Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Предмет соціології праці

Праця є основою життєдіяльності суспільства і кожного його члена, підприємства, організації: Праця - це багатоаспектне явище. Традиційно поняття «праця» визначається як доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей.
Праця - це не тільки економічна, а й соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. У процесі такої взаємодії відбувається зміна станів цих соціальних груп і окремих працівників.
Предмети і засоби праці не функціонують як такі, якщо вони не включені в процес живої праці, який є єдність відносин людей до природи і відносин між учасниками процесу, тобто соціальних відносин. Тому процес праці це не просто механічне поєднання трьох його основних компонентів, а органічна єдність, вирішальними чинниками якого є сама людина та її трудова діяльність.
Соціальні відносини - це відносини між членами соціальних спільнот і даними спільностями з приводу їх суспільного становища, способу й укладу життя, в, кінцевому рахунку, з приводу умов формування та розвитку особистості, і самих різних соціальних спільнот .

Соціальні відносини обумовлені трудовими відносинами, оскільки працівники включаються в трудову діяльність незалежно від того, з ким будуть працювати поруч. Проте пізніше працівник по-своєму проявляє себе у взаєминах з іншими членами трудового колективу. Таким чином, і формуються соціальні відносини в трудовому середовищі.
Соціальні та трудові відносини існую в нерозривному зв'язку і взаємодії, взаимообогащают і взаємодоповнюють один одного. Соціально-трудові відносини дають можливість визначити соціальну значимість, роль, місце, суспільне становище індивіда і групи. Жодна група працівників, жоден член трудової організації не може функціонувати поза соціально-трудових відносин, поза взаємних обов'язків щодо один одного, поза взаємодій.
У процесі праці реалізуються цілі суб'єктів трудових відносин. Найманий працівник включається в процес праці з метою отримати дохід у вигляді заробітної плати за виконання конкретних видів робіт. Для багатьох працівників праця є засобом самовираження і самореалізації свого трудового та людського потенціалу, засобом досягнення певного соціального статусу в трудовому колективі і в суспільстві.
Власники засобів виробництва (роботодавці) організовуючи і здійснюючи трудовий процес, реалізують свій підприємницький потенціал з метою отримання доходу у вигляді прибутку.
Тому каменем спотикання є дохід від трудової діяльності, частка цього доходу, яка припадає кожному суб'єкту соціально-трудових відносин. Цим визначається суперечливий характер суспільної праці.
Соціологія праці - це дослідження функціонування і соціальних аспектів ринку у сфері праці. Соціологія праці являє собою поведінку роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці.
Тому предметом соціології праці є структура і механізм соціально-трудових відносин, соціальних процесів і явищ у сфері праці. Соціологія праці вивчає проблеми регулювання соціальних процесів, мотивації трудової діяльності, трудової адаптації працівників, стимулювання праці, соціального контролю у сфері праці, згуртування трудового колективу, керівництва трудовим колективом і демократизації трудових відносин, трудових переміщень, планування та соціального регулювання у сфері праці.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Предмет соціології праці "
 1. Шляхи еволюції економічних систем
  соціологія розроблялася одним з попередників сучасного інституціоналізму - Максом Вебером (1864-1920). Він обгрунтував методологічні принципи соціології, підготував фундаментальну працю «Господарство і суспільство», в якому підведені підсумки його соціологічних досліджень. Надалі економічна соціологія отримала найбільший розвиток у працях американських інституціоналістів, в
 2. Марія може прочитати за одну годину 20 сторінок підручника з економічної теорії або 50 стра-ниць підручника з соціології. Кожен
  соціології. Кожен день вона займається по 5 годин. а. Накресліть графік кордону виробничих можливостей Марії в читанні навчально-ков з економіки та соціології. б. Які витрати упущеної можливості для Марії прочитання 100 сторінок підручника соціології? 3. Американські і японські робітники можуть вироб-водити по 4 автомобілі в рік. Американський робітник може призвести Ют зерна
 3. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 4. Поняття капіталу
  предметі, - писав Дж. Ст. Мілль, - вважають, що капітал - це синонім грошей ». Для Сміта і, слідом за ним, для Мілля капітал - це «запас продуктів різного роду, досить точний для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями» протягом усього періоду виробництва та продажу продукту його праці. Капітал - це фактор виробництва, відповідальний
 5. Предмет економічної історії
  предмет типи і форми господарства, їх соціальна та організаційна структура, форми зовнішньоекономічних зв'язків, економічна політика держави, зрушення в розміщенні продуктивних сил та ін Історія світової економіки тісно пов'язана з іншими громадськими та економічними дисциплінами, в системі економічних наук вона є разом з економічною теорією і історією економічної думки
 6. Поняття капіталу
  предметі, - писав Дж.Ст. Мілль, - вважають, що капітал - це синонім грошей »'. Для Сміта і, слідом за 1 Мілль Дж.Ст. Основи політичної економії. Т. 1. М.: Прогресс, 19Я0. С. 148 7G ним, для Мілля капітал - це «запас продуктів різного роду, достатній для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями» протягом усього періоду
 7. Додаток 4 ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
  предмет економічної
 8. Предмет бухгалтерського обліку
  предметами праці. Процес виконання послуги - результат проведеного курсу лікування, результат дослідження, виконання та реалізація послуги немедичного характеру. Питання для самоконтролю: 1. Дати визначення предмета бухгалтерського обліку. 2. Дати поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 9. 79. Г. Беккер: економічний підхід до аналізу неекономічних сфер діяльності.
  Соціології, він, зокрема, досліджує: - вплив економічних міркувань і розрахунків на форми і розвиток сімейних відносин (вступ у шлюб, розлучення, структура сім'ї, жіноча зайнятість, становище жінки в сім'ї та суспільстві, народжуваність); - значення інвестицій в людський капітал, особливо в сферу освіти, що більш продуктивно, ніж вкладення в матеріальне виробництво; -
 10. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  предмети праці терміном використання до року, незалежно від вартості предмети праці не є основними відповідно до класифікації (медикаменти, витратні матеріали). У б / у матеріали враховуються за фактичною вартістю відповідно до договорів. Облік ведуть на рахунку 105, де відображають вартість матеріальних запасів, призначених для використання при в процесі
 11. Економісти-соціологи
  Б'юкенен Джеймс (р. 1919) досліджував вплив правових основ на політичні рішення і економічну політику. Його теорію іменують теорією суспільного вибору. Нобелівську премію отримав за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття політичних рішень (1986 р.). Роботи Б'юкенена «Конституція економічної політики», «Розрахунок згоди», «Межі свободи. Між анархією і
 12. 1. Предмет економіки як науки
  предмет і практичну
 13. Економіка. Загальний курс
  предмети, передусім соціальні, гуманітарні науки. Історичні знання? основа економічної освіти. Історія товариства знайомить в тій чи іншій мірі з минулої економікою. Випереджувальний вивчення історії важливо для підготовки студентів до засвоєння ФТЕ. У свою чергу, ФТЕ сприяє осмисленню історії. У певних умовах виникає необхідність у спеціальних історичних
 14. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  соціологів і політологів, а також для всіх, хто цікавиться економічною
© 2014-2022  epi.cc.ua