Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 73 . Міжнародні бюджетні класифікації

Міжнародна система класифікацій, визначальна структуру системи показників державного бюджету, включає такі розділи.
Класифікація доходів та отриманих офіційних трансфертів
Загальні доходи і отримані офіційні трансферти (II + VII)
Загальні доходи (III + VI)
Поточні доходи (IV + V)
Податкові надходження
1. Прибуткові податки, налгі на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості капіталу
2. Відрахування на соціальне страхування
3. Податки на фонд заробітної плати і робочу силу
4. Інші податки
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Отримані офіційні трансферти
Класифікація витрат і кредитування за вирахуванням погашення проводиться функції, з виконанням якої пов'язані витрати, і економічній характеристиці операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки .
Функціональна класифікації видатків та кредитування за вирахуванням погашення
I. Державні послуги загального призначення
II. Громадські та соціальні послуги
III. Державні послуги, пов'язані з економічною діяльністю
IV. Інші функції
Економічна класифікація видатків та кредитування за вирахуванням погашення
I. Загальні видатки та кредитування мінус погашення (II + V)
II. Загальні витрати (III + IV)
III.
Поточні витрати
1. Видатки на товари і послуги
2. Виплати відсотків
3. Субсидії та інші поточні трансфертні платежі
IV. Капітальні витрати
4. Придбання основного капіталу
5. Придбання товарів для створення запасів
6. Придбання землі і нематеріальних активів
7. Капітальні трансферти
V. Кредитування мінус погашення
8 . Внутрішньо кредитування
9. Зовнішнє кредитування
Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту проводиться за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту за типом кредитора
I. Загальне фінансування (II + III)
II. Внутрішнє фінансування
1. Від інших частин сектора державного управління
2. Від органів грошово-кредитного регулювання
3. Від депозитних банків
4. Інше внутрішнє фінансування
5. Коригування
III. Зовнішнє фінансування
6. Від міжнародних організацій економічного розвитку
7. Від зарубіжних установ управління
8. Інше зовнішнє запозичення
9. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів
Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту за типом боргового зобов'язання
I. Загальне фінансування (II + III)
II.
Внутрішнє фінансування
1. Довгострокові облігації
2. Короткострокові облігації і векселі
3. Довгострокові позики, не віднесені до інших категорій
4. Короткострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
5. Інші зобов'язання
6. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів
III. Зовнішнє фінансування
7. Довгострокові облігації
8. Короткострокові облігації і векселі
9. Довгострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
10. Короткострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
11. Інші зобов'язання
12. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів
Класифікація державного боргу за типом власників боргових зобов'язань
I. Загальна сума боргу (II + III)
II. Внутрішній борг
1. Іншим частинам сектору державного управління
2. Органам грошово- кредитного регулювання
3. Депозитним банкам
4. Інша внутрішня заборгованість
5. Коригування, пов'язана з відмінностями у вартісних оцінках
III. Зовнішній борг
6. Міжнародним організаціям розвитку
7. Закордонним установам управління
8. Інша зовнішня заборгованість
9. Коригування, пов'язана з відмінностями у вартісних оцінках
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 73. Міжнародні бюджетні класифікації"
 1. Контрольні питання
  1 . Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 3. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 4. Література
  1. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1980. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії.
 5. Контрольні питання
  1. Назвіть рівні бюджетної системи РФ. На підставі яких законів здійснюється ця класифікація? 2. Охарактеризуйте принципи функціонування бюджетної системи РФ. 3. Поясніть термін «фінансово-бюджетний федералізм». 4. Як ви розумієте: а) регіональний бюджет, б) місцевий бюджет, в) територіальний бюджет? 5. Перерахуйте основні принципи фінансово-бюджетного федералізму. 6. Які
 6. ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
  ГЛАВА 5. Бюджетна
 7. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетне право»? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії
 8. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  За складом, джерелами, напрямками використання та іншими ознаками бюджетні доходи і витрати різноманітні. З метою забезпечення планування та обліку доходів і витрат у рамках єдиної бюджетної системи країни вони класифікуються. Бюджетна класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку.
 9. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
  Розкриваються особливості бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії. Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації,
 10. 6.4. Бюджетний кодекс Російської Федерації
  Бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює загальні принципи бюджетного законодавства РФ, організації та функціонування бюджетної системи РФ, правове становище е суб'єктів бюджетних правовідносин, визначає основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в РФ, порядок виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ, підстави і види
 11. Контрольні питання
  1. Охарактеризуйте систему бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 12. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 13. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн на сьогоднішній день є їх уніфікація. Уніфікація податкових систем як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до
 14. 31.2 Форми і методи бюджетно-фінансового контролю
  Органи всіх рівнів законодавчої влади здійснюють такі форми бюджетно-фінансового контролю: 1) попередній контроль - в ході обговорення та затвердження проектів законів (рішень) про бюджет, а також інших законів та рішень з бюджетно-фінансових питань; 2) поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих
 15. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009
  В основу навчального посібника покладено курс лекцій, що читаються автором у Державному університеті - Вищій школі економіки з 1998 р. У ньому розкриваються теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи. Дан докладний аналіз складових бюджетного устрою і процесу, розглянуто питання управління державним боргом, бюджетними і позабюджетними фондами, міжбюджетні
 16. Контрольні питання
  1. Поясніть, як у відповідності з бюджетною класифікацією здійснюються видатки на освіту. 2. Як розподілена компетенція в галузі освіти між державою, суб'єктами Федерації і місцевими органами? 3. Охарактеризуйте витрати на поточне утримання загальноосвітніх шкіл. 4. У чому полягає фінансування а) шкіл-інтернатів та б) дитячих дошкільних установ? 5. Як
 17. Контрольні питання
  1. Перерахуйте основних учасників бюджетного процесу. 2. Назвіть основні функції виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі бюджетного управління. 3. Які пріоритетні завдання вирішує Банк Росії в процесі бюджетного регулювання? 4. Якими повноваженнями наділені головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів? 5. Які основні обов'язки закріплені за
© 2014-2022  epi.cc.ua