + --- --- + --- +
| XXXI | Клас професійного ризику | 8,1 |
+ --- + --- --- + --- --- +
| XXXII | Клас професійного ризику | 8,5 |
L- --- + --- --- + ---

У 2007 році страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань сплачуються у розмірі 60% розміру страхових тарифів, наведених у табл.
8.7:
1) організаціями будь-яких організаційно-правових форм в частині нарахованих по всіх підставах незалежно від джерел фінансування виплат в грошовій і натуральній формах працівникам, які є інвалідами I, II і III групи;
2) наступними категоріями роботодавців:
а) громадськими організаціями інвалідів (у тому числі створеними як спілки громадських організацій інвалідів), серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 80%;
б) організаціями, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів і в яких середньооблікова чисельність інвалідів становить не менше 50%, а частка зарплати інвалідів у фонді оплати праці складає не менше 25%;
в) установами, які створені для досягнення освітніх, культурних, лікувально-оздоровчих, фізкультурно-спортивних, наукових, інформаційних і інших соціальних цілей, а також для надання правової та іншої допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та їх батькам , єдиними власниками майна яких є зазначені громадські організації інвалідів.

Завдання 1
Меблеве підприємство реалізувало своєму працівникові власну продукцію за фактичною собівартістю два дивани за ціною 10 000 руб. з урахуванням ПДВ. Продажна ціна дивана для покупців 15 000 руб. з урахуванням ПДВ.
Завдання: Визначте податкову базу для обчислення ЕСН.
Рішення: 15 000 руб. х 2 - 10 000 руб. х 2=10 000 руб.
Відповідь: 10 000 руб.

Завдання 2
Фізичній особі за створення підручника нараховано винагороду в розмірі 25 000 руб. Автор не представив документи, що підтверджують його витрати.
Завдання: Визначте податкову базу по ЕСН.
Рішення: 25 000 руб. - (25 000 руб. Х 20%)=20 000 руб.
Відповідь: 20 000 руб.

Запитання для самоконтролю
1. Перерахуйте платників податків ЕСН.
2. Як встановлюється об'єкт оподаткування по ЕСН?
3. Від чого залежить величина податкової бази ЕСН?
4. Наведіть приклади звільнення від сплати ЕСН.
5. Які ставки єдиного соціального податку?
6. Визначте податковий період по ЕСН.
7. Який порядок обчислення податкової бази по ЕСН?
8. Які строки сплати ЄСП передбачає НК?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "
 1. Питання 2 Єдиний соціальний податок (внесок) і його роль у реалізації соціальної політики
  страхування (ФОМС), фонд соціального страхування Російської Федерації (ФСС РФ), Державний фонд зайнятості населення (ГФЗН РФ) - і відповідальності платників перед ними. В даний час для всіх цих фондів в принципі встановлена одна і та ж база - виплати, нараховані на користь працівників, але різні ставки (ПФР - 29%, ФОМС - 3,6%, ГФЗН РФ - 1,5%, ФСС РФ - 5,4%), в сукупності
 2. Порядок визначення витрат
  страхування працівників і майна, включаючи страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 8) суми ПДВ по оплачених товарах (роботах, послугах), придбаних платником податку і підлягає включенню до складу витрат; 9) відсотки, що сплачуються за надання в
 3. 4.6. Додаткова інформація
  страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в
 4. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  страхування експортних кредитів, безпосереднє субсидування експорту. При цьому на зміну традиційним формам такого стимулювання приходять більш гнучкі, орієнтовані, в першу чергу, на виборче стимулювання окремих важливих видів продукції, зокрема, тих, які визначають розвиток НТР, базових галузей промисловості. Так, експортне кредитування в розвинених країнах світу
 5. Словник термінів
  страхування, фонди обов'язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення. Гарантійне зобов'язання, або доручення - форма забезпечення банківської позики. Державне регулювання - законодавчо оформлена система зовнішнього впливу на підприємство. Державне фінансування - метод безповоротного надання фінансових ресурсів суб'єктам
 6. § 3. ВИДИ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ
  страхування в Німеччині наприкінці XIX століття. Тут були прийняті закони про страхування від нещасних випадків і по хворобі (1883-1884 рр..), Про введення пенсій по старості та інвалідності (1899 р.). Потім система державного соціального страхування була організована в Австрії, Данії, Франції, Великобританії та інших країнах. В умовах посткапіталістіческого суспільства в другій половині XX в.
 7. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  страхування по безробіттю, які надають втратили роботу матеріальну допомогу. Ці фонди утворюються значною мірою за рахунок відрахувань із заробітної плати працюючих. У зв'язку з багатьма обмеженнями фондами страхування по безробіттю може користуватися менше половини безробітних. При законодавчому визначенні розмірів посібників з безробіття і тривалості їх виплат виникають
 8. Грошовий ринок
  страховка? заклад? заставу? іпотека. Слово «кредит» означає довіру. У певних умовах кредит видають під довіру. Його називають бланковий кредит. В умовах ринкової економіки такий кредит дорожче. При видачі кредиту звичайно не задовольняються довірою, а забезпечують кредит тим чи іншим чином. Найпростішою формою забезпечення можна вважати гарантію його повернення суб'єктом. Порука?
 9. Ринок праці
  страхові, аліменти і т.п. Пільги --- + --- загального-? місцеві сударств. --- + --- Міські? роботодавців --- + --- галузеві? фірмові --- + - спільні? індивідуальні Другий елемент заробітку? пільги (привілеї). Вони також різноманітні у сучасному світі і розрізняються
 10. Питання 2 Інші податки та збори цільового призначення
  страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є одним з видів соціального страхування. Відповідно до Федерального закону від 16 липня 1999 р. N 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування" обов'язкове соціальне страхування - частина державної системи соціального захисту населення, специфікою якої є здійснюване
© 2014-2022  epi.cc.ua