Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

87. Рівні, форми і методи управління працею

В загальному вигляді управління означає вплив на що-небудь з метою впорядкування, збереження якісної специфіки, вдосконалення і розвитку. Управління можна визначити як певний тип взаємодії між суб'єктами та об'єктами. Функції управління - це необхідні дії по відношенню до об'єктів управління для досягнення поставлених цілей і завдань, це своєрідні важелі, через які реалізується механізм управління працею.
Розрізняють три рівні управління працею: міжнародний рівень, рівень держави і рівень підприємства.
Управління працею на рівні підприємства має на меті найбільш раціональне та ефективне використання персоналу, живої і матеріалізованої праці, оптимальне витрачання коштів на оплату та матеріальне стимулювання працівників.
Управління працею на рівні держави здійснюється системою загальнодержавних органів. Будь-яке цивілізоване держава розробляє нормативні матеріали з питань праці, зайнятості та соціальної політики, зокрема щодо умов праці, по тарифікації робіт і працівників, по межразрядную співвідношенням в оплаті праці в бюджетній сфері, з управління зайнятістю, з організації взаємовідносин між роботодавцями та найманими працівниками та ін

Управління працею на міжнародному рівні здійснює Міжнародна організація праці (МОП). Вона була створена в 1919 р. як організація, покликана всіляко сприяти соціальному прогресу, встановленню і підтримці соціального миру між різними верствами суспільства, сприяти вирішенню гострих соціально-економічних питань еволюційним, мирним шляхом. Метою діяльності Міжнародної організації праці є сприяння досягненню матеріального добробуту та забезпечення духовного розвитку людей незалежно від раси, віри чи статі, і створенню умов, за яких це можливо.
Методами управління працею називаються принципові способи надання управлінських впливів на соціально-трудові процеси та їх учасників. Праця (соціально-трудові процеси) управляється за допомогою трьох основних методів:
1) метод прямого впливу (директивного) керуючого на керованих, а через них на керований процес (накази, розпорядження);
2) метод непрямого впливу (через інтерес) впливу керуючого на керованих і через них на керований процес;
3) метод самоврядування (коли учасники процесу самі приймають і виконують прийняті рішення, тобто виробнича демократія).

У формах управління працею прямо відбивається природа суб'єктів і об'єктів управління, характер їх взаємин. Тому можна виділити наступні форми управління працею:
1) державні форми управління працею, у вигляді законодавчої, виконавчої та судової влади, що регулюють відносини суб'єктів соціально-трудових відносин;
2) договірні форми управління працею, серед яких виділяються: генеральні угоди, регіональні та територіальні угоди, галузеві (міжгалузеві) тарифні та професійні тарифні угоди, колективні договори між представниками трудових колективів (працівниками та адміністрацією підприємства (роботодавцем), індивідуальні трудові договори (контракти) ;
3) форми громадської активності того чи іншого суб'єкта соціально-трудових відносин (наприклад, акція протесту чи страйк працівників, переобрання керівника).
Виділяють і типи управління працею: демократичний і тоталітарний. Демократичний тип управління працею означає повноцінну громадянську суб'єктність, свободу дій усіх членів суспільства. Тоталітарний тип управління працею - гранично діктатурний.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 87. Рівні, форми і методи управління працею "
 1. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми - розкрити
 2. 86. Управління працею в організації
  форми управління працею, їх слід розглядати як спільні або скоординовані (узгоджені) дії адміністрації підприємств або місцевих адміністрацій, з одного боку, і різних організацій працівників підприємства, з іншого. Такі форми постійно існують на підприємствах, де активні профспілкові організації. Договірні форми управління працею на підприємстві хороші тим, що можуть
 3. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний характер категорії «маркетинг»? 8. Проаналізуйте основні види маркетингу. 9. Назвіть принципи маркетингу. 10. Розкрийте зміст стратегії і тактики
 5. 11.ДРУГІЕ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРИБУТКУ
  методів управління. Я вказував, що правильне управління капіталом, по-перше, може бути математично обгрунтовано і, по-друге, воно допомагає вирішити завдання, пов'язані з ризиком і винагородою. Розглянуті нижче методи не відносяться до галузі управління капіталом в повній мірі. Їх не можна довести математичним шляхом, вони допомагають вирішити проблему збитків і більше ні на що не претендують. Але й
 6. Якість управління
  методи, то можна вести мову про мистецтво керівника. При цьому необхідно враховувати такий фактор: якщо визнати залежність ефективності використання організаційно-розпорядчих методів від мистецтва керівника, то слід також погодитися і з тим, що значною мірою вони несуть в собі елементи суб'єктивізму. Для забезпечення об'єктивності управління необхідно вдосконалювати не
 7. Контрольні питання
  форми фінансового контролю? 2. Які органи здійснюють фінансовий контроль в Російській Федерації? 3. У чому полягають функції і завдання Рахункової Палати? 4. Які функції в сфері бюджетно-фінансового контролю виконує Міністерство фінансів РФ? 5. Назвіть завдання контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів РФ в суб'єкті Федерації. 6. Які органи здійснюють податковий
 8. Контрольні питання
  форми управління підприємствами В умовах перехідної економіки
 9. Терміни і поняття
  працею у фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 10. 22.2. Форми власності
  рівні всього народного господарства (федеральна власність); на рівні краю, області (комунальна власність); на рівні району, міста, села (муніципальна власність). Колективна власність - це така система економічних відносин, за якої трудовий колектив спільно володіє, користується і розпоряджається коштами та продуктами виробництва. Формами колективної
 11. Функція контролю
  рівні управління, розробляти раціональну систему його, використовуючи при цьому загальні методи і форми. Контроль органічно пов'язаний з усіма функціями управління, але найбільш тісно з інформаційно-аналітичною функцією і регулюванням, так як реалізується в результаті збору, аналізу та оцінки інформації, а на цій основі регулюється процес будь-якої діяльності. У сучасних економічних системах
 12. Типи корпоративного управління
  форми контролю, можна виділити три типи корпоративного управління приватними і змішаними компаніями, що склалися в перехідній економіці: 1) управління середніми і великими підприємствами, коли основний контроль концентрується в руках банків і банківських посередницьких фірм. Банки чітко контролюють емісійну діяльність такої компанії, не допускаючи порушення необхідного їм балансу влади і
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми монополій та їх відмінності. 3. Які позитивні і негативні сторони монополій? 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5. Які основні форми і методи конкурентної боротьби на різних етапах розвитку капіталізму? 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 7. Чому конкуренція виступає важливою рушійною силою розвитку економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua