Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

6.6. Висновки і слідства


Ще раз повторимо, що в нашому розумінні споживча вартість - це речовина природи, що виникає в результаті взаємодії продукції і потреби, при цьому споживча вартість поглинає як ту, так і іншу. Підкреслимо, що представляючи задоволення потреби як процес взаємодії двох полюсів - характеру потреби і властивостей продукції - ми бачимо, що саме в цьому процесі завершується вся багатоскладова діяльність з управління якістю продукції. Мета досягнута! За межами залишається тільки утилізація відходів.
Міркування, викладені в цій главі, наближають нас до думок, які висловлювали багато вчених-економісти XIX в. відносно категорій корисність, цінність, вартість.
Звертаючись до проблематики взаємозв'язку категорій корисності, цінності, ми ясно бачимо, що якість продукції як носій певних властивостей, створених працею людини спеціально для задоволення конкретних потреб, знаходить своє природне місце серед названих економічних категорій. А так як продукція необхідної якості створюється працею людини, вона пов'язана ще й з категорією вартості.
Таким чином, ми підійшли до висновку, який, на нашу думку, має надзвичайно важливе, можна сказати, принципове значення для теорії і практики управління якістю продукції. Йдеться про відповідь на питання: чи відноситься управління якістю до господарської діяльності або є чимось самостійним, відособленим?
Головне завдання господарської діяльності полягає в тому, щоб створити відтворювані матеріальні передумови і організувати споживання, яке є кінцевою метою господарської діяльності.
Створення матеріальних передумов задоволення потреб, в першу чергу, продукцією потрібної якості, передбачає вирішення безлічі технічних, технологічних, економічних і організаційних завдань. Більш того, дозволимо собі сказати, що управління якістю продукції є серцевиною, змістовної сутністю господарської діяльності. Без управління якістю продукції господарська діяльність і відтворювальні процеси позбавляються інтеграційного орієнтиру, інтеграційної мети і різко програють в ефективності.
Розглянуті вище питання природи споживної вартості, процесу її виробництва і взаємин із категорією якості продукції дозволяють прийти до висновку про те, що створення і виготовлення високоякісної продукції при всій абсолютної важливості є лише частиною робіт по досягненню кінцевих результатів господарської діяльності.
Розгляд споживної вартості як результату процесу, а якості продукції як матеріальної основи цього процесу створює, на нашу думку, передумови до подальшого поглиблення та інтеграції економічних досліджень і в конкретній економіці, і в політекономії. В рамках останньої на основі розгляду споживної вартості як підсумку процесу відтворення можна істотно поглибити дослідження місця і форм взаємозв'язків в ланцюзі «виробництво - якість - споживання».
З'являється можливість простежувати освіту вартості, прибутку та їх рух, зв'язати їх з кінцевими господарськими результатами, економічними можливостями, інтересами різних категорій споживачів. На цій основі, думається, можна буде здійснити розробку проблем розширеного відтворення, зв'язати ці проблеми з удосконаленням господарського механізму, точно націленого на задоволення потреб, з керованими елементами ринкових механізмів.
Не претендуючи на закінченість розробки розглянутих питань, автор був би задоволений, якби висловлені вище міркування послужили стимулом до більш глибокій розробці економічних проблем якості продукції, активізували б дослідження споживчої вартості як економічної категорії, зміцнили б роль системного управління якістю як одного з найважливіших елементів механізму господарської діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.6. Висновки і слідства "
 1. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 2. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 4. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 5. 3. Людська праця як засіб
  висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна корисність праці, що відчувається працівником, збільшується в більшій пропорції, ніж величина витрат праці. Однак праксиологии немає необхідності вивчати питання, чи збільшується негативна корисність
 6. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  висновків фундаментальні теореми суб'єктивістської теорії. Таким чином, соціалістичні утопії були породжені і збереглися завдяки недолікам тих напрямів думки, які марксисти відкидають як ідеологічну маскування егоїстичних класових інтересів експлуататорської буржуазії. Воістину саме помилки цих шкіл дозволили розцвісти соціалістичним ідеям. Цей факт ясно демонструє
 7. 3. Чистий ринкова економіка
  висновок, що цілі, яких прагне досягти більша частина а фактично все людей шляхом старанного і важкої праці, а також за допомогою економічної політики, найкраще можуть бути здійснені там, де вільна ринкова система не стримується урядовими наказами. Але це не упереджене судження, що випливає внаслідок недостатнього знайомства з дією втручання держави в
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  висновки були згодом спростовані. Можна навести ще багато подібних прикладів. Ідеальна конструкція кінцевого стану спокою характеризується особливою увагою до змін у часовій послідовності подій. У цьому відношенні вона відрізняється від ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки, яка характеризується усуненням змін вихідних даних і фактора часу.
 9. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  висновок про те, що протягом століть купівельна спроможність грошей знижувалася. По цьому пункту розбіжності відсутні. Але прояснення вимагає не ця проблема. Питання в тому, чи було падіння купівельної спроможності необхідним чинником еволюції, яка привела від злиднів століть, що пішли до більш задовільним умов сучасного західного капіталізму. Відповідь на це питання необхідно
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  висновок що стоїть і далі робити вкладення і виробляти більше. Вони продовжують в тому ж дусі і їх ще більш активна діяльність викликає подальше зростання цін на товари виробничого призначення, ставки заробітної плати, а тим самим і цін на споживчі товари. Виробництво швидко росте, поки банки все більше і більше розширюють кредит. Напередодні кредитної експансії були задіяні ті
© 2014-2022  epi.cc.ua