Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 17. Класифікація населення за статусом в зайнятості

Сучасна російська класифікація населення за статусом в зайнятості повністю відповідає Міжнародній класифікації статусу зайнятих. За статусом в зайнятості класифікується лише економічно активне населення, тобто зайняті і безробітні.
За статусом в зайнятості виділяються групи, що враховують критерій відмінності між роботою за наймом, з одного боку, і роботою на власному підприємстві, з іншого.
Роботою по найму називається такий вид трудової діяльності, при якій укладається трудовий договір, який гарантує особі, яка виконує роботу за наймом, винагороду, прямо не залежне від доходу підприємства чи організації.
Роботою на власному підприємстві називається такий вид трудової діяльності, при якому винагороду прямо залежить від доходу, одержуваного від виробництва товарів і послуг. Особи, які займаються такою діяльністю, приймають управлінські рішення або делегують їх прийняття іншим особам, зберігаючи за собою відповідальність за діяльність підприємства.
До населення, зайнятого роботою на власному підприємстві, відносяться:
1) роботодавці;
2) особи, які працюють на індивідуальній основі ;
3) члени колективних підприємств;
4) неоплачувані працівники сімейних підприємств.

В класифікацію за статусом в зайнятості входять такі групи:
1) наймані працівники - особи, які виконують роботу за наймом, які уклали письмовий трудовий договір, контракт або усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності або певною особою про умови трудової діяльності, за яку вони отримують обумовлену при наймі оплату готівкою або в натуральній формі.
До найманих працівників також належать особи, які призначені або затверджені на оплачувану посаду (керівники, директори та керуючі підприємствами та організаціями).
Наймані працівники поділяються на групи:
а) громадянська робоча сила;
б) військовослужбовці (особи, які мають військове звання і знаходяться на дійсній військовій службі за контрактом або заклику).
2) роботодавці - особи, які постійно працюють на власному приватному або сімейному підприємстві, та особи, які займаються професійною діяльністю або ремеслом на самостійній основі та постійно використовують працю найманих працівників;
3) особи, які працюють на індивідуальній основі, - особи, самостійно або з одним або декількома партнерами здійснюють діяльність, що приносить дохід, і не використовують працю найманих працівників на постійній основі.
Вони можуть використовувати працю найманих працівників на дуже короткі періоди. Партнерами звичайно є члени однієї родини або одного домашнього господарства;
4) неоплачувані працівники сімейних підприємств - особи, які працюють без оплати на приватному сімейному підприємстві, власником якого є їх родич;
5) члени колективних підприємств - особи, які працюють на колективних підприємствах і є членами колективу власників цього підприємства. Кожен член колективного підприємства має рівні з іншими членами права при вирішенні питань виробництва, збуту та ін, а також при розподілі доходу підприємства між його членами.
До членів колективних підприємств не відносяться наймані працівники, які працюють на колективних підприємствах.
Серед членів колективних підприємств виділяють наступні підгрупи:
а) члени виробничих кооперативів;
б) колгоспники;
в) члени товариств;
г) члени інших колективних підприємств.
6) особи, що не піддаються класифікації за статусом в зайнятості, - особи, за якими є неповна інформація для того, щоб віднести їх до однієї з перерахованих вище категорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 17. Класифікація населення за статусом в зайнятості "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПО СТАТУСУ У ЗАЙНЯТОСТІ
  питань виробництва, рбита та ін, а також при розподілі доходу підприємства між його членами. Слід зазначити, що в цю групу не включаються наймані працівники, які працюють на колективних підприємствах. Серед членів колективних підприємств розрізняють такі підгрупи: члени виробничих кооперативів; колгоспники; члени товариств; члени інших колективних підприємств. 6. Особи, які не
 3. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 4. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 5. 33. Соціально-економічна сутність зайнятості населення
  класифікації за статусом зайнятості - це безробітні, що не займаються раніше трудовою діяльністю, яка приносила їм дохід (сюди відносяться і особи, яких важко віднести до того чи іншого статусу
 6. Економічно активне і неактивне населення
  класифікації економічно неактивного
 7. Хто входить до категорії безробітні
  класифікації серед подали заявки на допомогу з безробіття у Великобританії 630 тис. чоловік не підпали під статус безробітних, оскільки не шукали роботу і не могли приступити до неї. З них 310 тис. осіб заявили, що не хочуть працювати, близько 120 тис. чоловік сказали, що хочуть працювати, але не можуть приступити до роботи в силу різних причин; 210 тис. подали заявки на посібники могли
 8. Сутність безробіття
  населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали роботи (прибуткового заняття); -
 9. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
  класифікації є ознака (критерій) або декілька ознак (критеріїв). Класифікатором в статистиці називається систематизований перелік об'єктів (галузей, підприємств і т. п.), кожному з яких присвоюється код. Код замінює назву об'єкта і служить засобом його ідентифікації. Номенклатурою в статистиці називається стандартний перелік об'єктів і їх груп, в якому
 10. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 11. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  питання, пов'язані з трудовою діяльністю громадян Російської Федерації за межами території Російської Федерації та іноземних громадян на території Російської Федерації, дотримання міжнародних трудових
 12. 24. Зайнятість. Економічно активне і пасивне населення
  населення щодо створення суспільного продукту або національного доходу. Надання можливості всім бажаючим і здатним працювати громадському виробництві веде в ідеалі до повної зайнятості. Зайнятість у суспільному виробництві не вичерпує всіх видів корисної зайнятості, таких, як навчання в загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, служба в армії, зайнятість у домашньому
 13. 3. Концепції зайнятості населення
  населення в РФ ») і приносить трудовий дохід (заробітну плату). Зайнятість може бути повна і неповна. Зовсім недавно під повною зайнятістю розуміли практично «поголовну» зайнятість, до 90-92% працездатного населення. У ринкових умовах на рівні суспільства повна зайнятість визнає наявність природного безробіття, на рівні фірми означає роботу в регламентованих формах, тобто нормальної
 14. III.3.2. Класифікація країн групи експертів Організації Об'єднаних Націй
  класифікації країни світового господарства за рівнем розвитку та регіональним особливостям поділяються на чотири групи: А - афро-азіатські країни; В - промислово розвинені країни; С - латиноамериканські країни; D - країни з централізовано планованої економікою. Сума двох груп А + С - це країни, що розвиваються, які за своєю структурою дуже диференційовані за рівнем розвитку і
 15. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  населення (фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових
 16. § 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  населення. Баланс трудових ресурсів складається щорічно по країні в цілому, по республіках у складі Російської Федерації, краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевість. Баланс трудових ресурсів складається з двох розділів. У першому розділі показуються ресурси, у другому - їх розподіл. Трудові ресурси - це особи обох статей, які потенційно могли б брати участь у
 17. Питання 86. Статистика земельних ресурсів
  класифікації земельний фонд розподіляється за економічним призначенням, сільськогосподарські площі - по угіддях, грунту - за якісним складом, землі - за ступенем і джерел забруднення. Статистикою земельних ресурсів найбільш повно аналізується використання земельного фонду за економічним призначенням і використання сільськогосподарської площі по угіддях. При класифікації
© 2014-2022  epi.cc.ua