Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

53. Склад персоналу підприємства

Під персоналом розуміється особовий склад підприємства (організації), що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників цього підприємства.
Основними ознаками персоналу є:
1) наявність його трудових відносин з роботодавцем, які оформляються трудовим договором (контрактом). Працюючі власники і співвласники організації включаються до складу персоналу, якщо вони крім належної їм частини доходів отримують відповідну оплату за те, що беруть участь своєю особистою працею в діяльності організації;
2) володіння певними якісними характеристиками (професією, спеціальністю, кваліфікацією та ін.), наявність яких визначає діяльність працівника на конкретній посаді або робочому місці, а, отже, віднесення його до однієї з категорій персоналу: керівників, фахівців, інших службовців (технічних виконавців), робітників;
3) цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто забезпечення досягнення цілей організації шляхом встановлення адекватних їм цілей окремого працівника і створення умов для їх ефективної реалізації.
Для сучасних організацій, що працюють у ринкових умовах, характерна наявність осіб, груп, які, не будучи їх персоналом, входять в кадрове простір цих організацій, зацікавлено беручи участь в їх ефективному функціонуванні.
До них відносяться: акціонери, які не працюють в даній організації, рада директорів, який несе повну відповідальність за її діяльність і прийняття управлінських рішень, зовнішні керуючі й інші групи.
Структура і склад персоналу підприємства (організації) може бути статистичної та аналітичної. Статистична структура відображає розподіл персоналу і його рух в розрізі зайнятості за видами діяльності, а також категорій і груп посад. Тому виділяється персонал основних видів діяльності (наприклад, основні і допоміжні робітники) і неосновних видів діяльності (наприклад, працівники соціальної сфери). У свою чергу, всі вони поділяються на категорії: керівників, фахівців, інших службовців, робітників. Аналітична структура підрозділяється на загальну і приватну. У розрізі загальної структури персонал розглядається за такими ознаками, як професія, кваліфікація, освіта, стать, вік, стаж роботи. Приватна структура відображає співвідношення окремих груп працівників (наприклад, зайнятих ручною працею).
За ознакою участі у виробничому або управлінському процесі, тобто по характеру трудових функцій, склад персоналу можна представити таким чином:
1) керівники, які здійснюють функції загального управління.
Їх умовно поділяють на три рівні: вищий (організації в цілому - директор, генеральний директор, керуючий і їх заступники); середній (керівники основних структурних підрозділів - відділів, цехів; головні спеціалісти); низовий (працюючі з виконавцями - керівники бюро, майстра). До числа керівників відносяться особи, що займають посади менеджерів, у тому числі менеджера оп персоналу;
2) спеціалісти - особи, які здійснюють економічні, інженерно-технічні, юридичні та інші функції. До них відносяться економісти, юристи, інженери-технологи, інженери-механіки, бухгалтери, аудитори, диспетчери та ін;
3) інші службовці (технічні виконавці), які здійснюють підготовку та оформлення документів, облік, контроль, господарське обслуговування: агент по закупкам, касир, секретар, табельник і ін;
4) робітники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності або надають послуги виробничого характеру. Розрізняють основних і допоміжних робітників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. Склад персоналу підприємства "
 1. 55. Рух кадрів на підприємстві
  складу природні, і мають місце на будь-якому підприємстві. Внутрипроизводственное рух кадрів включає в себе: кваліфікаційне рух і перехід працівників з однієї категорії в іншу. Аналіз внутрішньовиробничого переміщення повинен показати, які є на підприємстві можливості кваліфікаційного просування, отримання роботи за інтересами з оптимальними для працівника умовами і оплати
 2. 58. Соціальна структура трудової організації
  складу промислово-виробничого персоналу входять всі працівники основної діяльності: керівники, фахівці, технічні виконавці, основні і допоміжні робітники, учні, працівники воєнізованої та сторожової охорони, пожежної охорони, працівники науково- дослідних і конструкторсько-технологічних підрозділів. До складу непромислового персоналу включають працівників
 3. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного рахунки всі фактори групуються на організаційно-технічний, який забезпечує абсолютне вивільнення чисельності персоналу, об'ємний і структурний чинники. При скороченні чисельності приріст продуктивності праці визначається як: де: Ч - число
 4. Як це виглядає в роботі?
