Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

21 НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Некомерційна організація - це організація, яка не ставить головною метою своєї діяльності отримання прибутку, яка при можливому одержанні не ділиться між учасниками. Некомерційна організація здатна проводити підприємницьку діяльність тільки в тому випадку, якщо вона служить досягненню цілей, заради яких вона створена. Рішення про створення некомерційної організації приймається її засновниками. Засновниками залежно від організаційно-правової форми некомерційні організації мають право виступати громадяни та юридичні особи. Число засновників не обмежено. Місцезнаходження некомерційної організації визначається місцем її державної реєстрації. З моменту реєстрації вона є юридичною особою. В установчих документах некомерційної організації, в статуті, в установчому договорі, рішенні власника повинно бути: найменування організації; вказівку на характер її діяльності, а також права та обов'язки членів.
Повинні зазначатися умови прийому та вибуття з організації; джерела формування майна некомерційної організації та порядок його використання, якщо відбудеться ліквідація комерційної організації; порядок внесення змін до установчих документів. Слід зазначити, що установчі документи можуть мати й інші, що не суперечать законодавству положення. Джерела формування майна в грошових та інших формах:
1) регулярні та одноразові надходження від засновників (учасників, членів);
2) майнові внески і пожертвування, що вносяться добровільно ;
3) виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
4) дивіденди, доходи, відсотки, які отримують по акціях, облігаціях, іншим цінних паперів і вкладах ;
5) доходи, одержувані від власності некомерційної організації;
6) інші не заборонені законом надходження. Вищими органами управління некомерційної організації є загальні збори чи колегіальний орган управління.
До можливостей головного органу управління належать такі питання.
1. Зміна статуту некомерційної організації.
2. Визначення пріоритетних напрямків роботи некомерційної організації, принципів формування й користування її майном.
3. Створення виконавчих органів некомерційної організації.
4. Затвердження фінансового плану даної організації та внесення до нього змін.
5. Створення філій та представництв цієї організації.
6. Участь в організаціях.
7. Реорганізація і ліквідація даної організації.
До форм некомерційних організацій відносяться: громадські та релігійні організації (об'єднання), фонди, некомерційні партнерства, установи, а також автономні некомерційні організації.
Некомерційні організації здатні створювати асоціації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21 НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. Стаття 19. Примусове поділ (виділення) комерційних організацій і некомерційних організацій, які займаються підприємницькою діяльністю
  некомерційні організації, що займаються підприємницькою діяльністю, займають домінуюче положення і вчинили два або більше порушень антимонопольного законодавства, федеральний антимонопольний орган має право прийняти рішення про їх примусовий поділ або виділення з їх складу однієї або декількох організацій на базі структурних підрозділів, якщо це веде до розвитку
 2. Тема 16 Оподаткування некомерційних організацій
  некомерційних
 3. Некомерційні організації
  некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди. Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків. Зазвичай споживчий
 4. Питання 6 Підприємства в економіці Росії
  некомерційними організаціями: - споживчі кооперативи; - громадські (у тому числі релігійні) об'єднання; - фонди; - установи; - державні корпорації; - некомерційні партнерства (НКП або НП); - автономні некомерційні організації (АНО); - об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки); - асоціації селянських (фермерських) господарств; - територіальні
 5. Поняття економічних агентів і їх основні види
  некомерційні організації. Це саме загальне, кілька умовний розподіл. Відмінна риса економічних агентів - прийняття та реалізація самостійних рішень у сфері господарської діяльності. Положення і роль кожного економічного агента визначається його ставленням до факторів виробництва, якими він володіє. Одні своєму розпорядженні капітал і володіють економічною владою, визначають
 6. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату створення
 7. 4.2.2. Власність організацій і індивідуальних підприємців
  некомерційні організації, крім державних і муніципальних підприємств, а також установ, що фінансуються власником, є власниками майна, на базі якого вони здійснюють господарювання. Використовується у підприємницькій діяльності майно, що належить громадянам-підприємцям та організаціям, відокремлюється від майна інших осіб. Юридичною формою
 8. 23.2. Організаційні форми підприємництва в Росії
  некомерційні організації. Комерційні фірми основною метою своєї діяльності вважають отримання прибутку, некомерційні не ставлять таких цілей. Комерційні фірми можуть створюватися у формі господарських товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Господарські товариства, у свою чергу, існують у формах: повного товариства,
 9. амортизується майно
  некомерційних та інших організацій відповідно до НК
 10. Місто федерального значення Санкт-Петербург
  некомерційні об'єднання громадян - щодо майна, що у цілях забезпечення соціально-господарських завдань ведення садівництва, городництва і дачного господарства; - організації - щодо об'єктів соціально-культурної сфери , які використовуються ними для потреб культури і мистецтва, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я і соціального
 11. Податок на додану вартість (ПДВ)
  некомерційними освітніми організаціями навчально-виробничого (за напрямками основної та додаткової освіти, зазначеним у ліцензії) чи виховного процесу? 1) Ні. 2) Так. 11. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами організацією, яка перейшла на спрощену систему оподаткування? 1) Ні.
© 2014-2022  epi.cc.ua