Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 51. Особливості статистики промислового виробництва

Промислової продукцією називається прямий корисний результат виробничої діяльності підприємства, який виражається у формі товарів і матеріальних послуг.
Промислова продукція за ступенем готовності складається з кількох елементів - готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво, роботи промислового характеру.
Готовою продукцією називається продукція, яка задовольняє таким умовам:
1) виробництво даного продукту відповідно до встановленої технологією на даному підприємстві завершено;
2) виріб повністю укомплектовано, прийнято службою технічного контролю і забезпечено документом, що підтверджує його відповідність обов'язковим вимогам, встановленим в стандартах, технічних умовах, технічної документації та договорах на поставку;
3) виріб здано на склад готової продукції або відвантажено покупцеві.
Незавершеним виробництвом вважається продукція, яка не пройшла повний технологічний процес в рамках всього підприємства, а також вироби, ще не прийняті службою технічного контролю, що не укомплектовані всіма частинами згідно з умовами договорів із замовником або відповідним технічним умовам і стандартам.
У складі незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати - це продукти, які пройшли технологічну обробку в рамках одного цеху, але не пройшли повний технологічний процес в рамках всього підприємства відповідно до прийнятої технологією виробництва.

До робіт і послуг промислового характеру відносяться:
1) роботи з ремонту, модернізації та технічного обслуговування обладнання, транспортних засобів та інших промислових виробів;
2) окремі операції з часткового обробці матеріалів, деталей і вузлів, з доведення до повної готовності виробів, вироблених іншими підприємствами;
3) пуск і налагодження у замовника обладнання, як свого виробництва, так і устаткування, виробленого іншими організаціями;
4) роботи з модернізації або реконструкції власного обладнання, транспортних засобів, механізмів, приладів, в результаті яких поліпшуються технічні характеристики або значно продовжується спочатку очікуваний термін їх служби.
У промисловості валовий оборот являє собою кінцевий результат промислово-виробничої діяльності всіх підрозділів підприємства, незалежно від того, спожита ця продукція в цьому ж періоді в інших цехах підприємства, залишена вона для використання в наступному періоді або відпущена на сторону.
Валовий оборот розраховується як сума таких компонентів:
1) вартості готових виробів, вироблених в звітному періоді усіма цехами підприємства;
2) вартості вироблених в звітному періоді напівфабрикатів, інструментів, пристосувань;
3) вартості робіт промислового характеру, виконаних на замовлення з боку або для непромислових підрозділів свого підприємства;
4) вартості робіт з модернізації або реконструкції власного обладнання і транспортних засобів;
5) зміни залишків незавершеного виробництва.

У валовий оборот включається такий елемент, як внутрішньозаводський оборот - це вартість готових виробів, напівфабрикатів та продукції допоміжних цехів, вироблених для внутрішньозаводського споживання.
Валова продукція являє собою кінцевий результат промислово-виробничої діяльності, тобто вартість всієї виробленої продукції за вирахуванням тієї її частини, яка призначена для внутрішньозаводського споживання.
Товарна продукція - це вартість тієї частини виробленої в звітному періоді продукції, яка відпущена або призначена до відпустки на сторону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 51. Особливості статистики промислового виробництва "
 1. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  Економічна статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в
 2. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  Державний бюджет - важливий інструмент державного регулювання економіки. Він визначає форми і методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст
 3. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
  Статистика державного бюджету є однією з складових частин статистики фінансів. До складу загальнодержавних фондів грошових коштів в РФ входять: 1) державний бюджет; 2) позабюджетні фонди (пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд соціального страхування, фонди розвитку НДДКР та ін.) Державний бюджет - це один з найважливіших
 4. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  Наявність актуальною і перевіреної податкової статистики та податкової інформації для економічних агентів має істотне значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази та складових її
 5. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  Розробка методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів
 6. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  Статистика страхування є однією із складових частин фінансової статистики. Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві. Об'єктами статистики страхування є: 1) страхові організації, 2) страхують об'єкти; 3) страхові випадки; 4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи
 7. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  Конструкційної основою ведення митної статистики зовнішньої торгівлі країни є форми офіційних квартальних і річних публікацій. Відповідно до міжнародної практики квартальні бюлетені «Митна статистика зовнішньої торгівлі Російської Федерації» виходять з друку на 60-й день після звітного кварталу. Схема розташування матеріалу в цьому бюлетені аналогічна тій, яка
 8. 5. Поліпшити статистику
  Ні в одній країні немає краще, ніж у США, системи статистики. Однак база даних повинна бути розширена і змінена для того, щоб відображати зміни в американській і світовій економіці. Хоча всі розуміють важливість інформації для прийняття рішень, фінансування статистики має низький пріоритет у федеральному бюджеті. На це виділяються невеликі суми і тільки в традиційних напрямках.
 9. Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
  Статистика цін є одним з найважливіших розділів економічної статистики в умовах ринкової економіки. До основних завдань статистики цін відносяться: 1) завдання характеристики стану ринку, яка складається у відстеженні поведінки цін як відповідної реакції на зміну економічної ситуації (емісія грошей, зміна доходів населення і т. д.), 2) завдання вивчення ціни і її динаміки як
 10. РЕЗЮМЕ
  Чільну роль при проведенні аналізу проблем МЕВ відіграє економічна інформація, яка поділяється на статистику, бухгалтерську звітність та оперативні дані. У свою чергу з вищеназваних типів економічної інформації найбільше значення для науки і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні
© 2014-2022  epi.cc.ua