Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи


Теорія маркетингу зародилася в США як реакція на загострення проблеми реалізації та охоплювала тільки сферу збутової діяльності (торгівлю, рекламу, кредит і т. п.). Сфера виробництва не входила в предмет маркетингу. У 40-50-і рр.. ХХ в. маркетинг сомкнулся з теорією управління і став складовою частиною менеджменту.
Провідний фахівець в області маркетингу Ф. Котлер визначає його як вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну.
Процес управління маркетингом передбачає:
- Аналіз ринкових можливостей.
- Відбір цільових ринків.
- Розробку комплексу маркетингу.

- Втілення в життя маркетингових заходів.
Аналіз ринкових можливостей проводиться з метою збору інформації про ринок і визначення «ніші для своєї діяльності, тобто тієї мікро-і макросередовища, в якій фірмі належить працювати.
Відбір цільових ринків передбачає орієнтацію на конкретні товари і конкретних покупців. Він включає 4 етапи: вимірювання і прогнозування попиту, відбір сегментів ринку, визначення позиції товару на ринку.
Розробка комплексу маркетингу передбачає аналіз 4 основних груп чинників маркетингу: товару, ціни, методів розповсюдження товарів, методів стимулювання збуту товарів.
Втілення в життя маркетингових заходів передбачає наявність налагодженої системи планування, організації та контролю маркетингу.

У ході цієї роботи використовується функція маркетингових досліджень, звана бенчмаркингом, змістом якого є мистецтво виявлення того, що інші фірми роблять краще, і застосування їхніх методів і стилю роботи у своїй фірмі.
Девіз бенчмаркінгу: «від кращого до кращого».
У нашій країні багато років проблеми маркетингу не були актуальні і тому не досліджувалися.
У період становлення ринкових відносин використання фірмами маркетингу набуває дуже важливе значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи "
 1. Практикум по темі лекції 9
  сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте ознаки, за якими фірма відрізняється від соціалістичного підприємства. Проведіть порівняльний аналіз цілей планування на радянських підприємствах і складання бізнес-плану на фірмі. Назвіть принципова відмінність одного від іншого. В економічній літературі фірма
 2. § 27. Підприємства та їх основні види
  маркетингом та іншими видами діяльності. Здійснення ж функцій власне підприємництва залежить від господарсько-політичного середовища, яка визначає його можливості, види, мотивацію та ін Тому основними функціями підприємця І. Шумпетер називає: виготовлення нового блага або старого блага нової якості; освоєння нового ринку збуту, джерела сировини або напівфабрикатів ;
 3. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  маркетингу. Основні види маркетингової діяльності Сутність маркетингу. Поняття «маркетинг» (від англ. Market - ринок) буквально означає роботу на ринку щодо вивчення та задоволення потреб і побажань споживача. Маркетинг як наукове поняття початок розроблятися в США з 1902 р., коли в деяких університетах були введені курси раціональної організації обігу товарів. У той час
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  маркетинг »? 8. Проаналізуйте основні види маркетингу. 9. Назвіть принципи маркетингу. 10. Розкрийте зміст стратегії і тактики
 5. 1. Предмет і функції економіки як навчальної дисципліни (як галузі знань)
  маркетинг), інформаційно-аналітичні (статистика, економіко-математичне моделювання), історичні (історія економічних вчень, історія економіки). Економічна теорія як наука і навчальна дисципліна зародилася набагато пізніше, ніж економіка як реальна господарська діяльність. Предмет економіки як науки змінювався в міру її розвитку. Спочатку економічна наука вивчала
 6. 2.6.3. Плановий ринок
  маркетингу, менеджменту. У наукових роботах вже є узагальнені її оцінки [80, с.112]. Розробляється спеціальний категоріальний апарат, процедури її здійснення та забезпечення інфраструктурою. «Головним завданням економічної логістики є створення інтегрованої системи регулювання та контролю матеріального та інформаційного потоків, які забезпечують високу якість товару і зниження
 7. 2.8 ПЛАНУВАННЯ
  маркетингу. Планове співробітництво також виникло в давнину і призводить до існування планового ринку. Засобом узгодженого співробітництва стає план. У зв'язку з цим і виникає необхідність зрозуміти, що таке план. І планомірність, і плановість припускають дію лідерів. Лідерство в усіх формах, у тому числі і у формі менеджменту, представляє єдність різних функцій
 8. 2.9.1. Форми використання ресурсів (суть госпрозрахунку)
  маркетингу. Чим більше підприємство, тим більше його підрозділи, які забезпечують облік і розрахунок всіх факторів виробництва. Одночасно зростає і професіоналізація цих робіт, і спеціалізація працівників на різних елементах розрахунку. При комерційному розрахунку можливі різні рівні одержуваного прибутку, відповідно визначається доля підприємства: процвітає воно чи розоряється
 9. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  маркетинг (планомірна реалізація)? збут (плановий ринок). Відповідно різні і форми проявів цих типів ринку. Ці форми прояви можна назвати так: пропорція? рівність? еквівалентність? вартість? ціна? цінність. На основі такого підходу вартість є приватна, конкретна форма ринкових відносин. Вартість? певний, конкретний тип ринкових відносин, коли
 10. Керуюча підсистема
  маркетингу. Відповідно можна відзначити, що недостатньо проводиться робота з реорганізації існуючої структури управління та переорієнтації його цілей в різних ланках. У сучасних економічних системах підвищення інноваційного потенціалу продукції і виробництва має стати головним принципом активізації та стимулювання економічної діяльності підприємницьких колективів. В
© 2014-2022  epi.cc.ua