  Персонал і набирає новий, ненавчений. Це замість того, щоб переводити людей в нові підрозділи. Про подібний просто не вважають за необхідне думати. Одночасно співробітникам не вистачає комп'ютерів, на що не раз скаржився профспілка компанії. Досвідчені кадри розуміють, що керівництво банку їх ні в що не ставить. Але індивідуального виходу не видно - в інших компаніях ті ж проблеми. Замість їх
 5. Основні сегменти ринку праці
  персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок охоплює робочі місця, як правило, не потребують спеціальної підготовки і значної кваліфікації. Їх займають працівники обслуговування (до них відносять кухарів, офіціантів, медичний обслуговуючий персонал, поліцейських, пожежників, прислугу, прибиральників і т.д.), некваліфіковані робітники, нижчі категорії службовців. Перший ринок
 6. 7 КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
  персоналу підприємства діляться на дрібні, малі, середні і великі. У деяких країнах для поділу підприємств за кількісними параметрами використовуються й інші критерії. Сюди відносяться, наприклад, обсяг обороту, сума прибутку (доходу), також рівень початкового капіталу та активів. У нашій країні для віднесення організацій до малих (незалежно від організаційно-правової форми) використовується тільки
 7. ЛІТЕРАТУРА
  персоналу: У 2-х т. М: МНІІПУ, 1996 . Мільпер Б.З. Реформи управління і керування реформами. М.: ІЕ РАН,
 8. 4.3.2. Підприємницька політика, ініціатива і стратегія медичного підприємства
  склад конкретних завдань у цьому випадку буде входити технічний огляд засобу пересування перед від'їздом, заправка паливом в дорозі, оформлення необхідних у дорозі документів. Домінуюча мета підприємства - отримання і нарощування доходу, так як тільки за наявності фінансових і матеріальних ресурсів, видобутих з доходу, підприємство в змозі нормально функціонувати і вирішувати завдання
 9. 41. Склад і структура доходів
  складу доходів одна з найважливіших характеристик рівня життя населення. Доходи можуть формуватися з праці, власності, здібностям, потребам і т. п. У цивілізованому світі основою розподілу суспільних благ є принцип по праці. У ринковій економіці він модифікується в принцип розподілу по граничної продуктивності праці, яка визначається з урахуванням ситуації на ринку
 10. Роль держави
  персоналу (близько 1,8% усіх витрат на
 11. Питання 23 Машинобудівний комплекс
  склали $ 341 500 000; прибуток за той же період - $ 451 тис. Персонал підприємства - 16,5 тис. осіб. Рис. 21 . Логотип ВАТ «Об'єднані машинобудівні заводи {foto26} Серед підприємств енергетичного машинобудування (виробництво парових, гідравлічних і газових турбін, електродвигунів, обладнання для атомних станцій, парогазотурбінних установок) можна виділити заводи в Москві,
 12. 86. Управління працею в організації
  персоналу, живої і матеріалізованої праці і витрачання коштів на оплату та матеріальне стимулювання праці при дотриманні конституційних прав і обов'язків громадян. Об'єктами управління працею в організації в загальному вигляді є безпосередній процес праці, відносини між людьми в трудовому процесі, відтворення робочої сили. Стосовно до управлінської діяльності ці об'єкти
 13. 9. Сутність нормування праці
  персоналу підприємства. Нормування праці охоплює основне і допоміжне виробництва, праця живий і сукупний і застосовується для всіх категорій працівників. Вимоги до нормування праці: максимально можливе розширення сфери нормування праці при всіх видах діяльності і робіт; високу якість встановлюваних норм праці, їх максимальне наближення до суспільно необхідним витратам
 14. 6. Сутність організації праці
  складу організації праці. Тому в систему організації руда на підприємстві у вузькому її розумінні включаються такі, обов'язкові для всіх проявів, елементи організації праці: 1) поділ праці представляє собою відокремлення і встановлення кожному працівникові, групі працівників і підрозділам підприємства конкретних обов'язків, функцій і сфери дії; 2) кооперація праці,
 15. Нова революція менеджменту почалася?
  Персоналу. Вимоги повинні були підвищитися. Багатьом офісним працівникам належало перекваліфікуватися, ставши промисловими робітниками. Напередодні економічної кризи багато компаній розташовували необгрунтовано великими офісними штатами. Надмірність управлінської ланки підприємств пояснювалося загальною недовірою їх керівництва до основної маси найманих працівників, не оплачується гідно.
 16. 4.11. Інші джерела фінансування
  складає від $ 100 000 до $ 400 000. - USAID також підтримує Новий Російський Фонд Інвестування Малого Бізнесу (NRSBIF). Цей фонд працює з російськими банками, забезпечуючи їх засобами для кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Розмір кредитів становить oт $ 50 000 до $ 200 000. - Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (EBRD) також працює з російськими
 17. 43 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
  складу фірми, адже від нього буде повністю залежати здійснення сформульованої в бізнес-плані концепції розвитку фірми. Кадрова політика керівництва фірми, як правило, приділяє пильну увагу принципам відбору співробітників, а також найму (контрактна система, довічний найм, випробувальний термін і пр.); планування професійної підготовки, підвищення кваліфікації співробітників і
 18. ЄДІ шкідливий для економіки Росії
  персоналу російських компаній. Вкрай слабким показало себе керівну ланку. Напередодні кризи панувало уявлення, що економіці, перш за все, потрібні фахівці вузького профілю, що не володіють «сторонніми» знаннями. У результаті вже на першому році кризи проявилися слабкість і безсистемність освіти персоналу, низька здатність менеджменту та технічних кадрів до творчого
 19. IT галузь вітчизняної економіки називається деякими експертами як найменш постраждала від кризи. Які її перспективи?
  Персонал. У Росії спостерігається відносний спокій, не видно ні банкрутств, ні масових скорочень. Хоча зарплати в багатьох IT-фірмах скорочуються. Вважається, що частина замовлень від європейських і американських компаній перейшла в СНД. Перспектива при цьому не змінюється. Звільнення будуть відбуватися. Замовлення будуть скорочуватися, хоча зараз відзначається перерозподіл їх на користь країн периферії.
© 2014-2022  epi.cc.ua