Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати

Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно зростаючого рівня плинності кваліфікованих кадрів і зниження рівня оплати праці працівників бюджетної сфери завдання управління вимагають прийняття своєчасних і обгрунтованих рішень, здатних змінити ситуацію на краще. Прийняття ж будь-якого управлінського рішення немислимо без ретельного і збалансованого аналізу.
Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я.
Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі міської лікарні (ГБ).
Основними завданнями аналізу є:
1) вивчення та оцінка забезпеченості установи трудовими ресурсами;
2) кількісна та якісна характеристика структури персоналу ;
3) виявлення факторів і причин відхилень фактичних показників стану штатів від нормативів, оцінка негативних тенденцій;
4) вивчення повноти використання робочого часу та завантаження кожного працівника, характеристика рівнів сумісництва та суміщення;
5) оцінка продуктивності праці та її ефективності;
6) аналіз формування та раціонального використання фонду заробітної плати, оптимальності його структури;
7) виявлення резервів підвищення ефективності праці, зниження втрат робочого часу, ефективності витрачання коштів на оплату праці, розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів.

В якості джерел інформації для аналізу залучається планово-облікова документація:
- звіт установ про виконання плану по праці форми № 1-т та № 1-працю;
- звіт про виконання кошторису витрат форми № 2;
- звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах форми № 3-2;
- звіт лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30;
- штатний розпис;
- тарифікаційні списки;
- матеріали табельного обліку і руху кадрів; »штатні нормативи;
- регістри бухгалтерського обліку з нарахування заробітної плати, особові рахунки працівників;
- матеріали результатів атестацій та обстежень умов роботи персоналу та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати"
 1. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  значенні неокласичного синтезу говорить, зокрема, той факт, що всі підручники економіці написані з позицій цієї школи. Що ж являє собою більш конкретно третій тип макрорегулятора? Змішане керування і його варіанти. Тип cмешaннoгo управління національним господарством має наступні специфічні риси. По-перше, новий регулятор органічно поєднує стійкість
 2. 4.6. Додаткова інформація
  значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим
 3. Глосарій
  значення та не включені до бюджету Д Демонополізація економіки - попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності (тобто дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади та управління, спрямованих на недопущення, обмеження або усунення конкуренції) і одночасно сприяння формуванню ринкових відносин на основі розвитку конкуренції і
 4. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  значення в числі цих заходів має процес демократизації планування, підпорядкування його суспільним інтересам, а також демократизації управління на макро-і мікрорівнях. За допомогою плану формується модель соціально-економічного розвитку країни, здійснюється макроекономічне регулювання народного господарства, а за допомогою ринкових важелів саморегулювання економіки - регулювання і
 5. Прирощення наукових знань
  значення він надав саме загальним балансом, резонно вважаючи, що дефіцити у торгівлі з одними з i ранами цілком можуть компенсуватися активними сальдо в обміні з іншими. Для Мана на відміну від багатьох його сучасників прітокденег в с i рану був важливий зовсім не тому, що служив джерелом для їх накопичення в казні. Його логіка інша: «Гроші створюють торгівлю, а торгівля примножує гроші» 1.
 6. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. та у середньостроковій перспективі
  значення займають в бюджетних капітальних вкладеннях всього близько 30%. У цілому ж капітальні вкладення федерального бюджету складають у всіх прогнозованих на 2002 р. інвестиції в основний капітал мізерно малу частку - менше 2%. Таким чином, замість «перетворення бюджету в активний інструмент економічної політики» держава практично повністю усувається від інвестування у виробництво.
 7. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  значення, правда це чи ні. Питання стоїть так: що змусило Максвелла сформулювати правильну теорію те, що для розвитку промисловості в XIX в. телеграфування без проводів було філософським каменем і еліксиром молодості [Ibid. P. 726.], Чи ідеологічна надбудова егоїстичних класових інтересів буржуазії? Немає сумнівів у тому, що бактеріологічні дослідження стимулюються не тільки
 8. 6. Монопольні ціни
  значення для продажу, а також, зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних умовах їм буде краще обмежити пропозицію і продати товар за вищою ціною за одиницю. Ціни, обумовлені таким чином, монопольні ціни, вони є порушенням панування споживачів і демократії ринку. Особливі умови та обставини,
 9. 15. Химера неринкових цін
  значення нічого, окрім бажання індивідів досягти своїх цілей. По відношенню до вибору цих цілей питання про істину не варто, має значення тільки цінність. Ціннісні судження з необхідності завжди суб'єктивні, чи висловлюються вони тільки однією людиною або безліччю людей, бовдуром, професором або державним діячем. Будь-яка ціна, визначена ринком, неминуче є результатом
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  значення, яке виправдання висувається на користь примусового підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який склався б на вільному ринку праці. Якщо в результаті цих вимог реальні ставки заробітної плати дійсно встановлені вище рівня, який відповідає граничної продуктивності різних видів праці, то неминучі наслідки цього повинні з'явитися
© 2014-2022  epi.cc.ua