Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 72. Показники статистики державного бюджету

У статистиці державного бюджету використовуються абсолютні і відносні показники.
До абсолютних показників статистики державного бюджету належать:
1) податки - це доходи - це обов'язкові безповоротні платежі, які надходять до бюджету. Бюджетні доходи діляться на поточні та капітальні доходи. У складі поточних доходів виділяють податкові та неподаткові надходження;
2) обов'язкові, безплатні, неповернуті платежі, які стягуються державними установами для задоволення державних потреб;
3) неподаткові надходження - це оплатне надходження (доходи від власності, надходження від випадкових продажів, касова прибуток відомчих підприємств тощо) і деякі безоплатні надходження (приватні пожертвування, штрафи тощо);
4) офіційні трансферти - це безплатні, неповернуті, необов'язкові надходження, що мають нерегулярний, одноразовий, добровільний характер у вигляді субвенцій, дарувань, репарацій;
5) витрати - це вся сукупність неповоротних платежів незалежно від їх повернення і цілей витрачання (поточні або капітальні);
6) чисте кредитування (кредитування мінус погашення) - це вся сукупність операцій установ державного управління з фінансовими вимогами по відношенню до інших секторів, які здійснюються з метою проведення державної політики.
У дану категорію включається надання позичок і придбання акцій за вирахуванням сум повернутих кредитів, виручки від продажу акцій або повернення власного капіталу.
7) дефіцит (або профіцит) - це підсумковий показник фінансової діяльності держави. З точки зору фінансування дефіцит може бути визначений таким чином:
Дефіцит (перевищення витрат над доходами)=(Запозичення - Погашення боргу) + Зменшення залишків ліквідних фінансових коштів.
Фінансове становище країни прийнято вважати нормальним, якщо рівень бюджетного дефіциту відносно ВВП не перевищує 3%.
Профіцит (перевищення доходів над витратами)=(Погашення - Запозичення) + Збільшення залишків ліквідних фінансових коштів.
8) державний борг - це неоплачена сума офіційно визнаних прямих зобов'язань установ державного управління перед іншими секторами економіки та рештою світу. У державний борг не включаються:
а) внутрішні та міжструктурні борги різних підсекторів державного управління;
б) зобов'язання органів грошово-кредитного регулювання;
в) не обслуговуються борги, виплата відсотків по яких припинена на невизначений термін;
г) будь-яка поточна заборгованість по неоплачених зобов'язаннями.

На підставі абсолютних показників статистики державного бюджету розраховуються відносні статистичні показники, що характеризують економічну діяльність сектора державного управління:


Якщо показник частки податків і зборів зростає більш швидкими темпами, ніж показник частки податків, то можна зробити висновок про подорожчання системи соціального забезпечення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 72. Показники статистики державного бюджету "
 1. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру доходів державного бюджету; структуру видатків державного
 2. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
  показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Крім головного завдання, виділяють також більш конкретні підзадачі: 1) визначення загальної величини доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит), 2) аналіз структури доходів державного бюджету; 3) аналіз структури витрат
 3. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей,
 4. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків: 1) показники доходів населення; 2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг; 3) показники накопиченого майна та забезпеченості населення житлом; 4) показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності; 5) соціально-демографічні
 5. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 6. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  показників витрат страхових організацій; 3) розрахунок показників передбачуваного або статичного збитку при настанні страхових випадків. Страхове поле - це максимальне число об'єктів, які можуть бути застраховані. Показник страхового поля є базисом при характеристиці розвитку страхування. Він використовується також при оцінці охоплення об'єктів добровільним страхуванням.
 7. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення урядових і державних органів управління,
 8. Контрольні питання
  показники консолідованого бюджету. 3. Охарактеризуйте доходи і витрати консолідованого бюджету. 4. Охарактеризуйте основні функції федерального бюджету. 5. Перерахуйте податкові та неподаткові доходи федерального бюджету. 6. Які витрати фінансуються виключно з федерального бюджету? 7. Як формуються доходи регіональних бюджетів? Назвіть напрями використання
 9. Питання 71. Основні визначення статистики державного бюджету
  показників державного бюджету та відображають сутність господарських операцій, здійснюваних установами державного управління з інституційними одиницями інших секторів економіки. До даних категорій відносяться: 1) надходження або платежі; 2) надходження (платежі) неповернуті чи поворотні; 3) надходження (платежі) оплатне або безоплатні; 4) поточні або капітальні
 10. ПЕРЕДМОВА
  питання, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах. відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості, який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д. При викладі основ економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua