Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

22 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ

Споживчі кооперативи - одна з організаційно-правових форм підприємств в Російській Федерації.
Споживчі кооперативи являють собою об'єднання на основі членства громадян і юридичних осіб і мають на меті задоволення матеріальних та інших потреб учасників, які здійснюються об'єднанням майнових (пайових) внесків його членів. Основним установчим документом є статут кооперативу. Вищий орган управління кооперативу - загальні збори членів кооперативу (комітет). Виконавчі органи представлені правлінням, очолюваним головою. Управління кооперативом здійснюється комітетом - часто це службовці, які поєднують цю роботу з іншого.
Вони вибираються членами кооперативу. Поточну роботу кооперативу виконують керуючі, зайняті тут повний робочий день, їх призначають члени виборного комітету. Незалежно від величини майнового внеску на загальних зборах кожен член кооперативу має тільки один голос.
Для кооперативів не встановлена залежність доходу членів кооперативу від величини пайових внесків. Споживчий кооператив може, крім того, вести і підприємницьку діяльність; наприклад, гаражний кооператив може надавати послуги населенню, виробляючи авторемонтні роботи. У споживчих кооперативів є кілька характерних відмінностей від інших організаційно-правових форм підприємницької діяльності: 1) члени споживчого кооперативу не зобов'язані брати участь у праці;
2) члени кооперативу не відповідають за боргами організації, а покривають їх з внесків;
3) одержана від підприємницької діяльності прибуток розподіляється між членами кооперативу.
Основними принципами кооперативних товариств є:
1) відкрите членство. У кооперативному суспільстві не обмежена чисельність, кожен може увійти в нього і вийти в будь-який момент;
2) розподіл прибутку між членами (у вигляді дивідендів).
Розмір дивідендів залежить від суми коштів, принесених до кооперативу;
3) виплата відсотка на акціонерний капітал.
Всі члени кооперативів отримують фіксований відсоток на свій акціонерний капітал. Перевагами споживчих кооперативів є наступні.
1. Стабільність торгових операцій, що пов'язано з благонадійністю учасників.
2. Розподіл прибутку між учасниками кооперативу.
3. Керівництво обирається демократичним шляхом.
Недоліками споживчих кооперативів є наступні.
1. Демократично обраний керівництво може не володіти достатнім досвідом підприємництва.
2. Існує ймовірність, що через пасивність рядових членів кооперативу керівництво кооперативу не буде обрано в повній відповідності із загальною думкою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ "
 1. Терміни і поняття
  кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції Вхідні бар'єри Вихідні
 2. Виробничі кооперативи
  кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі в об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу.
 3. Основні терміни і поняття
  кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат, концерн,
 4. Некомерційні організації
  споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди. Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків. Зазвичай споживчий кооператив забезпечує своїх членів тими чи
 5. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування , надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами
 6. Терміни і поняття
  споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект Веблена Споживчі переваги Криві байдужості Карта кривих байдужості Аксіоми: раціональності, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. Гранична норма заміщення Правило зменшуваною граничної норми заміщення Зона
 7. Аксіома транзитивності.
  Споживчих кошиків (наборів) А, В і С, якщо споживач віддає перевагу набір А більшою мірою, ніж набір В, і набір В більшою мірою, ніж набір С, то він однозначно віддає перевагу споживчий набір А більшою мірою, ніж набір С, або якщо А> В> С, то А> С. Аналогічним чином, якщо для споживача споживчий кошик Л настільки ж значуща, що і споживчий кошик В, а
 8. 18.2. Споживчий попит
  споживчий попит створює передумови для збільшення зайнятості, так як зазвичай основна маса робочої сили зосереджена на підприємствах, економічна діяльність яких стимулюється попитом населення. Вони часто мають більш високу трудомісткість в силу їх соціальної та технологічної
 9. 27.2. Споживчий попит
  споживчого та
 10. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому законі ...
  Споживчий кошик - мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення його життєдіяльності; прожитковий мінімум - вартісна оцінка споживчого
 11. Стаття 3. Визначення споживчого кошика, порядок її встановлення
  1. Споживчий кошик для основних соціально-демографічних груп населення в цілому по Російській Федерації та в суб'єктах Російської Федерації визначається не рідше одного разу на п'ять
 12. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  споживчий кошик », тобто набір товарів, який володіє для нього певної корисністю. Це перше правило споживчої поведінки. Споживчий кошик (або вектор споживання) - це сукупність товарів і послуг, обраних покупцем і володіє для споживача певною якістю. Записується споживчий кошик як Q=(Qt, Q2, Qi-Ся), де Q - кількість товару
© 2014-2022  epi.cc.ua