Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

86. Управління працею в організації

У кожній трудової організації здійснюється управління працею. У цьому плані відмінність між організаціями полягає лише в ступені значимості управління, повноті його змісту, постановці цілей, визначення об'єктів і функцій управління для досягнення конкретних результатів діяльності даної організації.
Метою управління працею в організації є найбільш раціональне та ефективне використання персоналу, живої і матеріалізованої праці і витрачання коштів на оплату та матеріальне стимулювання праці при дотриманні конституційних прав і обов'язків громадян.
Об'єктами управління працею в організації в загальному вигляді є безпосередній процес праці, відносини між людьми в трудовому процесі, відтворення робочої сили. Стосовно до управлінської діяльності ці об'єкти можна конкретизувати і виділити як окремих об'єктів: управління персоналом організації, управління організаційним забезпеченням трудової діяльності персоналу, управління продуктивністю і якістю праці, управління мотивацією і стимулюванням праці, управління виробничими, соціальними економічними відносинами в процесі трудової діяльності. У свою чергу, кожен їх перерахованих об'єктів також можна поділити на дрібніші.
Основними функціями управління працею в організації є: планування, облік, аналіз, контроль і оцінка. Ці функції також поширюються на всі перераховані об'єкти управління працею і мають тенденцію циклічно повторюватися в часі. Дані функції спрямовані на обгрунтування управлінських рішень. Всі вони мають базуватися на достовірній інформації, яку в міру виникнення нових проблем в управлінні працею необхідно оновлювати, розширювати і поглиблювати. Наявність оперативної і багатопланової аналітичної інформації, постійно діюча система обліку та контролю за здійсненням запланованих процесів сприяють виробленню прагнення до пошуку найбільш раціональних рішень і дозволяють підвищувати ефективність управління працею.
Організація управління працею на підприємстві залежить від об'єктивних і суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів належать розміри підприємства, продукція, що випускається, складність технологічного процесу, характер і тип виробництва, кваліфікація керуючих, галузева приналежність підприємства та ін, до суб'єктивних чинників - підхід до проблем праці з боку керівників (наприклад, системи мотивації та стимулювання праці, турбота про умови праці, розвиток виробничої демократії та ін.)
На більшості російських підприємств організація управління працею зосереджена в основному в чотирьох підрозділах: відділі кадрів, відділ організації праці, відділі праці та заробітної плати і відділі техніки безпеки та охорони праці. На закордонних підприємствах найчастіше функціонує єдина служба управління людськими ресурсами, підпорядкована одному з віце-президентів компанії (тобто управління працею централізовано).
На підприємствах існують договірні форми управління працею, їх слід розглядати як спільні або скоординовані (узгоджені) дії адміністрації підприємств або місцевих адміністрацій, з одного боку, і різних організацій працівників підприємства, з іншого. Такі форми постійно існують на підприємствах, де активні профспілкові організації. Договірні форми управління працею на підприємстві хороші тим, що можуть у досить оперативному режимі відображати співвідношення сил суб'єктів соціально-трудових відносин, що мають різні інтереси (індивідуальний і колективний трудовий договір).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 86. Управління працею в організації "
 1. 3.7. Деякі важливі висновки
  Розвиток форм і методів організації робіт з якості, виявлення можливості додатка до робіт по якості принципів загальної теорії управління, розробка схем механізму управління якістю привели до ряду важливих висновків, що визначили подальшу організаторську та наукову діяльність у сфері якості продукції, ними є: - поза ідей і принципів загальної теорії управління не може
 2. ГЛАВА 3. УПРАВЛІННЯ У ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
  Управління виробництвом - конкретно-історичний спосіб упорядочивающего, цілеспрямованого впливу на процес суспільної праці у відповідності з об'єктивними законами розвитку виробництва. Виникнення і розвиток функцій управління виробництвом - неминучий наслідок розподілу і кооперації праці в системі суспільного виробництва. Проблема функцій управління, а значить, і
 3. 74. Фактори трудової адаптації
  Трудова адаптація - двосторонній процес між особистістю і нової для неї соціальним середовищем. На трудову адаптацію нового працівника впливає безліч факторів, що визначають терміни, темпи і результати цього процесу. Серед факторів трудової адаптації виділяються дві групи: суб'єктивні і об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники, це фактори, пов'язані з трудовим процесом, вони в
