Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

52. Трудовий потенціал

Трудовий потенціал являє собою сукупність усіх трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому.
Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і ассертівность; освіту; професіоналізм; ресурси робочого часу.
Всі ці компоненти повною мірою характеризують трудовий потенціал, як окремого працівника, так і трудового колективу і суспільства в цілому.
Формування трудового потенціалу працівника залежить від його бажання і вміння працювати, від ступеня його ініціативності, активності та підприємливості в праці, від здатності до творчості. Трудовий потенціал працівника явище динамічне, оскільки він змінюється під впливом нагромадження виробничого досвіду, навичок, підвищення рівня освіти та кваліфікації. Зниження трудового потенціалу працівника об'єктивно зумовлено віковими параметрами здоров'я, тобто старінням людського організму.
Трудовий потенціал підприємства являє собою максимально можливе використання праці працівників у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професіоналізму, кваліфікації, виробничого досвіду, при найбільш сприятливих організаційно-технічних умовах праці.
Взаємодія працівників примножити просту їх суму оскільки породжує ефект колективної праці.
Розглядаючи трудовий потенціал конкретного підприємства, необхідно враховувати і його специфічні особливості, зумовлені: територіальним розташуванням, галузевою належністю, специфікою виробленої продукції, соціальною структурою колективу, стилем управління та ін Тому елементами трудового потенціалу підприємства є: кадровий, професійний, кваліфікаційний і організаційний, облік та аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва.
Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу має об'єктивні вікові обмеження (жінки від 16 до 59 років, чоловіки від 16 до 64 років).
Трудовий потенціал можна оцінювати з кількісної та якісної сторони. Кількісно трудовий потенціал країни можна визначити шляхом перемноження чисельності трудових ресурсів на час, який може відпрацювати один працівник протягом року. На кількісну характеристику трудового потенціалу впливають безліч факторів, серед яких різна інтенсивність праці, обумовлена як трудовий активністю, так і зміною попиту на вироблену продукцію; умови праці; робота неповний робочий день, простої і ін

Якісне вимір трудового потенціалу передбачає дослідження кваліфікаційної структури працівників, ступінь використання їх знань в організаціях, особистих здібностей людини. Якісна характеристика трудового потенціалу включає три складових: фізичну, інтелектуальну і соціальну.
Фізична складова трудового потенціалу характеризує фізичні та психологічні можливості людини, залежні від його здоров'я.
Інтелектуальна складова акумулює в собі рівень знань і умінь, вроджені здібності, талант, вольові та лідерські якості людини, накопичений виробничий досвід.
Соціальна складова формується залежно від соціального середовища, соціальної захищеності та соціальної справедливості в суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. Трудовий потенціал "
 1. 4. Недостатня увага до людського фактору
  трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому, що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як свого роду "змінні" величини. Основна увага концентрується на таких показниках, як прибуток, доходи на акцію, витрати. Підвищенню кваліфікації працівників, їх
 2. 1. Предмет соціології праці
  трудова діяльність. Соціальні відносини - це відносини між членами соціальних спільнот і даними спільностями з приводу їх суспільного становища, способу й укладу життя, в, кінцевому рахунку, з приводу умов формування та розвитку особистості, і самих різних соціальних спільнот. Соціальні відносини обумовлені трудовими відносинами, оскільки працівники включаються в трудову діяльність
 3. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної
 4. 9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якості-веннимі і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку. Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є: 1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість, 2) обсяг і структура
 5. Поняття зайнятості
  трудовий потенціал суспільства, що бере участь у створенні національного доходу, в умовах, коли участь і неучасть у громадській праці визначаються не тільки економічними факторами, а й потребами самої людини, її пріоритетами в сфері зайнятості та можливостями їх реалізації. По-друге, вони дозволяють більш точно прогнозувати обсяг трудового потенціалу і його використання як в
 6. Стаття 33. Трудові відносини
  трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
 7. 5. Підприємницький потенціал Росії
  потенціал
 8. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  потенціал і
 9. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він неоднорідний і існує в декількох основних видах. Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні. 1. Ресурсний природний потенціал - це загальна
 10. Сутність науково-технічного потенціал
  потенціал в широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей
 11. Запитання для повторення
  трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 12. № 84. Економіка фашистської Німеччини
  трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи призвели до знищення ринкової
 13. чинником конкурентоспроможності
  трудових ресурсів; 9. забезпеченість трудовими ресурсами; 10. соціально-економічна і внутрішньополітична ситуація. Традиційно високою конкурентоспроможністю володіють США, Японія, Німеччина та Швейцарія. При цьому експерти відзначають не тільки потужний загальноекономічний базис конкурентоспроможності цих країн, який досить повно характеризується наведеними вище факторами, але й не менш
 14. Висновок
  потенціалу країни, визначення його місця і ролі у відтворювальному процесі на основі розгляду критеріїв ефективності розвитку дозволяє зробити наступні висновки. 1. Рівень розвитку країни визначається величиною, станом, якістю і ступенем використання економічного потенціалу. Незважаючи на величезну важливість цієї категорії для національної економіки, в економічній науці поки
 15. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом. Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності у виробництві. Це також і
 16. Ліберально-реформістська модель
  трудових відносин. Ця модель господарського механізму з певними відмінностями властива країнам північно-західної Європи. У них відзначається велика стійкість заробітної плати. Для цих країн характерно досить сильне, але знижує профспілковий рух, різні за масштабом охоплення переговори про трудових угодах, обширне трудове законодавство, яке прагнуть урізати. Цю
 17. Приклади розв'язання
  потенціал повинен бути збалансований із загальним потенціалом економіки. Економічна безпека визначає здатність економіки постійно підтримувати національно-державні інтереси, стійку дієздатність господарюючих суб'єктів, нормальні умови життєдіяльності населення. 2. За останні десятиліття істотно скоротився ВВП, знизилася інвестиційна та інноваційна активність,
 18. Сучасна практика мотивації праці та трудові відносини
  трудових відносин і мотивації в розвинених країнах став розвиток економічної демократії як процесу, з одного боку, продовжує багаторічні зусилля з оптимізації управлінських моделей в економіці, а з іншого боку, має метою гармонізацію соціальних відносин на виробництві і в суспільстві. Економічна демократія може бути охарактеризована як система, що включає демократизацію
 19. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
© 2014-2022  epi.cc.ua