Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

27. Сегменти ринку праці

Сегментація ринку праці - це поділ працівників і робочих місць на стійкі замкнуті сектори, зони, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами. Сегментами ринку праці є первинний і вторинний ринки праці.
Первинний ринок праці - це ринок, для якого характерні стабільний рівень зайнятості і високий рівень заробітної плати, можливість професійного просування, прогресивна технологія, схема управління.
Вторинний ринок праці - це ринок, для якого характерні плинність кадрів, нестабільна зайнятість, низький рівень заробітної плати, відсутність професійного просування, зростання кваліфікації, наявність відсталою техніки і технології, відсутність профспілок.
Причини поділу ринку праці на сегменти: різниця у рівні економічної ефективності виробництва; різниця у рівні соціальної ефективності праці; різниця у рівні соціальної ефективності виробництва.
Сегментація ринку праці передбачає поділу ринку праці на внутрішній і зовнішній. Внутрішній ринок праці - це система соціально-трудових відносин, обмежених рамками одного підприємства, усередині якого призначення ціни робочої сили та її розміщення визначаються адміністративними правилами і процедурами.
Цей ринок обумовлюється наявністю і складом працівників на підприємстві, їх рухом всередині його, причинами переміщення, рівнем зайнятості, ступенем використання обладнання, наявністю вільних, новостворюваних та ліквідованих робочих місць. Зовнішній ринок праці - це система соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками в масштабі країни, регіону, галузі. Він припускає первинне розподіл працівників за сферами прикладання праці і їх рух між підприємствами. Зовнішній ринок праці в значній мірі реалізується через плинність кадрів, він забезпечує рух працівників з одних підприємств на інші і породжує безробіття.
У сфері зайнятості населення виділяють сегментацію ринку праці за формами власності та статусом зайнятості, розвиток неформального сектору, малого підприємництва. Всіх осіб, зайнятих в економіці поділяють на три групи: зайняті у формальному державному, формальному недержавному, неформальному секторах. До останнього з названих відноситься не зареєстрована згідно із законодавством економічна діяльність, зайняті в якій не платять податків. Усередині неформального сектора виділяють кілька різновидів зайнятості: з професійно-кваліфікаційним рівнем доходів виділяються кваліфікована, досить добре оплачувана робота і робота, що не вимагає кваліфікації.
За статусом зайняті в неформальному секторі виділяються особи, зайняті тільки у неформальному секторі, та особи, зайняті як у неформальному, так і у формальному секторі. За способом здійснення неформальної діяльності та отримання доходів виділяються індивідуально зайняті працівники, працівники та власники дрібних незареєстрованих виробничих одиниць, офіційно не оформлені працівники зареєстрованих організаціях, неврахована, приховувана від оподаткування діяльність підприємств формального сектора, що приносить їх співробітникам невраховані доходи, неврахована діяльність працівників, здійснювана на робочому місці.
Важливою характеристикою ринку праці є його гнучкість, яка збільшує мобільність на ньому. Гнучкість може бути різних видів: кількісної - виражається в зміні кількості зайнятих, рівня заробітної плати у відповідь на зміну окремих факторів; функціональної - припускає гнучкі режими праці та зайнятості, зміна в системах оплати праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Сегменти ринку праці "
 1. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  Більшість дослідників приходять до висновку про подвійність сучасного ринку праці, де функціонують принаймні два не конкурують один з одним ринку робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 2. 7. Ринки
  1. Основні ринки і сегменти (їх характеристики), на яких реалізуються товари та послуги як у рамках регіону, так і за його межами. 2. Нові можливості для реалізації товарів або послуг на існуючих ринках або ринкових сегментах, а також ймовірні нові ринки і сегменти для існуючих товарів або послуг. 3. Основні заходи, спрямовані на використання відкриваються перед
 3. Особливості ринкових інститутів у перехідній економіці
  Ринкові інститути перехідного періоду помітно відрізняються від інститутів, що склалися в розвинених країнах ринкової системи. Вони мають такі характерні риси. По-перше, інституційна неповнота (інституціональні лакуни), тобто відсутність або вкрай слабкий розвиток деяких важливих інститутів ринку. У Росії такий лакуною є відсутність купівлі-продажу землі, що не дозволяє
 4. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 5. Монополістична конкуренція
  . Монополістична конкуренція - це така ринкова структура, яка задовольняє таким умовам: 1. На ринку присутня дуже велика, але обмежена кількість суб'єктів. 2. Бар'єри входу-виходу відсутні. 3. Товар однорідний, але диференційований. 4. Інформація закрита. Відмінною рисою монополістичної конкуренції є те, що весь ринок розбитий на окремі частини
 6. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  . План: Введення 1. Проста неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці.
 7. Основні сегменти ринку праці
  Один ринок охоплює робочі місця фахівців з вищою освітою, керівників та адміністраторів всіх ланок, висококваліфікованих робітників. Це високооплачувані групи робочої сили, що мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього також відносяться робочі місця техніків, адміністративно-допоміжного персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок
 8. Питання 55Сегментація ринку.
  ВІДПОВІДЬ СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ - поділ ринку на окремі групи, частини (сегменти) за будь-якою ознакою (вид товару, тип валюти, країна, регіон, однорідні групи споживачів, групи індивідуальних споживачів, виділених за соціальним ознаками, платоспроможності, мотивами, культурі, релігійних традицій і т. д.). Сегментація ринку виступає ключовим поняттям концепції маркетингу,
 9. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 10. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
© 2014-2022  epi.cc.ua