 4. ЛІТЕРАТУРА
  Гончаров В.В. У пошуках досконалого управління: керівництво для вищого управлінського персоналу: У 2-х т. М: МНІІПУ, 1996. Мільпер Б.З. Реформи управління і керування реформами. М.: ІЕ РАН,
 5. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 6. Керована підсистема
  Керована підсистема (об'єкт) є провідною, визначальною, оскільки являє собою ту частину системи , через яку і для якої виникають відносини управління. Об'єкт управління - структурована соціальна спільність, що функціонує під направляючим впливом суб'єкта для досягнення спільних цілей системи управління. Об'єктом соціального управління є суспільство в цілому,
 7. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  У загальнофілософської сенсі аналіз є одним з найважливіших методів наукового пізнання навколишньої дійсності. У даному навчальному посібнику розглядаються основи теорії і методики аналізу господарської діяльності бюджетних організацій. Бюджетні організації є важливими суб'єктами виробничих та фінансово-економічних відносин при будь-якій системі господарювання та в будь-якої моделі
 8. 21 НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  Некомерційна організація - це організація, яка не ставить головною метою своєї діяльності отримання прибутку, яка при можливому отриманні не ділиться між учасниками. Некомерційна організація здатна проводити підприємницьку діяльність тільки в тому випадку, якщо вона служить досягненню цілей, заради яких вона створена. Рішення про створення некомерційної організації приймається її
 9. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  Основні форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми -
 10. 66. Теорії мотивації
  Теорія людських відносин дала поштовх розробці проблем мотивації трудової поведінки. А. Маслоу ділив потреби особистості на базисні і похідні (або мета-потреби). Базисні потреби розташовуються у висхідному порядку від «нижчих» матеріальних до «вищих» духовних: 1) фізіологічні (в їжі, в диханні, в одязі, в житлі, у відпочинку), 2) екзистенційні (в безпеці свого
 11. Науковість
  Науковість як принцип управління є дієвим засобом подолання волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково -технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який
 12. 17.1. Праця як ресурс ринкової економіки. Теорії праці
  Одним з визначальних факторів виробництва є праця. Носій праці, тобто робоча сила людини, називається людським фактором. Частина населення країни, що володіє здібностями і можливостями брати участь у праці, утворює трудові ресурси. Близьким до трудових ресурсів, але більш широким поняттям є «трудовий потенціал». Трудовий потенціал - це частина населення країни,
 13. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Мета цієї глави полягає не в тому, щоб відокремити "хороші" методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 14. 6.6. Висновки і слідства
  Ще раз повторимо, що в нашому розумінні споживча вартість - це речовина природи, що виникає в результаті взаємодії продукції і потреби, при цьому споживча вартість поглинає як ту, так і іншу. Підкреслимо, що представляючи задоволення потреби як процес взаємодії двох полюсів - характеру потреби і властивостей продукції - ми бачимо, що саме в цьому процесі
 15. Типи корпоративного управління
  Виходячи з особливостей структури капіталу і переважної форми контролю, можна виділити три типи корпоративного управління приватними і змішаними компаніями, що склалися в перехідній економіці: 1) управління середніми і великими підприємствами, коли основний контроль концентрується в руках банків і банківських посередницьких фірм. Банки чітко контролюють емісійну діяльність такої компанії,
 16. Контрольні питання
  1. Охарактеризуйте систему органів управління в РФ. Уявіть її схемою. 2. Які органи представляють законодавчу, виконавчу і судову владу в РФ? 3. Як визначається обсяг видатків на управління? 4. Як здійснюється контроль за ефективністю витрат бюджетів на управління? 5. Охарактеризуйте військовий бюджет як частина федерального бюджету. 6. Як плануються видатки на
 17. 3.6. Варіанти організації управління якістю продукції на підприємстві
  При визначенні органів управління якістю продукції потрібно виходити з того, що управління якістю - органічна складова частина загального управління виробництвом, одна з його гілок, одна з його функцій. Тому, як правило, управління якістю розвивається і здійснюється в рамках чинного апарату управління і полягає в більш чіткою і добре організованої діяльності по
© 2014-2022  epi.cc.ua